Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Mikołaj Rysiewicz

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – asystent

Email: mikolaj.rysiewicz@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Europy Środkowej i Wschodniej

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Historia doktryn politycznych i prawnych w nowożytności (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX w. (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia doktryn politycznych i prawnych XX w. (do 1945) (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Analiza polityki (kierunek: doktryny polityczne i prawne; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: konwersatorium)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

MONARCHIA - LUD - RELIGIA. Monarchizm konserwatywnych środowisk politycznych Wielkiej Emigracji w latach 1831-1848, Kraków: Księgarnia Akademicka 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Początek i progres wojny moskiewskiej Stanisława Żółkiewskiego. Kilka refleksji na temat polityczno-militarnych aspektów wojny polsko-rosyjskiej 1609–1612 z punktu widzenia filozofii państwa i narodowej pedagogiki [w:] Przemoc jako przedmiot rozważań i badań: Wydawnictwo KUL 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jak radzić sobie z mitem powstania warszawskiego? Pomiędzy romantyzmem a realizmem czyli krytyczny przegląd stanowisk w sporze o powstanie [w:] Mit – Historia – Kultura. Materiały z V Seminarium Historyków Filozofii Polski: Księgarnia Akademicka 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Państwo postsuwerenne? Kilka uwag na temat suwerenności oraz podmiotowości politycznej [w:] Politikon III. Kto jest suwerenem? Kontrowersje wokół Traktatu Lizbońskiego: Wydawnictwo AT Group 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Carl Schmitt i istota polityki. Rekonstrukcja podstawowych założeń, analiza, próba interpretacji [w:] Nauki Polityczne 4. Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych UJ 2007.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Antoni Walewski: historiozofia wyklętego lojalisty [w:] Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014.[więcej informacji]
Jak być postępowym konserwatystą? (P. Bartula, Liberalizm u kresu historii, Kraków 2011 – recenzja) [w:] Rzeczy Wspólne 2013.[więcej informacji]
Konserwatyzm bez metafizyki. Casus międzywojennej refleksji Konstantego Grzybowskiego [w:] Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013.[więcej informacji]
Imperium potrzebuje błazna (T. Gabiś, Gry imperialne, Kraków 2008 – recenzja) [w:] Dialogi Polityczne 2011.[więcej informacji]
Demokracja i dyktatura w prawno-państwowym namyśle Konstantego Grzybowskiego. Przypadek refleksji antydogmatycznej [w:] Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.[więcej informacji]
Sarmacki republikanizm inaczej odczytany. Andrzej Maksymilian Fredro jako obrońca liberum veto [w:] Studia z Filozofii Polskiej 2010.[więcej informacji]
Gdy prawo ustaje i wkracza siła… Stan wyjątkowy w myśli prawno-państwowej Carla Schmitta [w:] Dialogi Polityczne 2010.[więcej informacji]