Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Andrzej Siwek

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – asystent

Email: andrzej.siwek@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Dziejów Kultury

Dyżur:
poniedziałki od 16.15 do 17.15.

Curriculum Vitae:

2014 – 2014 - uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie urbanistyka i architektura, specjalność architektura krajobrazu, na podstawie rozprawy „Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego w świetle pragmatyki konserwatorskiej i w architekturze krajobrazu” napisanej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego prof. PK, obronionej z wyróżnieniem na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

2011 - 2013 – udział w opracowniu wniosku o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO drewnianych cerkwi regionu Karpat z Polski i Ukrainy. Prace pod kierunkiem Mariusza Czuby, Zastępcy Dyrektora Narodwoego Instytutu Dziedzictwa. Wpis 2013.

2011 - 2014 – 2011 - 2014 - członek Redakcji "Ochrony Zabytków".

2010 - 2013 – udział w opracowniu wniosku o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO "Wieliczki i Bochni Królewskich Kopalni Soli" (poszerzenie nominacji Wieliczki z 1978), koordynator projektu. Wpis 2013.

2008 - 2014 – od 2008 udział we współpracy z Państwowym Białoruskim Uniwersytetem Kultury i Sztuki w Mińsku, w programie polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska”, wykłady adresowane do specjalistów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego z Białorusi, Ukrainy i Litwy.

2006 – od 2006 kieruje pracami Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie (od 2011 Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Krakowie).

2001 - 2003 – udział w opracowaniu wniosku o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO małopolskich kościołów drewnianych, prace pod kierunkiem dr Mariana Korneckiego i dr inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego. Wpis w 2003.

1993 - 2003 – 1993 - 2003 - związany w wymiarze części etatu z Regionalnym Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie (potem Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie).

1992 - 2006 – 1992 - 2006 - pracownik Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Krakowie, (od 2003 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie), w tym, w latach 1997-2006 pełnił funkcję Zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1991 – 1991 - UJ Kraków, magister historii sztuki, na podstawie pracy pt.: „Fundacje Franciszka Szwarcenberga – Czernego”, pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Ostrowskiego.

1987 – 1987 - UJ Kraków, magister historii, specjalność archiwistyka. Praca magisterska pt.: „Spory o jezuitów w historiografii polskiej 1795 – 1918”, pod kierunkiem prof. dra hab. Juliana Dybca.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Ochrona dziedzictwa sakralnego (kierunek: moduł 2; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Inwentaryzacja i dokumentacja zabytków w terenie (kierunek: moduł 2; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Kościół pod wezwaniem św. Klemensa w Zawoi, Kraków - Zawoja: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Monitoring zabytków w kontekście zarządzania miejscem światowego dziedzictwa [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce: Polski Komitet Narodowy ICOMOS; Politechnika Lubelska; 2015, s. 147-166. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu, czyli zabytkowy krajobraz zadbany [w:] Zabytek zadbany. Co to znaczy?, Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2015, s. 165-176. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Plany działania – jako element systemu zarządzania miejscem światowego dziedzictwa. Rozważania na przykładzie Krakowa i drewnianych kościołów południowej Małopolski [w:] Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce: Polski Komitet Narodowy ICOMOS; Politechnika Lubelska; 2015, s. 75-101. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Liplas – folwark staropolski. Koncepcja programowa centrum edukacji historyczno – ekologicznej [w:] Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków: Polski Komitet Narodowy ICOMOS; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; Politechnika Lubelska; 2015, s. 229-239. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Monitoring of Historic Monuments in the Context of Management of the World Heritage Site [w:] Management of UNESCO World Heritage. Properties in Poland - Selected Issues: Polish National Committee of the International Council on Monuments and Sites ICOMOS; Lublin Univers 2015, s. 151-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Action Plans as an element the management system of world heritage site. Consideration based on the examples of Cracow and the Wooden Churches of Southern Małopolska [w:] Management of UNESCO World Heritage. Properties in Poland - Selected Issues: Polish National Committee of the International Council on Monuments and Sites ICOMOS; Lublin Univers 2015, s. 75-102. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Architektura sakralna [w:] Kultura ludowa górali pienińskich, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 2014, s. 247-278. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowska architektura dwudziestolecia międzywojennego jako przedmiot ochrony konserwatorskiej [w:] Międzywojenny Kraków. Architektura, kultura, nauka., Kraków: WYDAWNICTWO EPISTEME 2013, s. 233-260. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ochrona konserwatorska dziedzictwa architektonicznego drugiej połowy XX wieku - trudne poczatki [w:] Biprostal i jego mozaika. Historia i współczesność., Kraków: BIPROSTAL SA. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa. 2012, s. 61-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kalwaria Zebrzydowska. zabytek w krajobrazie, czyli o potrzebie współdziałania. [w:] Rola samorządowych służb konserwatorkich w systemie ochrony zabytków w Polsce, Lublin-Warszawa: Urząd Miasta Lublin; Narodowy Instytut Dziedzictwa. 2011, s. 164-188. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przygodni święci. Typologia i ikonografia kamiennych kapliczek słupowych z okolic Raciechowic. [w:] Historia bliższa ludziom.Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin., Kraków: Wydawnictwo WAM 2011, s. 399-417. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kraków. Historic Urban Ensemble Towards the New Statement of Oustending Uniwersal Value and the Monitoring Principles [w:] Oustending Universal Value and Monitoring of World Heritage Properties, Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS i Narodowy Instytut Dziedzictwa 2011, s. 84-115. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kraków odwieczny, czy zmienny? Subiektywna gawęda konserwatorska. [w:] Mijające krajobrazy Małopolski, Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 2011, s. 97-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kraków - historyczny zespół urbanistyczny. Ku nowej deklaracji wyjątkowej uniwersalnej wartości miejsca światowego dziedzictwa i monitorowaniu zachowania atrybutów wartości. [w:] Wyjątkowa uniwersalna wartośc, a monitoring dóbr Światowego Dziedzictwa, Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS i Narodowy Instytut Dziedzictwa 2011, s. 84-115. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Od krajobrazu historycznego do krajobrazu zabytkowego – problemy ochrony krajobrazów kulturowych [w:] Monografia, Politechnika Krakowska; Seria Architektura, 500 2015, s. 69-80. [więcej informacji]
Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat na Liście UNESCO – o światowym dziedzictwie uwag kilka [w:] Watra 2015, s. 141-152. [więcej informacji]
Na drogach ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego [w:] Rocznik Babiogórski 2015, s. 45-51. [więcej informacji]
Między zabytkiem, a dobrem kultury współczesnej. [w:] Kurier Konserwatorski, 10 - 2011 2011, s. 5-10. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Rola Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ochronie dziedzictwa; [podczas konferencji:] Ochrona Dziedzictwa Kulturowego w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków, Centrum Konferencyjne Komitetu Kopca Kościuszki, 2016-01-15

- Monitoring w planach zarządzania zespołami zabytkowymi; [podczas konferencji:] Wybrane problemy zarządzania dobrami dziedzictwa o największej wartości [miejsce konferencji:] Warszawa, Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy, 2015-10-23

- Park kulturowy jako forma zarządzania dobra - doświadczenia Krakowa i Jarosławia; [podczas konferencji:] Wybrane problemy zarządzania dobrami dziedzictwa o największej wartości [miejsce konferencji:] Warszawa, Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy, 2015-10-22

- Ochrona krajobrazu kulturowego. Fikcja czy rzeczywistość?; [podczas konferencji:] Rozdroża ochrony zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku. Konferencja dedykowana pamięci Jerzego Tura i Barbary Tondos. [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-09-26