Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Marcin Majewski

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: marcin.majewski@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: http://www.orygenes.pl/

Afiliacje:
- Katedra Egzegezy Starego Testamentu

Curriculum Vitae:

2017 - 2019 – Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.2 (22H 16 0416 84) na tłumaczenie tekstów ugaryckich na j. polski

2013 - 2016 – Grant Narodowego Centrum Nauki UMO-2013/09/D/HS1/00447

2008 – Obrona pracy doktorskiej „Mieszkanie Chwały. Sanktuarium Izraela na pustyni (Wj 25–31 i 35–40)"

2004 - 2008 – Studia doktoranckie (PAT, Egzegeza Starego Testamentu)

2003 - 2005 – Podyplomowe studia dziennikarskie (Nauka w mediach)

2002 - 2004 – Studia w Instytucie Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Języki semickie)

1999 - 2004 – Studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (Egzegeza Starego Testamentu)

1995 - 1999 – I Liceum Ogólnokształcące (Profil matematyczno-fizyczny)

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Tajemnice biblijnych imion, Kraków: Wydawnictwo m 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jak przekłady zmieniają Biblię. O teorii i praktyce tłumaczenia Pisma Świętego, Kraków: UPJP II 2012.[więcej informacji]
W stronę Ziemi Obiecanej. Komentarz do Księgi Wyjścia, Kraków: Wydawnictwo eSPe 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
UGARIT – historia, religia, literatura, język na tle Biblii Starego Testamentu, Kraków: UPJP II 2010.[więcej informacji]
Mieszkanie Chwały. Sanktuarium Izraela na pustyni (Wj 25-31 i 35-40), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Wprowadzenie do Ksiąg Machabejskich [w:] Pismo Święte Starego Testamentu: Pallottinum 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biblia i nauka. Siedem refleksji inspirowanych myślą ks. Michała Hellera [w:] Człowiek w drodze ku Bogu. Platforma judeochrześcijańska: Christ Media 2017, s. 211-251. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał”. Świętość Boga a świętość człowieka [w:] „Wolą Boga jest wasze uświęcenie” Mysterium Fascinans: Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów 2016, s. 61-86. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie Biblii Tysiąclecia – analiza SWOT [w:] Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie. Język, kultura, duchowość: Wydawnictwo Benedyktywnów 2016, s. 65-92. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sakrament narodu. Teologia chrztu Polski [w:] Społeczeństwo teologiczne. Polska teologia narodu 966–2016: Wydawnictwo m 2016, s. 21-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nieczystość seksu – biblijne zakazy dotyczące życia płciowego [w:] Gloriam praecedit humilitas. Księga pamiątkowa dla Ks. Prof. Antoniego Troniny: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne 2015, s. 391-414. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nieczystość śmierci w Torze. Śmierć jako arcytabu [w:] Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kohelet – najtrudniejsza księga Biblii [w:] Misterium Słowa. Modlitwa: Wydawnictwo św. Jana Pawła II 2014, s. 161-170. [więcej informacji]
Język fenicki – brat bliźniak hebrajskiego? [w:] "Słowo jego płonęło jak ogień" (Syr 48,1). Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: Biblos 2011, s. 189-207. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Masora Biblii hebrajskiej w egzegezie polskiej [w:] Radość słowa. Konteksty i oddziaływanie Biblii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II 2011, s. 27-41. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przybytek czy Mieszkanie? Hebrajski termin miškān i zasada ekwiwalencji w tłumaczeniu Biblii [w:] Ex oriente lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2010, s. 311-322. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Prawda historyczna Pisma Świętego. Refleksja na kanwie nowego dokumentu PKB [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny 2015.[więcej informacji]
Zwierzęta czyste i nieczyste w Starym Testamencie. Część II: Dotychczasowe interpretacje i ich ocena [w:] Collectanea Theologica 2015, s. 5-50. [więcej informacji]
Sens intronizacji Jezusa Króla [w:] Pressje 2014, s. 40-55. [więcej informacji]
Zwierzęta czyste i nieczyste w Starym Testamencie. Część I: Omówienie prawa czystości zwierząt [w:] Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 2014, s. 375-398. [więcej informacji]
Wyrocznia efodu oraz urim i tummim w starożytnym Izraelu [w:] Scripta Biblica et Orientalia, 4 2012, s. 93-110. [więcej informacji]
Masora Biblii Hebrajskiej. Wprowadzenie w tematykę [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 65 2012, s. 1-29. [więcej informacji]
Kurs języka hebrajskiego [w:] Biblia krok po kroku, nry: 4,5,7,9,11,13,14,17,19,21,23,25,26,28,30,32,3 2011, s. 31-32. [więcej informacji]
Ugarycki epos o Aqhacie a Stary Testament [w:] Biblia w kulturze świata, red. T. Jelonek, Między Biblią a kulturą 2 2011, s. 41-63. [więcej informacji]
Klasyfikacja języków semickich [w:] Studia Leopoliensia, 4 2011, s. 137-155. [więcej informacji]
Troska Boga o słabych i uciśnionych w świetle Ez 34,16 [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 63 (2010) 2010, s. 5-12. [więcej informacji]
Zaślubiny w Biblii [w:] LIST Miesięcznik Katolicki, 6 2010, s. 24-27. [więcej informacji]
Fenicki - język Byblos, Arwad, Tyru i Sydonu w czasach biblijnych [w:] Biblia w kulturze świata, red. T. Jelonek, R. Bogacz,, Między Biblią a kulturą 1 2010, s. 119-141. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Dzień Przebłagania (Kpł 16) jako serce Pięcioksięgu; [nr projektu:] 501-10-010089

