Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Magdalena Butrymowicz

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: magdalena.butrymowicz@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Prawa Rodzinnego
- Katedra Polityki Społecznej

Dyżur:
każdy piątek miesiąca: 15:30 - 16:15 w pozostałe dni: po umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej: magdalena.butrymowicz@upjp2.edu.pl dyżur: ul. Bernardyńska 3, p. 101

Curriculum Vitae:

2016 - 2010 – Imigration Lawyer Training, European Lawyers Foundation, Dublin 3- 6 luty 2017 r. Mediation: Essential Skills, Kaplan Altior, Londyn, październik 2013 International Commercial Arbitration, Court of Arbitration at the Polish Confederation of Private Employers Lewiatan, March 2011. Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej grudzień 2009 - maj 2010

2015 - 2017 – Uniwersytet of Oxford, Centre for Socio-Legal Studies: styczeń – lipiec 2017 roku, wizytujący profesor. Prowadzenie badań naukowych w przedmiocie praw mniejszości narodowych w Europie w tym praw emigrantów i ich prawa do tożsamości. Uniwersytet Arizona, Wydział Prawa: wrzesień – październik 2015, wizytujący profesor. Prowadzenie badań naukowych w zakresie praw mniejszości etnicznych.

2013 - 2015 – ICCA, International Arbitration and Mediation Association, LCIA, The London Court of International Arbitration, Bristish Association of Canadian Studies, Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, Klub Absolwentów Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Zabezpieczenie społeczne (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Zabezpieczenie społeczne (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy postępowania administracyjnego (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy postępowania administracyjnego (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Prawne aspekty pomocy społecznej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawne aspekty pomocy społecznej (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Social work - alcohol and drugs* (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Social work - alcohol and drugs* (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Social work - alcohol and drugs* (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Social work - alcohol and drugs* (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wybrane elementy prawa cywilnego i karnego (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Wybrane elementy prawa cywilnego i karnego (kierunek: Praca socjalna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Wybrane elementy prawa cywilnego i karnego (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Wybrane elementy prawa cywilnego i karnego (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot fakultatywny; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny (kierunek: praca socjalna z bezrobotnymi i bezdomnymi; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Zabezpieczenie społeczne (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Zabezpieczenie społeczne (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Podstawy postępowania administracyjnego (kierunek: Praca socjalna; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Przedmiot fakultatywny; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny (kierunek: praca socjalna z bezrobotnymi i bezdomnymi; tryb: niestacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Angielskie prawo rodzine, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Obywatel, nie obywatel, Polak czy nie Polak, członek Narodu Polskiego czy może obcego? Analiza krytyczna, [w:] Biblioteczka Prawa t. 2: Wydawnictwo Naukowe | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo Imigracyjne Wielkiej Brytanii zarys problemu [w:] Biblioteczka Prawa t. 1: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
A comparison of the legal jurisdiction of Poland and Spain concerning preparations for World Youth Day [w:] World Youth Days. A Testimony to the Hope of Young People: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 163-173. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina na gruncie prawa międzynarodowego i prawa polskiego - zarys problemu [w:] Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy: Wydawnictwo PWSZ w Tarnowie 2016, s. 255-262. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
The child right to its own identity comparative analyse based on the convention of the right of the child, [w:] Focus on Family and education: Crkva u Svijetu, Split 2016, s. 11-21. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Children Survival Rights in the Convention of the Right of the Child, [w:] Strengthening families: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
What family really is? The question about the legal definition of the family. Great Britain case study example, [w:] Strengthening families: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Children's Rights in International Law [w:] The contemporary family : local and European perspectives 2015, s. 125-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [w:] Człowiek chory i umierający : możliwości wsparcia i formy pomocy, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 125-136. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fundacja jako forma działalności charytatywnej : historia i podstawy prawne [w:] Życie i śmierć : wyzwania działalności charytatywnej, Tarnów ; Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2013, s. 85-94. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konstytucyjne prawo do śmierci : historyczny zarys problemu [w:] Życie i śmierć : wyzwania działalności charytatywnej, Tarnów ; Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2013, s. 317-328. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawne podstawy opieki społecznej w dwudziestoleciu międzywojennym : analiza aktów prawnych [w:] Socjalizacja : wyzwanie współczesności, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina indiańska w czasie kolonizacji: Na przykładzie Indian Huron i Ligi Pięciu Narodów [w:] W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne,: ydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Dyskryminacja w dostępie do pracy ze względu na wiek – osoba starsza w pracy [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2018, s. 103-114. [więcej informacji]
The power of state, the right of parents, the right of the child – the right to education as the right to possess control [w:] Review of European and Comparative Law 2017, s. 7-32. [więcej informacji]
Human Dignity in Law – A Case Study of the Polish Legal System [w:] The Person and the Challenges 2016, s. 87-96. [więcej informacji]
The Cherokee Constitution - the Road to a Soverei gn State [w:] Krakowskie Studia Międzynarodowe, Nr 1 2008.[więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Cake war - the critical analyses of court cases in Poland, USA and United Kingdom concerning claims over the human rights violation based on the religion freedom,; [podczas konferencji:] Flashpoints: Human Rights, Law & Religio [miejsce konferencji:] Nottingham Trent University, 2018-12-17

