Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

prof. dr hab. Karol Tarnowski

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor zwyczajny

Email: karol.tarnowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Boga - Kierownik katedry

Dyżur:
Poniedziałek: 10.00 - 11.00, sekretariat Wydziału (Kanonicza 9, I piętro)

Curriculum Vitae:

1999 – Stopień i stanowisko profesora nauk humanistycznych

1988 – Habilitacja na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (tytuł rozprawy: "Zagadnienie wiary i Boga w filozofii Gabriela Marcela")

1978 – Obrona doktoratu na WF UJ (tytuł tezy: "Problematyka faktyczności u wczesnego Heideggera")

1972 – Uzyskanie tytułu magistra filozofii na WF UJ (praca: "Problematyka substancji u Kartezjusza")

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Tropy myślenia religijnego, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Usłyszeć niewidzialne. Zarys filozofii wiary, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tishnera, Znak 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg fenomenologów, Tarnów: Biblos 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara i myślenie, Kraków: Znak 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek i Transcendencja, Kraków: Znak 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ku Absolutnej Ucieczce. Bóg i wiara w filozofii Gabriela Marcela, Kraków: WN PAT 1993.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Mitologie rozumu? [w:] Mistrzowie podejrzeń: afirmacja, negacja czy przezwyciężenie?: Libron 2015, s. 261-278. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inspirations francophones sur le catholicisme ouvert en Pologne [w:] L'Autre Francophonie, Paryż: Honore Champion Editeur 2012, s. 209-216. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Intencja a refleksja. Fenomenologia, Nabert, Marcel [w:] Między przedmiotowością a podmiotowością: intencjonalność w fenomenologii francuskiej, Kraków: WAM 2011, s. 19-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dal Fenomeno al Fondamento [w:] Fiducia nella ragione. Convegno in occasione del X anniversario dell'enciclica Fides et ratio, Citta del Vaticano: Lateran University Press 2010, s. 107-119. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Auto-affection et Dieu [w:] Michael Henry, Lausanne: L'Age d'Homme 2009, s. 496-503. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fenomenologia i teologia [w:] Metafizyka i teologia, Kraków: WAM 2008, s. 32-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Autorytet i uniwersytet [w:] Fenomen uniwersytetu, Poznań: Wydawnictwo UAM 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The responsability of God – the responsability of man [w:] God and Auschwitz, Kraków: UNUM 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Heidegger i religia [w:] Demitologizacja, świadectwo, dialog: niemiecka filozofia religii, Kraków: WN PAT 2008, s. 201-216. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Filozofia Boga [w:] Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Drogi potępienia, drogi zbawienia [w:] Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. J. Tischnera, Kraków: Znak 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nabert [w:] Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara [w:] Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podmiot w wezwaniu. Marion – Levinas [w:] Levinas i inni, Warszawa: ... 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bycie i Transcendencja. Marcel - Levinas [w:] Levinas i inni, Warszawa: ... 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Heidegger [w:] Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ingarden [w:] Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Henry (Michel) [w:] Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Marcel [w:] Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świadectwo bywa potrzebne [w:] Mistrzowie w krainie życia. Rozmowy nie tylko o filozofii, Warszawa: ... 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg [w:] Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa: PWN 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ziemia obiecana, ziemia odmówiona [w:] Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera, Kraków: ... 2001.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Tomasz a myśl współczesna [w:] Diligis me, pasce... Księga jubileuszowa ku czci ks. Biskupa W. Świerzawskiego, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek wobec przyrody [w:] Między niebem a ziemią, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wiara - sens - świadectwo [w:] Człowiek wobec religii, Kraków: Nomos 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Co oznacza świadomość nieszczęśliwa? (Pytanie o metafizykę w człowieku) [w:] Logos i Ethos, 1 (30) 2011, s. 139-154. [więcej informacji]
Wenecjanie w Luwrze [w:] Znak, 658 2010, s. 133-136. [więcej informacji]
Lęk i nadzieja [w:] Znak, 653 2009, s. 106-113. [więcej informacji]
Pani Profesor. Wspomnienie o Barbarze Skardze [w:] Znak, 655 2009, s. 135-139. [więcej informacji]
La foi et l’incroynce aujourd’hui [w:] Rivista di Teologia „Asprenas”, 51 2004.[więcej informacji]
Bóg i czas (dwie twarze teologii negatywnej: Heidegger i Levinas) [w:] Logos i Ethos, 2 (17) 2004.[więcej informacji]
Kilka słów o terroryzmie [w:] Znak, 595 2004.[więcej informacji]
Wiara jako miejsce teologii negatywnej [w:] Logos i Ethos, 1 (16) 2004.[więcej informacji]
The Promised Land, the Denied Land [w:] Analecta Husserliana, LXXIX 2003.[więcej informacji]
La philosophie et la paix [w:] Actes du Congres International de l’Association des Societes de Philosophie de Langue Francaise, I 2002.[więcej informacji]
Metaphysical longing [w:] Analecta Husserliana, LXXVII 2002.[więcej informacji]
Wielkość i nędza religii [w:] Znak, 1 (560) 2002.[więcej informacji]
Wiara fundamentalna [w:] Kwartalnik Filozoficzny, tom 30, zeszyt 3 2002.[więcej informacji]
Kilka uwag o dobru [w:] Etyka, 35 2002.[więcej informacji]
O pocieszeniu, jakie daje sztuka [w:] Znak, 12 (571) 2002.[więcej informacji]
Żądło Nietzschego [w:] Znak, 8 (567) 2002.[więcej informacji]
Podmiot wojny, podmiot pokoju (Emmanuel Levinas i Gabriel Marcel) [w:] Kwartalnik Filozoficzny, 1 2001.[więcej informacji]
Filozof dojrzałej wiary [w:] Znak, 3 (550) 2001.[więcej informacji]
Czy Hiob powinien był się zabić przeklinając Boga? [w:] Znak, 8 (555) 2001.[więcej informacji]
Wiara i niewiara dzisiaj [w:] Znak, 12 (559) 2001.[więcej informacji]
Sujet comme temoin [w:] materiały z konferencji : „Sujet, subjectivité, identité” (Varsovie 2001), 00 2001.[więcej informacji]
Sujet de la guerre, sujet de la paix [w:] Forum Philosophicum, 6 2001.[więcej informacji]
Pragnienie metafizyczne [w:] Logos i Ethos, 1 (8) 2000.[więcej informacji]
Podmiot jako świadek [w:] Studia Filozoficzne, 2 1999.[więcej informacji]
Fides et Ratio – pluralizm rozumu i nierozumu [w:] Znak, 4 (527) 1999.[więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Tajemnica i granice ludzkiego poznania; [nr projektu:] 501-10-020066

