Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Maciej Zakrzewski

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: maciej.zakrzewski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Europy Środkowej i Wschodniej

Działalność pozanaukowa:

2019 – Artykuł "Jałtański poker", "Kurier kielecki" dodatek do "Echa Kielc", 18 lutego 2019 r.

2019 - 2019 – Artykuł: Śmierć ministra Pierackiego, "Dziennik Polski" 4 czerwca 2019

2018 – Artykuł: Powstanie, którego nie było, dodatek do "Dziennika Polskiego" 25 września 2018

2018 – Artykuł: Władysław Leopold Jaworski, zapomniany ojciec niepodległości, "Gazeta Krakowska", 12 września 2018

2018 - 2018 – Artykuł: Józef Piłsudski a niepodległość, "Hejnał oświatowy" 5 (2018), s. 6-7.

2018 – Recenzent pisma "Komunizm-system-ludzie-dokumentacja" nr (7/2018)

2018 – Artykuł: O złudnym przeciwieństwie, Dodatek Historia, "Dziennik Polski" 17 lipca 2018

2018 – Recenzent pisma "Pamięć i Sprawiedliwość" (nr 1/2018).

2018 – Artykuł: "Sokół" na rozdrożu, dodatek do "Dziennika Polskiego", 18 września 2018

2018 – Artykuł: Siła pracy organicznej, dodatek do "Gościa Niedzielnego", 18 listopada 2018.

2018 – Artykuł: Samotna i konsekwentna polityka Władysława Studnickiego, dodatek do Dziennika Polskiego, 16 października 2018.

2018 – Artykuł: Kasandra bliskiego upadku, "Dziennik Polski", 27 11 2018

2017 – Artykuł "W pół drogi od niepodległości do imperium", dodatek specjalny do "Dziennika polskiego" 5 grudnia 2017

2017 – Scenariusz do aplikacji VR pt. Proces Józefa O. premiera 21 stycznia 2018.

2017 – Artykuł: Bezdany, Oleandry, Most Ponatowskiego, dodatek specjalny do "Dziennika Polskiego", 5 grudnia 2017

2017 – Artykuł: "Popaździernikowi neopozytywiści, następcy krakowskich stańczyków", "Dziennik Polski", 24 lipca 2017 r.

2017 – Artykuł "Honor oficera. Zapomniane dzieje generała Zygmunta Zielińskiego", Dziennik Polski. Historia, 28 listopada 2017, s. 4

2017 – Recenzent pisma "Horyzonty Polityki" (25/2017).

2016 – Wystawa Komunizm według Mariana Zdziechowskiego, Kraków

2016 – Wystawa: Głową w ścianę. Stefan Kisielewski - historia intelektualnego chuligana, Kraków

2016 – Artykuł "Kisiel, ostatni Stańczyk", "Dziennik Polski" 19 grudnia 2016

2015 – Recenzent pisma "Wadoviana" (nr 18/2015).

2014 – Recenzent czasopisma "Horyzonty Polityki" (nr 11/2014).