- Prawo romskie a prawo polskie (prawa mniejszości etnicznych w Polsce),; [podczas konferencji:] Mniejszości etniczne, narodowe i religijne w Polsce - konflikt czy pokojowe współistnienie? Aspekt prawny, ekonomiczny i społeczny [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-11-22

- Indigenous people and the right to adequate housing, international ruling, European examples,; [podczas konferencji:] European Network for Housing Research [miejsce konferencji:] Upsala, Szwecja, 2018-06-27

- Prawne aspekty likwidacji obozu dla uchodźców w Calais,; [podczas konferencji:] Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski, [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-11-23

- Self–determination discover once again? The example of the Canadian Northwest Territory”; [podczas konferencji:] International Meeting on Law and Society [miejsce konferencji:] Meksyk, 2017-06-20

- Right to house right to dignity life; [podczas konferencji:] Housing Law Symposium [miejsce konferencji:] University of Groningen,, 2017-03-24

- Every child has rights, no matter who they are, where they live or what they believe in; [podczas konferencji:] Law, Human Rights and Religion: Flashpoints Conference [miejsce konferencji:] Nottingham Trent University, 2016-12-12

- Karta Polaka odkryta na nowo – regulacje prawne, znaczenie społeczne; [podczas konferencji:] Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-24

- System Narodów Zjednoczonych z Polskiej perspektywy, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego; [podczas konferencji:] Wkład Polski w ochronę praw dziecka na przykładzie Konwencji o prawach dziecka – założenia, cele, rezultaty [miejsce konferencji:] Warszawa, 2016-10-14

- Aboriginal Children Rights – cases study form Canada; [podczas konferencji:] 5. 41st Annual British Association for Canadian Studies Conference [miejsce konferencji:] Wielka Brytania, 2016-04-22

- Prawo imigracyjne Wielkiej Brytanii; [podczas konferencji:] Ekonomiczne i prawne konsekwencje migracji Polaków ze szczególnym uwzględnieniem rodziny [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-12

- The right to Identity in international law; [podczas konferencji:] IPLP Visiting Scholars Roundtable [miejsce konferencji:] Arizona University, 2015-09-25

- Environment and customs in Canadian First Nations settlement patterns, The Algonquians example; [podczas konferencji:] NACS XI Conference [miejsce konferencji:] Turku, 2015-08-16

- The child rights to identity; [podczas konferencji:] The Family and Education, in the struggle for the future Europe [miejsce konferencji:] Tarnów, 2015-07-21

- Canada and European Union – partners and foes, The study of the Canada – EU cooperation; [podczas konferencji:] 40th Annual British Association for Canadian Studies Conference, [miejsce konferencji:] Londyn, 2015-04-25

- Canada aboriginal identity – the case of the Northwest Territory; [podczas konferencji:] Warrior or Peacemaker, Queen’s University’s Bader International Study Centre at Herstmonceux Castle [miejsce konferencji:] East Sussex, 2015-02-28

- Canada Identity; [podczas konferencji:] 39th Annual British Association for Canadian Studies Conference, [miejsce konferencji:] Londyn, 2014-04-25

- Tradition and customs in environmental law (comparative overview of the European and Canada examples); [podczas konferencji:] Indigenous Europe [miejsce konferencji:] Queen’s University’s Bader International Study Centre at Herstmonceux Castle,, 2014-01-24

- Never let the sun caught you a sleep; [podczas konferencji:] Indigenous Perspectives Conference North America [miejsce konferencji:] Hungary, 2012-03-09

- Canada and EU: environment disagreements; [podczas konferencji:] Québec Summer Seminar Program [miejsce konferencji:] Canada, 2008-08-04

- Canada and European Union in the field of international law; [podczas konferencji:] 12th Annual International Wanapitei Aboriginal History and Politics Colloquium [miejsce konferencji:] Canada, 2007-08-17