Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – asystent

Email: stanislaw.mieszczak@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Liturgii

Dyżur:
Poniedziałek: 12.00-13.00, ul. Prosta 35A

Curriculum Vitae:

2011 – doktorat, Kraków

1981 - 1984 – studia: Pontificio Istituto Liturgico s. Anselmo

1979 – święcenia kapłańskie

1953 – Urodzony

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Savoir vivr w czasie zwiedzania obiektów sakralnych (kierunek: Podyplomowe Studia z Turystyki Religijnej w Krakowie (zlikwidowane z dn. 21.05.2018 r.); tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Liturgika (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Liturgika (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Liturgika (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Liturgika (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Liturgika (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia muzyki I (kierunek: moduł I; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia muzyki I (kierunek: moduł I; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia muzyki I (kierunek: moduł I; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia muzyki I (kierunek: moduł I; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Kultura muzyczna różnych wyznań chrześcijańskich (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Liturgika (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Liturgika (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: VI; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Liturgia Vaticanum II (kierunek: Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej; tryb: podyplomowe; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Ars celebrandi (wykład z liturgiki); [w ramach:] Wykład monograficzny ze specjalizacji (kierunek: Teologia; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Ars celebrandi (wykład z liturgiki); [w ramach:] Wykład monograficzny ze specjalizacji (kierunek: Teologia; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Ars celebrandi (wykład z liturgiki); [w ramach:] Wykład monograficzny (według wykazu) (kierunek: Teologia; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Ars celebrandi (wykład z liturgiki); [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Ars celebrandi (wykład z liturgiki); [w ramach:] Wykład monograficzny (kierunek: teologia katechetyczno-pastoralna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Ksiądz Juan María de la Cruz García Méndez, sercanin, męczennik rewolucji hiszpańskiej, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów SCJ 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Symbolika i znaczenie wody w liturgii [w:] Misterium miłości, KRAKÓW: Platan 2013, s. 357-364. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesne przepisy liturgiczne w odniesieniu do czci relikwii: dedykowanie kościołów i kaplic, obrzęd poświęcenia kościoła i umieszczenie relikwii w ołtarzu [w:] Kult relikwii, Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych 2013, s. 93-109. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Anamneza: wspomnienie i proroctwo [w:] A świątyni w nim nie ujrzałem ... Liturgia i eschatologia, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów 2012, s. 99-127. [więcej informacji]
Litania maior” w liturgii rzymskiej [w:] Modlitwa liturgiczna, Kraków: Wyd. Naukowe UPJPII 2012, s. 65-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niektóre źródła reformy liturgicznej w Kościele [w:] Źródło i szczyt. Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium dzisiaj, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów 2011, s. 34-48. [więcej informacji]
Nigryki – wewnętrzna wielkość liturgii [w:] Materiały z II rekolekcji liturgicznych «Mysterium fascinans» 2009, Kraków: Wydawnictwo AA 2010, s. 64-78. [więcej informacji]
Wymogi Kościoła i oczekiwania dzisiejszego człowieka w formacji nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej [w:] Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej w życiu Kościoła, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2010, s. 103-139. [więcej informacji]
Podstawy duchowości eucharystycznej w życiu nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej [w:] Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej. Nauczanie Kościoła, formacja, świadectwa, Poznań: Pallottinum 2009, s. 122-133. [więcej informacji]
Tradycja i odnowa w celebracjach liturgicznych [w:] Testi Ioannis Pauli II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2009, s. 365-386. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Actio i contemplatio w liturgii [w:] Kontemplacja i działanie, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2009, s. 95-108. [więcej informacji]
Charakterystyka roku kościelnego na podstawie benedykcjonału (KP 23) i lekcjonarza (KP 20) z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu [w:] Źródła kultury duchowej Krakowa, Kraków 2008, s. 51-64. [więcej informacji]
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tradycji Kościoła [w:] Misterium Serca Jezusa. Duchowość na III tysiąclecie, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2007, s. 100-124. [więcej informacji]
Zasady paramentyki liturgicznej [w:] Haftowane szaty liturgiczne a Tradycja Kościoła, Kraków 2005, s. 5-9. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Wymagania teologiczne odnośnie do miejsca celebracji liturgicznej [w:] Pro Musica Sacra, 11 2013, s. 23-40. [więcej informacji]
Święto Pana naszego Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana [w:] Biuletyn Duszpasterski, 1(224) 2013, s. 26-30. [więcej informacji]
«Requiem» jako formuła liturgii Kościoła [w:] Pro Musica Sacra, T. VII 2009, s. 53-66. [więcej informacji]
Miłosierdzie Boże w odpustach [w:] Orędzie Miłosierdzia, 70 2009, s. 4-5. [więcej informacji]
Duchowość eucharystyczna w życiu Szafarza Nadzwyczajnego Komunii św [w:] Anamnesis, 52 2008, s. 77-85. [więcej informacji]
Objęcie diecezji przez biskupa znakiem troski Boga o swój Kościół [w:] Biuletyn Duszpasterski Archidiecezji Krakowskiej, 7 2005, s. 12-20. [więcej informacji]
Muzyka kościelna w formułach liturgicznych tradycji rzymskiej, [w:] Pro Musica Sacra, T. 2 2005, s. 121-132. [więcej informacji]
Cześć świętych w liturgii Kościoła i poza nią [w:] Sympozjum, 2/13 2004, s. 9-24. [więcej informacji]