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Edward Kubalski, Kraków w czasie wielkiej wojny., Kraków: Instytut Pamięci Narodowej 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między realizmem a apostazją narodową. Orientacja prorosyjska w polskiej myśli politycznej, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, KSHDPiP Phronesis 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Józef Szaniawski, O naturze i przeznaczeniu urzędowań w społeczności. wybór pism: Ośrodek Myśli Politycznej - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Józef Bogdan Oczapowski. Władza i państwo. Wybór pism, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W obronie konstytucji. Myśl polityczna H. St. J. Bolingbroke\'a, Kraków: Ośrodek Myśłi Politycznej 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W poszukiwaniu suwerena. Wybór pism K. W. Kumackieckiego, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej Księgarnia Akademicka 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O praworządność i zdrowy ustrój państwowy, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej Księgarnia Akademicka 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Koncepcje polityczne WiN-u [w:] Troska o niepodległe państwo po 1918 r. VII Konferencja Świętokrzyska: Instytut Historyczny NN im. A. Ostoi - Owsianego 2019, s. 139-152. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Totalitarna władza i nowa jednostka. Instrumentarium Ernsta Jungera [w:] Antropologia donosu.: Instytut Pamięci Narodowej 2017, s. 13-23. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dylematy imperialne: rok 1920 a polska myśl polityczna [w:] O granicę, niepodległość i cywilizację: Ośrodek Myśli Politycznej 2017, s. 121-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czerwona "Opozycja Jej Królewskiej Mości". Pismo "Zdanie" wobec partii i Solidarności w obliczu kryzysu Polski Ludowej w latach 1978-1981 [w:] Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo: IPN 2017, s. 415-435. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konserwatyzm ofensywny. O "Buncie Młodych" ("Polityce") i krakowskich stańczykach [w:] Stańczycy-konserwatyzm, który przeminął?: Ośrodek Myśli Politycznej 2016, s. 79-106. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zapętlenie Wallenroda. Wokół Michała Grabowskiego i tzw. listu do Strutyńskiego [w:] Między realizmem a apostazją narodową. Orientacja prorosyjska w polskiej myśli politycznej: Ośrodek Myśli Politycznej, KSHDPiP Phronesis 2015, s. 99-114. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dylematy konserwatywnego realizmu w obliczu komunizmu na przykładzie środowiska „Buntu Młodych” i „Polityki” [w:] Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku: OMP 2015, s. 259-274. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przezwyciężenie „dziecięcej choroby lewicowości” w Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (wokół II Zjazdu KPRP w 1923 r. ). Zarys problematyki z perspektywy historii doktryn politycznych [w:] Komuniści w II Rzeczypospolitej. Ludzie — struktury — działalność: IPN Oddział w Rzeszowie 2015, s. 207-233. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Las disputas polacas después de 1989 [w:] Del autoritarismo a la democracia: la experiencia polaca, Buenos Aires, Warszawa: Cadal Fundation, Fundacja Lecha Wałęsy 2014, s. 71-91. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ontologia bezpieki. Organa bezpieczeństwa publicznego w perspektywie leninowskiej teorii politycznej. Zarys zagadnienia [w:] W stronę antropologii bezpieki, Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej 2014, s. 75-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sowieckie nie dla planu Marshalla [w:] PRL - \"normalny\" kraj, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej Instytut Pamięci Narodowej 2012, s. 43-47. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Antykomunista. Słowo o Józefie Mackiewiczu [w:] Pokolenia Wolnej Polski, Kraków: Ośrodek Myśłi Politycznej - Instytut Pamięci Narodowej 2012, s. 147-150. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przede wszystkim niepodległość [w:] Pokolenia Wolnej Polski, Kraków: Ośrodek Myśłi Politycznej - Instytu Pamięci Narodwej 2012, s. 117-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Strategia niepodległości. Zarys myśli politycznej Leszka Moczulskiego w latach 1979–1989 [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, Kraków: IPN 2011, s. 52-65. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Scholia w obliczu końca. Krytyka bolszewizmu i demorkacji w świetle pism Mariana Zdzichowskiego i Nicolasa Gomeza Davili [w:] Oczyszczanie inteligencji. Nicolas Gomez Davila - myśliciel współczesny?, Warszawa: Furta Sacra 2010, s. 65-79. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Droga do Libourne. Stanisław Cat Mackiewicz a polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej [w:] Geopolityka i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, Kraków Warszawa: Ośrodek Myśli Politycznej 2010, s. 75-104. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Anna Koźmińska- jedna z wielu zapomnianych Sprawiedliwych [w:] Kto w takich czasach zydów przechowuje. Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemeckiej, Warszawa: IPN 2009, s. 177-187. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityczne (roz)grzeszenie Cata [w:] Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej 2008, s. 165-176. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem badania konstytcyjności ustaw w polskiej literaturze prawniczej i politycznej dwudziestolecia miedzywojennego [w:] O praworzadność i zdrowy ustrój państwowy, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej Księgarnia Akademicka 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazimierz Władysław Kumaniecki - prawnik konserwatywny czy liberlany? [w:] W poszukiwaniu suwerena, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej Księgarnia Akademicka 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Totalna Mobilizacja a System Zaufania Spoełcznego [w:] Arcana 2019, s. 59-68. [więcej informacji]
Romantyzm celów, pozytywizm środków. Myśl polityczna Leszka Moczulskiego a tradycja niepodległościowa [w:] Opinia. Kwartalnik Ośrodka Myśli Niepodległościowej 2019, s. 435-470. [więcej informacji]
Stanisław Swieniewicz i jego wspomnienie o Studnickim [nota redakcyjna] [w:] Folia Historica Cracoviensa 2018, s. 203-214. [więcej informacji]
Z dziejów realizmu politycznego. Aleksander Bocheński i jego „Memoriał o polityce polskiej” z kwietnia 1945 r [w:] Politeja 2018, s. 21-42. [więcej informacji]
Trzynaście zbędnych słów [w:] Arcana 2018, s. 114-117. [więcej informacji]
S. Swieniewicz, Wspomnienie o Władysławie Studnickim [w:] Folia Historica Cracoviensa 2018, s. 215-239. [więcej informacji]
Korepetycje z nowoczesności. Na marginesie Szklanych Pszczół Ernsta Jungera [w:] Arcana 2018, s. 72-77. [więcej informacji]
Dyktatura i anarchia. W poszukiwaniu ustroju zrównoważonego [w:] Arcana 2017, s. 32-38. [więcej informacji]
Konserwatyzm czy rewolucja? Próba klasyfikacji ideowej środowiska „Buntu Młodych” i „Polityki” (1931–1939) [w:] Pamięć i Sprawiedliwość 2017, s. 45-64. [więcej informacji]
Hannibal ante portas ? I co dalej [w:] Arcana 2016, s. 12-17. [więcej informacji]
Tradycja niepodległościowa a nowa forma oporu. Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" i ideowy wymiar walki [w:] Zeszyty Historyczne WiN-u 2016, s. 37-62. [więcej informacji]
Jow a polityka konserwatywna [w:] Arcana, 123 2015, s. 18-21. [więcej informacji]
o przedefiniowaniu antykomunizmu [w:] Arcana, 117 2014, s. 33-38. [więcej informacji]
Śmierć narodu. Testament Jarosza Bejły A.D. 2013 [w:] Arcana, 114 2013, s. 94-96. [więcej informacji]
I kto tu jest realistą? Wokół braci Mackiewiczów, Rosji, Komunizmu i Polski Ludowej [w:] Politeja, 3 (25) 2013, s. 189-199. [więcej informacji]
Idea \"króla-patrioty\" H. St. J. Bolingbroke\'a [w:] Pro fide rege et lege, 2 (68_ 2011, s. 121-135. [więcej informacji]
W Warszawie toczą się rozmowy, w Krakowie toczą się kamienie... [w:] Pressje, XVIII 2009, s. 73-77. [więcej informacji]
Komunizmas – Dievui mestas iššūkis: Religiniai komunizmo kritikos aspektai Mariano Zdziechowskio [w:] Metrastis, XXXI 2008, s. 170-189. [więcej informacji]
Wolność biczem na wolność... [w:] Pressje, x-xi 2007, s. 291-300. [więcej informacji]
Henry St. John Bolingbroke polityk czy mśliciel polityczny? [w:] Politeja, 6 2006, s. 179-208. [więcej informacji]
O polskich quisslingach- kilka uwag w sprawie pewnego memorandum [w:] Pressje, IV 2004, s. 121-126. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- The Conservatism and the Revolution. Remarks on the genealogy of Concept of Conservative Revoluton; [podczas konferencji:] Die literatur der Konservativen Revolution [miejsce konferencji:] Wrocław, 2019-12-06

