Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Jakub Żurawski

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – asystent

Email: jakub.zurawski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Prawa Mediów

Dyżur:
poniedziałek, godz. 14.45-15.15 ul. Franciszkańska 1, pok. 222c lub s. 120 (uwaga: po umówieniu mailowym)

Curriculum Vitae:

2012 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Katedra Prawa Mediów - asystent

2011 - 2012 – Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie - adiunkt

2011 – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych; Zakład Dziennikarstwa - adiunkt

2009 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - współpraca dydaktyczna

2009 - 2011 – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych; Zakład Dziennikarstwa - asystent

2009 – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ – studia doktoranckie; uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

2005 - 2007 – Współpraca z Ancla Consulting - konsultant/redaktor

2005 - 2007 – Marketing przy Kawie (www.marketing-news.pl) - dziennikarz/redaktor

2004 – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ – kierunek: politologia, specjalność: dziennikarstwo; uzyskany tytuł zawodowy: magister.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Współczesne media w Polsce (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Współczesne media na świecie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Współczesne media w Polsce (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Współczesne media na świecie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Przedmiot specjalnościowy I: Strategie public relations (kierunek: public relations; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Regulacja dostępu do internetu i jej polityczne uwarunkowania, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej, Kraków: Księgarnia Akademicka 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Zjawisko degradacji treści przekazów jako możliwa konsekwencja funkcjonowania serwisów internetowych wg modelu web 2.0 [w:] Mądrość mediów. Meandry wiedzy i głupoty, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2014, s. 178-195. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konwergencja a dziennikarstwo polityczne - rozkwit internetowej publicystyki politycznej czy zaangażowanego sieciowego "pseudodziennikarstwa"? (Na przykładzie wybranych politycznych wortali internetowych) [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego 2012, s. 299-312. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kampanie polityczne – marketing dobra wśród medialnych wizerunków zła [w:] Dobro w mediach – z cienia do światła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 217-233. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Reklama wyborcza w Polsce w początkach XXI wieku: przejście od „starych” mediów do Internetu? [w:] Zeszyty Prasoznawcze 2017, s. 223-238. [więcej informacji]
Blogi polityków jako narzędzia komunikowanie się ze społeczeństwem [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2, nr 3 2010, s. 175-192. [więcej informacji]
Dominacja, rywalizacja, symbioza – rozważania nad relacjami między mediami elektronicznymi a polityką [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1, nr 1 2009, s. 187-201. [więcej informacji]
Komunikacja wyborcza poprzez Internet [w:] Politeja, 1(9) 2008, s. 481-502. [więcej informacji]
Recenzja: Polskie media w jednoczącej się Europie: szanse i wyzwania, red. I. Dobosz, B. Zając [w:] Politeja, 1(7) 2007, s. 603-611. [więcej informacji]
Cele telewizyjnej reklamy politycznej jako narzędzia marketingu politycznego [w:] Politeja, 1(3) 2005, s. 441-451. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Polityka udostępniania informacji przez Sejm RP oraz Parlament Europejski - analiza porównawcza; [podczas konferencji:] V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesny polski system medialny": Rola mediów w upowszechnianiu informacji publicznej" [miejsce konferencji:] Kielce, 2017-11-30

- Zaufanie do mediów w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w. na podstawie badań Eurobarometr (Komisji Europejskiej); [podczas konferencji:] XI Konferencja Naukowa Etyki Mediów "Zaufanie w mediach - zaufanie do mediów" [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-25

- Cyfrowa nadbudowa - e-wydania i elementy multimedialne w ofercie polskich czasopism społeczno-politycznych (opinii).; [podczas konferencji:] IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesny polski system medialny: czasopiśmiennictwo" [miejsce konferencji:] Kielce, 2016-12-01

- Reklama wyborcza w Polsce w początkach XXI w.: przejście od prasy drukowanej do internetu?; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja 60 lat prasoznawstwa w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-27

- Zjawisko degradacji treści przekazów jako możliwa konsekwencja funkcjonowania serwisów internetowych wg modelu web 2.0; [podczas konferencji:] VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Etyki Mediów „Rozumieć media - mądrość w mediach?" [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-16

- Konwergencja a dziennikarstwo polityczne – rozkwit internetowej publicystyki politycznej czy zaangażowanego sieciowego „pseudodziennikarstwa"?; [podczas konferencji:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa [miejsce konferencji:] Ustroń, 2011-09-20

- Kampanie polityczne: marketing dobra wśród medialnych wizerunków zła; [podczas konferencji:] IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Etyki Mediów „Dobro w Mediach - Dobro Mediów" [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-05-14

- Zadania telewizyjnych reklam politycznych; [podczas konferencji:] Marketing polityczny – skuteczne narzędzie czy mrzonki? [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-05-19