Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Dobrosława Horzela

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: dobroslawa.horzela@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: doboroslawa.horzela@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej

Dyżur:
dyżur w roku akademickim 2017/2018: poniedziałek godz. 9:00-9:45

Pełnione funkcje:

Instytut Historii Sztuki i Kultury - Zastępca dyrektora instytutu

Curriculum Vitae:

2012 – Asystent, a od r. 2014 adiunkt w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Od r. 2016 zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJP2.

2011 – Stopień doktora uzyskany na podstawie dysertacji pt. Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce ok. 1440–1477 napisanej pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka w Instytucie Historii Sztuki UJ

2011 – Nagroda za pracę doktorską w konkursie Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa w kategorii prac niepublikowanych

2011 – Redaktor naukowy Corpus Vitrearum Medii Aevi (tom I: Kościół Mariacki). Projekt pod patronatem Comité International d'Histoire de I'Art (CIHA) i Union Académique Internationale (UIA).

2009 – Wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

2006 – Udział w projekcie badawczym (inwentaryzacja zabytków) i wydawniczym DEHIO Małopolska prowadzonym przez Herder-Institut w Marburgu wraz z Instytutem Historii Sztuki UJ.

2005 – Nagroda główna w konkursie Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za „koncepcję i realizację wystawy Wokół Wita Stwosza oraz towarzyszącej wystawie międzynarodowej sesji naukowej, a w szczególno

2004 - 2006 – Współpraca z Muzeum Narodowym w Krakowie przy wystawie i konferencji Wokół Wita Stwosza

2002 - 2009 – Redaktor merytoryczny i kurator wystaw w Międzynarodowym Instytucie Badań nad Sztuką (IRSA)

2002 – stypendium Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)

2000 – Nagroda Uniwersytetu Jagiellońskiego z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera

2000 – Staż w dziale sztuki oraz pracowni konserwacji w Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie we Frankfurcie nad Menem

1995 - 2000 – Studia magisterskie w Instutucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

- Kultura średniowiecza I (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Historia technik artystycznych (architektura i rzeźba) (kierunek: Ochrona dóbr kultury; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: konwersatorium)

- Historia sztuki średniowiecznej powszechnej II (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Ćwiczenia z historii sztuki średniowiecznej powszechnej (kierunek: Historia sztuki; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Historia sztuki (kierunek: Muzyka kościelna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Ars Vitrea. Collected writings on mediaeval stained glass: Polish Academy of Arts and Sciences 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce około 1440-1477, Kraków: Societas Vistulana 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studia nad rzeźbą średniowieczną na Pomorzu Zachodnim, Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie, 19-22 maja 2005, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wokół Wita Stwosza. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Witold Urbanowicz. Stare i nowe, kat. wyst., Kraków-Warszawa: IRSA 2004.[więcej informacji]
Alina Szapocznikow, Zatrzymać życie / Capturing Life., Kraków-Warszawa: IRSA 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Roman Artymowski. W kręgu słońca / In the Circle of the Sun, kat. wyst., Kraków-Warszawa: IRSA 2003.[więcej informacji]
Stasys, Theatrum Corporis. Katalog wystawy., Kraków- Warszawa: IRSA 2003.[więcej informacji]
Leon Tarasewicz. Milano 2003, kat. wyst., Kraków: IRSA 2003.[więcej informacji]
• Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973–1974 / The Works of 1973–1974, kat. wyst., Kraków: IRSA 2002.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Figura Matki Bożej Rzeszowskiej - problematyka formy [w:] Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej 1513-2013: Calvarianum 2016, s. 453-472. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Retabula kaplic Trójcy Świętej i Krzyża Świętego w katedrze krakowskiej w kontekście pytań o "sztukę dworską" Jagiellonów [w:] Patronat artystyczny Jagiellonów: Societas Vistulana 2016, s. 373-395. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z badań nad zaginionymi witrażami kościoła Mariackiego w Chojnie: idea dobro-wolnego ubóstwa w cyklu św. Aleksego [w:] Imagines pictae. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce: Societas Vistulana 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat łańcucki [w:] Zabytki Sztuki w Poslce. Małopolsa: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat wielicki [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat radomszczańki [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat proszowicki [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat białobrzeski [w:] Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat bocheński [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat Kraków (część) [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat krakowski (ziemski) [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat kazimierski [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat jarosławski [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat brzeski [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat chrzanowski [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat Rzeszów [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat miechowski [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat rzeszowski (ziemski) [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat nowotarski [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat nowosądecki [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat opatowski [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat opoczyński [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat oświęcimski [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat ostrowiecki [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat Nowy Sącz [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat olkuski [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat staszowski [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat pińczowski [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat szydłowiecki [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat stalowowolski [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat tomaszowski (Tomaszów Mazowiecki) [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powiat piotrkowski [w:] Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska: Narodowy Instytut Dziedzictwa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Późnogotycka figura Chrystusa Ukrzyżowanego w krakowskim klasztorze Dominikanów: krucyfiks świętobliwego Stanisława Kokoszki? [w:] Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów: Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie 2013, s. 511-526. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tryptyk w Rząsinach – śląskie dzieło z połowy wieku XV [w:] „Żeby wiedzieć”. Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie, Kraków: - 2008, s. 139-151. [więcej informacji]
Współczesność [w:] 1000 arcydzieł malarstwa polskiego, Kraków 2008, s. 466-521. [więcej informacji]
Młoda Polska [w:] 1000 arcydzieł malarstwa polskiego, Kraków 2008, s. 312-401. [więcej informacji]
Renesans, manieryzm, barok [w:] 1000 arcydzieł malarstwa polskiego, Kraków: Kluszczyński 2008, s. 116-167. [więcej informacji]
• O trzech małopolskich krucyfiksach z trzeciej ćwierci wieku XV (przyczynek do rozjaśnienia problemu „okresu ciemnego”) [w:] „Doctus Artifex”. Studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 2007, s. 393-400. [więcej informacji]
• Sculpture in Lesser Poland before Veit Stoss (1450–1477) [w:] Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie, 19–22 maja 2005, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2006, s. 78-87. [więcej informacji]
• Między liryzmem a ekspresją – rzeźba w Małopolsce przed Witem Stwoszem 1450–1477 [w:] Wokół Wita Stwosza, kat. wyst. Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2005, s. 17-49. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Voluntary Poverty and the Relation of Potential Text and Image in the Stained-Glass Cycle of St Alexis in Königsberg in der Neumark (present-day Chojna, Western Pomerania) [w:] Artibus et Historiae 2017, s. 33-49. [więcej informacji]
• Rec.: Godność i niechlujny zarost. Mistrz z Flémalle i Rogier van der Weyden. Wystawa w Städel Museum, Frankfurt nad Menem [w:] Sztuka.pl, 2 2009, s. 86-89. [więcej informacji]
• O pochodzeniu późnogotyckiej figury Chrystusa Męża Boleści w kościele parafialnym w Wolbromiu [w:] Biuletyn Historii Sztuki, 71 2009, s. 271-280. [więcej informacji]
Rec.: Kontrpropozycje. Wystawa „Design contre design” w Galeries Nationales du Grand Palais w Paryżu [w:] Sztuka.pl, 1 2008, s. 58-60. [więcej informacji]
• Twórczość rzeźbiarska warsztatu tryptyku Świętej Trójcy w katedrze na Wawelu [w:] Studia Waweliana, 11/12 2003, s. 85-105. [więcej informacji]
• Rec.: S. Roller, Nürnberger Bildhauerkunst der Spätgotik. Beiträge zur Skulptur der Reichstadt in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, München-Berlin 1999 [w:] Modus, 3 2002, s. 87-93. [więcej informacji]
Rec.: Nowoczesność w Monachium [w:] Gazeta Antykwaryczna, 12 2002.[więcej informacji]
• Rec.: Przepych i ceremoniał. Wystawa w monachijskiej rezydencji [w:] Gazeta Antykwaryczna, 11 2002.[więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Relacje słowa i obrazu w malarstwie śreniowiecznym; [nr projektu:] 501-10-030034