- Technology and the Total Mobilization; [podczas konferencji:] The Onset of the New Order 1939-1940 [miejsce konferencji:] Warszawa, 2019-09-18

- Porozumienie jako forma walki. KPN wobec okrągłego stołu i wyborów czerwcowych; [podczas konferencji:] Rok 1989 w Małopolsce [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-06-05

- Franz Maurer – nieprawe dziecię „Nieprzekupnego”. Studium o pragmatyzacji aparatu bezpieczeństwa; [podczas konferencji:] Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii władzy i antropologii organizacji [miejsce konferencji:] Kowary, 2019-02-22

- Totalna mobilizacja: akceleracja a System Zaufania Społecznego; [podczas konferencji:] "Powtórka" II Studenckie Spotkania Filozoficzne [miejsce konferencji:] Międzygórze, 2019-02-16

- Od Mochnackiego do Piłsudskiego. Zarys ideologii niepodległościowej; [podczas konferencji:] III Konferencja Polsko-Litewska: Unia, federacja, niepodległość. [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-10-18

- Myśl polityczna Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość; [podczas konferencji:] VIII Konferencja świętokrzyska [miejsce konferencji:] Wólka Milanowska, 2018-05-26

- Idea wolności w procesie budowy państwa: przypadek II RP; [podczas konferencji:] Wolność narodu i wolność jednostki w czeskiej i polskiej myśli politycznej i kulturze Idee i praktyka polityczna [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-10-20

- Samobójstwo ze strachu przed śmiercią. Ankieta dotycząca stalinizmu na łamach pisma „Zdanie” w latach 1988–1989; [podczas konferencji:] Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. (cz. II) [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-06-07

- Myśl polityczna Leszka Moczulskiego a tradycja niepodległościowa; [podczas konferencji:] IV Konferencja Świętokrzyska Instytutu Historycznego im. A. Ostoi - Owisanego [miejsce konferencji:] Wółka Milanowska, 2017-05-26

- Droga wiodła przez Narvik do ? Ksawery Pruszyński i jego koncepcja rewolucji narodowej; [podczas konferencji:] Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Kolekcje - Pamięć - Projekty [miejsce konferencji:] Katowice, 2016-12-08

- Inteligencja w partii. Środowisko pisma "Zdanie" wobec kryzysu Polski Ludowej; [podczas konferencji:] Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo [miejsce konferencji:] Katowice, 2015-10-16

- Wspólnota atomów. Kolektywizacja jednostki w perspektywie totalitarnej; [podczas konferencji:] Delatorzy, donosiciele, informatorzy, osobowe źródła informacji – ludzie, zjawisko [miejsce konferencji:] Wrocław , 2014-11-27

- Przeciwko rewolucji socjalistycznej. Niekomunistyczna krytyka "Solidarności" ; [podczas konferencji:] W poszukiwaniu programu. Myśl polityczna środowisk opozycyjnych w PRL w latach 1976-1989 [miejsce konferencji:] Wrocław, 2014-10-29

- Strategia i intuicja niepodległości. KPN, idea niepodległości i młodzież końca PRL; [podczas konferencji:] Bunt pokolenia 1988-1989. Studenci i młodzież przeciwko systemowi komunistycznemu u schyłku PRL [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-06-05

- Wracać czy nie wracać? Pragmatyczna pułapka konserwatyzmu w obliczu komunizmu; [podczas konferencji:] Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-03-11

- Antypolityczność państwa snu Alfreda Kubina; [podczas konferencji:] Tekst polityczny w historii Europy Środkowej i Wschodniej [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-11-15

- Areszty i więzienia WUBP/WUdsBP w Krakowie; [podczas konferencji:] Wojewódzki aparat bezpieczeństwa w Krakowie w latach 1945–1956 [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-10-24

- Program polityczny pentarchii petersburskiej; [podczas konferencji:] Między realizmem a apostazją narodową [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-04-18

- Ontologia bezpieki - organa bezpieczeństwa w perspektywie leninowskiej teorii państwa; [podczas konferencji:] Antropologia bezpieki [miejsce konferencji:] Wrocław, 2012-11-23

- I kto tu jest realistą? Przypadek Stanisława i Józefa Mackiewiczów; [podczas konferencji:] Różne wymiary realizmu politycznego w Polsce ludowej [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-06-11

- Przezwyciężenie „dziecięcej choroby lewicowości” na łonie KPRP. Wokół II Zjazdu KPRP w 1923 r.; [podczas konferencji:] Komuniści, kryptokomuniści, sowieccy poputczycy w II RP [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2011-09-30

- Antkomunizm J. Mackiewicza i M. Zdziechowskiego; [podczas konferencji:] Józef Mackiewicz: antykomunista, kontrrewolucjonista, pisarz [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-04-06

- Scholia w obliczu końca. Krytyka bolszewizmu i demokracji w świetle pism Mariana Zdziechowskiego i Nicolása Gómeza Dávili; [podczas konferencji:] Nicolas Gomez Davila - myśłiciel współczesny? [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-10-21

- Strategia niepodległości. Zarys myśłi politycznej Leszka Moczulskiego w latach 1979-1989; [podczas konferencji:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do niepodległości [miejsce konferencji:] Kraków, 2009-09-10

- Komunizm jako wyzwanie rzucone Bogu; [podczas konferencji:] Mariana Zdziechowskiego widzenie totalitaryzmów [miejsce konferencji:] Wilno, 2008-10-03