-Metafizyka człowieka; [nr projektu:] 501-10-020058

-Wiara, tajemnica, abslout, niepoznawalne, niewypowiadalne; [nr projektu:] 501-10-020031

-Samoodniesienie jako struktura podmiotu; [nr projektu:] 501-10-020018

-Fenomenologia polska a chrześcijaństwo; [nr projektu:] 501-21-020001

-Problematyka zasady w filozofii Stanislasa Bretona; [nr projektu:] 320313

-Bóg i wiara w świecie współczesnym a filozofia żydowska; [nr projektu:] 120301

-Opracowanie zagadnienia dowodu ontologicznego św. Anzelma i jego następców; [nr projektu:] 220301

-Doświadczenie religijne a doświadczenie metafizyczne; [nr projektu:] 220302

Wygłoszone referaty:

- Czy religia jest świadomością nieszczęśliwą?; [podczas konferencji:] Podmiot Wiara Absolut [miejsce konferencji:] Kraków, ul. Franciszkańska 1, 2010-06-16

- Intencjonalnośći refleksja. Uwagi o myśli Gabriela Marcela i Jeana Naberta; [podczas konferencji:] Intencjopnalność w fenomenologii francuskiej: Inspiracje, spory, perspektywy [miejsce konferencji:] Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna, 2009-10-14

- Lęk i nadzieja; [podczas konferencji:] IX Dni Tischnerowskie [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-04-24

- Trust in Reason; [podczas konferencji:] Międzynarodowa konferencja na 10 lecie encykliki "Fides et Ratio" [miejsce konferencji:] Rzym, 2008-06-18

- La foi fondamentale; [podczas konferencji:] Wykład zagraniczny [miejsce konferencji:] Institut Catholique de Paris, 2008-06-01

