Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Natalia Krupa

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: natalia.krupa@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych - Kierownik pracowni

Dyżur:
środa 14.15-15.00 Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych, Ul. Bernardyńska 3, UPJPII

Curriculum Vitae:

2014 – odznaczenie brązowym medalem Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej

2012 – asystent w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII

2012 – stanowisko kierownika Pracowni Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych UPJPII

2011 – ukończone studia podyplomowe Analiza i dokumentacja zabytków tekstylnych, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka

2011 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł rozprawy doktorskiej: Włoskie tkaniny aksamitne z XV i XVI wieku ze zbiorów Skarbca Katedralnego na Wawelu. Pochodzenie, styl i warsztat technologiczny napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Andrzeja Witko.

2010 - 2011 – wykłady zlecone w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII

2009 – ukończone studia podyplomowe Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych Wydział Chemii UJ

2007 – Pracownia Konserwacji Tkanin przy Katedrze na Wawelu. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na stanowisku konserwator tkanin zabytkowych.

2007 – nagroda Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej za pracę magisterską napisaną na Wydziale Historii (ob. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego)

2007 – staż organizowany przez Departament of Archaeology, University of Cambridge, Cisterna Grande, Crustumerium.

2005 - 2007 – ukończone studium pedagogiczne w zakresie sztuk plastycznych, PAT

2005 - 2007 – studia magisterskie na kierunku: sztuka sakralna, specjalność: konserwacja tkanin zabytkowych PAT.

2002 - 2005 – studia licencjackie na kierunku: sztuka sakralna, specjalność: konserwacja tkanin zabytkowych PAT.

2002 - 2007 – cykliczne praktyki studenckie w Pracowni Konserwacji Tkanin MNK, w tym konserwacje-prace zlecone przez Fundację Książąt Czartoryskich wykonywane pod nadzorem kierownika Pracowni Konserwacji Tkanin MNK

2001 - 2004 – studia licencjackie na kierunku kulturoznawstwo-mediteraneistyka, Wydział Historii UJ

Działalność pozanaukowa:

2015 – Konserwacja w pełnym zakresie ornatu z gotycką kolumną ze zbiorów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Wolbromiu –projekt współfinansowany z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu programu „Ochrona zabytków Małopolski” oraz budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2014 – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Wykonanie interdyscyplinarnej bazy danych dokumentującej jedwabne tkaniny z zasobów kościelnych Krakowa z czasów od XV do końca XVII w. w oparciu o inwentaryzację i digitalizację danych”

2014 – Ochrona Zabytków Małopolski, projekt finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego. Konserwacja w pełnym zakresie dalmatyki z włoskiej tkaniny z 1 poł. XVII w. ze zbiorów Parafii Rzymsko-Katolickiej przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie-koordynowanie projektem

2014 – Ochrona Zabytków Małopolski, projekt finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego, Konserwacja i restauracja dwóch orantów z tkanin z końca XV w. w tym jeden z haftowaną kolumna z pocz. XVIII w. ze zbiorów Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Jakuba Apostoła w Więcławicach-koordynowanie projektem

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Włoskie tkaniny aksamitne z XV i XVI wieku w zabytkowych tekstyliach ze zbiorów skarbca katedry na Wawelu. Pochodzenie, styl i warsztat technologiczny, Kraków: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Wykorzystanie interdyscyplinarnej współpracy naukowej w badaniach nad datowaniem i analizą stanu zachowania zabytkowych tekstyliów [w:] Nauki ścisłe i zabytki, materiały z konferencji: Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tkaniny koptyjskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Analiza konserwatorsko – techniczna źródłem informacji o dokumencie przeszłości [w:] Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, Kraków: UNUM 2010, s. 114-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Analysis of microflora present on historical textiles with the use of molecular techniques [w:] International Journal of Conservation Science 2015, s. 138-144. [więcej informacji]
Nowoczesne techniki analityczne źródłem informacji o dokumencie przeszłości na przykładzie analizy metalowych nici z piętnasto – i szesnastowiecznych aksamitów ze zbiorów skarbca katedralnego na Wawelu [w:] Folia Historica Cracoviensia, XIV 2008, s. 133-150. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Interdyscyplinarne badania naukowe w ocenie datowania i stanu zachowania zabytkowych tekstyliów z zasobów wybranych kościołów i klasztorów krakowskich; [podczas konferencji:] Blask i splendor [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-06-23

- Działalność i perspektywy badawcze Pracowni Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych UPJPII; [podczas konferencji:] Muzealia w konserwacji [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-06-14

- Ocena stanu zachowania tkanin z zasobów krakowskich kościołów i klasztorów; [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne badania tkanin zabytkowych z zasobów krakowskich kościołów i klasztorów [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-23

- Jedwabne tkaniny z zasobów krakowskich kościołów i klasztorów z okresu od XV do końca XVII wieku-wprowadzenie do tematyki projektu; [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne badania tkanin zabytkowych z zasobów krakowskich kościołów i klasztorów [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-23

- Charakterystyka stylowa wybranych tkanin z XV i XVI wieku; [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne badania tkanin zabytkowych z zasobów krakowskich kościołów i klasztorów [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-23

- Wykorzystanie interdyscyplinarnej współpracy naukowej w badaniach nad datowaniem i analizą stanu zachowania zabytkowych tekstyliów; [podczas konferencji:] "Nauki ścisłe i zabytki" [miejsce konferencji:] Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński, 2015-09-25

- Włoskie tkaniny aksamitne XV i XVI w. w zabytkowych tekstyliach ze Skarbca Katedry na Wawelu; [podczas konferencji:] Cracovia Sacra [miejsce konferencji:] Bazylika Archikatedralna na Wawelu, 2013-08-14

- Włoskie tkaniny aksamitne z XV i XVI wieku w zabytkowych tekstyliach ze skarbca katedry na Wawelu – interdyscyplinarny charakter badań drogą do ustalenia chronologii zabytku; [podczas konferencji:] Muzealia w konserwacji [miejsce konferencji:] Instytut Sztuki i Kultury UPJPII, 2012-05-22

- Nowoczesne techniki badawcze w konserwacji i analizie tkanin zabytkowych; [podczas konferencji:] Muzealia w konserwacji [miejsce konferencji:] Instytut Sztuki i Kultury UPJPII, 2010-11-20

- Monochromatyczne tkaniny koptyjskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Analiza techniczna i ikonograficzna wybranych przykładów w świetle wpływów kulturowych typowych dla okresu przejściowego IV – V wieku; [podczas konferencji:] Studencka Konferencja Naukowa „Pogranicza Chrześcijaństwa” [miejsce konferencji:] Instytut Sztuki i Kultury PAT, 2009-05-14

- Monochromatyczne tkaniny koptyjskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Analiz techniczna i ikonograficzna wybranych przykładów w świetle wpływów kulturowych typowych dla okresu przejściowego IV – V wieku; [podczas konferencji:] Studencka Konferencja Naukowa „Pogranicza Chrześcijaństwa” [miejsce konferencji:] Instytut Sztuki i Kultury PAT, 2009-05-14

- Tkaniny koptyjskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Analiza techniczna i ikonograficzna; [podczas konferencji:] Przegląd Studenckiej Działalności Naukowej i Artystycznej w Krakowie [miejsce konferencji:] Instytut Jana Pawła II w Krakowie, 2005-06-01