-Nowe rozwiązanie kwestii przesłania materiału kapłańskiego (P) w Pięcioksięgu; [nr projektu:] 503-010005

Wygłoszone referaty:

- Mit grzechu pierworodnego z perspektywy biblijnej, teologicznej, antropologicznej i ewolucyjnej; [podczas konferencji:] II Międzynarodowa Konferencja UJ – AGH „Mythical Cosmos: Creation of the World” [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-03-16

- Nowy paradygmat w diachronicznym badaniu starożytnego języka hebrajskiego; [podczas konferencji:] „Między tekstem a kulturą”, Konferencja UWr i Komisji Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk [miejsce konferencji:] Wrocław, 2016-12-06

- Miłosierdzie Boga w Biblii Starego i Nowego Testamentu; [podczas konferencji:] Św. Maksymilian Kolbe – męczennik Miłości i świadek Bożego miłosierdzia [miejsce konferencji:] Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach, 2016-04-16

- Polskie przekłady Pisma Świętego a nowe teorie translacji; [podczas konferencji:] Wykład gościnny na UWr na zaproszenie Polskiej Akademii Nauk [miejsce konferencji:] Uniwersytet Wrocławski, 2016-04-05

- Jubileusz miłosierdzia w tradycji biblijnej; [podczas konferencji:] XV Sesja Kolbiańska „Św. Maksymilian – człowiek miłosierdzia” [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-01-09

- Biblia i nauka – refleksje inspirowane myślą ks. Michała Hellera; [podczas konferencji:] Bóg i nauka. Wokół myśli Michała Hellera [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-12-03

- Znaczenie Biblii Tysiąclecia i znaczenie przekładów Biblii w ogóle – analiza SWOT; [podczas konferencji:] Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie: język – kultura – duchowość [miejsce konferencji:] Tyniec, 2015-11-06

- Satyra w Biblii; [podczas konferencji:] Satyra a religia – Badania Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-10-26

- Czy język hebrajski może nam coś powiedzieć o datacji tekstów Biblii?; [podczas konferencji:] Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo (Porozumienie na rzecz badań nad starożytnym Bliskim Wschodem UW, UJ, UMK, KUL) [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-09-28

- Czy Pan Jezus miał poczucie humoru?; [podczas konferencji:] Radość Ewangelii - Ogólnopolska Rada Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-09-08

- Prawda Pisma Świętego a historyczność tekstu Biblii; [podczas konferencji:] W jaki sposób Pismo święte jest natchnione? Wokół dokumentu PKB o natchnieniu i prawdzie Pisma świętego [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-03-05

- Problemy małżeństw starotestamentowych; [podczas konferencji:] Problemy z małżeństwem w Biblii - Stowarzyszenie Homiletów Polskich [miejsce konferencji:] Radom, 2014-10-20

- Nieczystość śmierci w Torze. Śmierć jako arcytabu; [podczas konferencji:] Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej [miejsce konferencji:] Katowice, 2014-04-23

- Zwięrzęta czyste i nieczyste w Biblii - co było kryterium podziału?; [podczas konferencji:] 51 Sympozjum Biblistów Polskich [miejsce konferencji:] UMK Toruń, 2013-09-20

- Żona Lota. Stereotyp kobiety w starożytnym Izraelu; [podczas konferencji:] VII Sympozjum Starożytna Palestyna/Izrael - "KOBIECE - MĘSKIE" [miejsce konferencji:] Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2012-09-25

- Będę mieszkał pośród synów Izraela (Wj 29,43). Wspólnota Izraela domem Boga w Starym Testamencie.; [podczas konferencji:] Kościół domem budowanym przez miłość (por. 1 Kor 8,1) [miejsce konferencji:] Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012-03-22

- Wyrocznia w starożytnym Izraelu; [podczas konferencji:] Życie religijne starożytnego Izraela / Palestyny [miejsce konferencji:] Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011-09-28

- Fenicki - język Byblos, Tyru i Sydonu w czasach biblijnych; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-02-24

- Co nowego w pierwszej części adhortacji apostolskiej „Verbum Domini”; [podczas konferencji:] Dni skupienia dla WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-12-17

- Masora Biblii hebrajskiej w biblistyce polskiej; [podczas konferencji:] RADOŚĆ SŁOWA: język, interpretacja, translatoryka Biblii [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-27

- Stworzenie świata (bereszit perek alef) w interpretacji katolickiej; [podczas konferencji:] Katolicka i żydowska interpretacja Biblii [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-10-12

- Efod oraz Urim i Tummim – kapłan przekazicielem woli Bożej; [podczas konferencji:] Kapłaństwo powszechne w Biblii [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-04-13

- Ugarycki epos o Aqhacie a Stary i Nowy Testament; [podczas konferencji:] Biblia w kulturze świata [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-02-12

- Biblistyka w internecie; [podczas konferencji:] 47 Sympozjum Biblistów Polskich [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2009-09-24