- Dieu dans “Spór o istnienie swiata’ de Ingarden; [podczas konferencji:] Wykład zagraniczny [miejsce konferencji:] Institut Catholique de Paris, 2008-06-01

- L’Irreductible dans l’homme’ (o „Osobie i czynie” Karola Wojtyły); [podczas konferencji:] Wykład zagraniczny [miejsce konferencji:] Institut Catholique de Paris, 2008-06-01

- Ontologie, ésthetique, fiction; [podczas konferencji:] Międzynarodowe Kolokwium "Roman Ingarden" [miejsce konferencji:] Paryż, 2008-04-05

- The view of the World in Philosophy of Józef Tischner; [podczas konferencji:] Phenomenology at the Beginning of the Third Milennium [miejsce konferencji:] Rzym, 2001-06-30

- Ziemia obiecana – ziemia odmówiona; [podczas konferencji:] Pytając o człowieka – myśl filozoficzna Józefa Tischnera [miejsce konferencji:] Kraków, 2001-06-01

- Pragnienie metafizyczne; [podczas konferencji:] Prirodne vedy, filozofia, teologia: spolecne hladanie pravdy [miejsce konferencji:] Kosice, 2000-10-18

- The Metaphysical Longing; [podczas konferencji:] Światowe Spotkanie Profesorów Uniwersytetów (Jubileusz 2000) [miejsce konferencji:] Angelicum - Uniwersytet św. Tomasza w Rzymie, 2000-09-10

- Sujet de la guerre, sujet de la paix; [podczas konferencji:] XXVIII Międzynarodowy Kongres Association des Societes de Philosophie de Langue Francaise [miejsce konferencji:] Bolonia, 2000-08-30

- W stronę mądrości; [podczas konferencji:] seminarium poświęcone encyklice „Fides et Ratio” [miejsce konferencji:] Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja), 2000-05-25

- Philosophical longing; [podczas konferencji:] Wykład zagraniczny [miejsce konferencji:] Uniwersytet Katolicki w Budapeszcie, 2000-05-01

- udział w panelu „Tożsamość kulturowa zjednoczonej Europy”; [podczas konferencji:] Solidarność narodów, Europa w nadchodzącym stuleciu [miejsce konferencji:] Gniezno, 2000-04-28

- Poprzez wielość do jedności; [podczas konferencji:] Przyszłość w jedności [miejsce konferencji:] Tarnów, 2000-04-13

- Apres le comunisme; [podczas konferencji:] Wykład zagraniczny [miejsce konferencji:] Centro San Domenico w Bolonii, 1999-12-01

- Sujet comme temoin; [podczas konferencji:] Wykład zagraniczny [miejsce konferencji:] Uniwersytet w Weronie, 1999-12-01

- Człowiek w przyrodzie; [podczas konferencji:] Stworzyciel i przyroda w tradycji myśli europejskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 1999-11-10

- The metaphysical Longing; [podczas konferencji:] The Third International Congress in Phenomenology of Life and the Sciences of Life [miejsce konferencji:] Kraków, 1999-09-16

- Le sujet comme temoin; [podczas konferencji:] Sujet, subjectivite, identite [miejsce konferencji:] Reszel (Warmia), 1998-05-25

- Wiara – sens – świadectwo; [podczas konferencji:] Człowiek wobec religijnego sensu [miejsce konferencji:] Kraków, 1998-01-01

- L’oeuvre d’art. musical selon Roman Ingarden; [podczas konferencji:] Wykład zagraniczny [miejsce konferencji:] Uniwersytet w Genewie, 1997-02-01

- Wolność i wiara; [podczas konferencji:] V Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej p.t. „Wolność we współczesnej kulturze” [miejsce konferencji:] Lublin, 1996-08-25

- Bóg po metafizyce; [podczas konferencji:] VI Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Toruń, 1995-09-09

- Ku metafizyce nadziei; [podczas konferencji:] Metafizyka na rozdrożu [miejsce konferencji:] PAT, Kraków, 1992-01-01

- La liberte philosophique et religion chez G. Marcel; [podczas konferencji:] Gabriel Marcel [miejsce konferencji:] Paryż, 1989-01-01