Wygłoszone referaty:

- Opus punctile i malarstwo witrażowe ok. 1400; [podczas konferencji:] Blask i splendor [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-12-02

- Najmłodsze (średniowieczne) witraże z kościoła Dominikanów w Krakowie; [podczas konferencji:] Claritas et Consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecznej [miejsce konferencji:] Toruń, 2016-06-16

- "Szyby kolorowe"; akwarelowa dokumentacja średniowiecznych witraży kościola Mariackiego; [podczas konferencji:] "Jako serce pośrodku ciała". Dzieje artystyczne kościoła Mariackiego w Krakowie [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-23

- Die Glasmalereien in Königsberg/Neumark (Chojna); [podczas konferencji:] Karl IV. – Ein Kaiser in Brandenburg [miejsce konferencji:] Potsdam, Niemcy, 2015-12-16

- Kardynał Zbigniew Oleśnicki i jego tablica fundacyjna dla kościoła parafialnego w Bodzentynie; [podczas konferencji:] Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna [miejsce konferencji:] Bodzentyn, 2015-12-02

- Postarzanie i odmładzanie: o datowaniu późnogotyckiej rzeźby w Polsce w badaniach z lat 1945-2015; [podczas konferencji:] V Kongres Mediewistów Polskich [miejsce konferencji:] Rzeszów, 2015-09-20

- The Winged Retable, c. 1450-1475: Old and New Concepts between Reform and Renewal - The Example of Lesser Poland; [podczas konferencji:] International Medieval Congress [miejsce konferencji:] Leeds, Wielka Brytania, 2015-07-08

- Uwagi o kilku późnogotyckich rzeźbach z kościoła Dominikanów w Krakowie; [podczas konferencji:] Kościół i klasztor Świętej Trójcy w Krakowie. Architektura – sztuka – archeologia [miejsce konferencji:] Klasztor oo. Dominikanów w Krakowie, 2010-10-21

- Sculpture in Lesser Poland before Veit Stoss (1450–1477); [podczas konferencji:] Wokół Wita Stwosza [miejsce konferencji:] Mzueum Narodowe w Krakowie, 2005-05-19