Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. dr Michał Legan OSPPE

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: michal.legan@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: www.legan.paulini.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Mediów - Kierownik katedry

Dyżur:
piątek, godz. 14.30 ul. Franciszkańska 1, s. 120

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Dekalog polski, Kraków: Studio Słowa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Balthasar/Tarkowski. Teodramat w filmie, Częstochowa: Paulinianum 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

11. Krzysztof Zanussi: dzieło i (S)twórca [w:] Człowiek w obliczu wielkich pytań. Kino Krzysztofa Zanussiego: Uniwersytet Wrocławski 2018, s. 109-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
9. Kredowe koło i czarny kwadrat. O więzieniu, które sami sobie zakreślamy [w:] Czarne lustro. Od wizji mediów do technologii przyszłości: Wydawnictwo UPJPII 2017, s. 71-82. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Film jako misterium teodramatyczne. Polemika z H.U. von Balthasarem [w:] Teologia i film. Perspektywy badawcze: UKSW 2017, s. 51-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Maryja w aktualnej perspektywie filmoznawczej. Studium z teologii filmu [w:] Miłosierdzie Kościół Maryja: Wejdźmy na szczyt 2016, s. 97-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Benedykta XVI orędzie o pięknie, które jest dobrem i o ludzkości na rozdrożu [w:] Bramy prawdy i wiary. Benedykt XVI omediach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 67-87. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czerwony – ostatni film o Bogu (Starego Testamentu). Rzecz o patrzeniu zbawiającym [w:] Światłem i cieniem wydobywał prawdę o człowieku. W 20 rocznice śmierci Krzysztofa Kieslowskiego: WSD Franciszkanów 2016, s. 69-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cierpienie i nadzieja w Obcym ciele: dychotomiczny świat Krzysztofa Zanussiego. Studium filmoznawczo-teologiczne [w:] Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015, s. 357-374. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oblicze Jezusa jako największy skarb Kościoła [w:] O bogactwach Kościoła: Wydawnictwo Salwator 2014, s. 177-196. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sens dosłowny, moralny i mistyczny w Dekalogu II [w:] Kieślowski czyta Dekalog: Uniwersytet Opolski 2014, s. 17-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obraz jako źródło ubogacenia ducha oraz szerzenia i umacniania królestwa Bożego. Analiza na podstawie soborowego Dekretu o środkach społecznego przekazywania myśli Inter Mirifica [w:] Inter mirifica. Dziedzictwo i perspektwy: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 179-195. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Will Smith's messianic trilogy: The Pursuit of Happyness, I Am Legend, Seven Pounds [w:] Cinematic transformations of the Gospel: Uniwersytet Opolski 2013, s. 161-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia dramatu w filmach Andrieja Tarkowskiego [w:] Świeca - 2013: Uniwersytet Państwowy we Włodzimierzu 2013, s. 384-397. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misterium tremendum i misterium fascinosum w filmie Andriej Rublow [w:] Świeca - 2010: Uniwersytet Państwowy we Włodzimierzu 2010, s. 175-187. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misterium tremendum, misterium fascinosum. Bohaterowie w poszukiwaniu sacrum w filmach Andriej Rublow, Dziennik wiejskiego proboszcza i Uczta Babette [w:] Studia filmoznawcze: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2004, s. 115-142. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

5. Medioznawcze implikacje „Dokumentu z Aparecidy” [w:] Sympozjum – półrocznik teologiczny 2017, s. 11-23. [więcej informacji]
2. Fatima na ekranie. Studium teologiczno-filmoznawcze [w:] Salvatoris Mater. Kwartalnik Mariologiczny 2016, s. 286-297. [więcej informacji]
Film jako ikona [w:] Sympozjum – półrocznk teologiczny 2016, s. 111-122. [więcej informacji]
Obraz jako traktat teologiczny [w:] Theofos. Czasopismo teologiczno-filozoficzne 2016, s. 226-238. [więcej informacji]
Od Hamleta do Satyra. Namietność na ekranie [w:] W drodze 2012, s. 67-66. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Personalizm Karola Wojtyły w mediach; [nr projektu:] 501-10-040084

-Ojcostwo jako temat teologiczny w mediach; [nr projektu:] 501-10-040068

-Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego; [nr projektu:] 501-10-040045

Wygłoszone referaty:

- Milczenie Martina Scorsesego. Film jako traktat teologiczny; [podczas konferencji:] Film jako miejsce teologiczne [miejsce konferencji:] Warszawa, 2019-01-22

- Dwa dni, jedna noc braci Dardenne’ów - filmoznawcze wprowadzenie; [podczas konferencji:] PREKARIAT. PERSPEKTYWA KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ [miejsce konferencji:] Czestochowa, 2019-01-22

- O płaczu Hioba w Korei. Studium teologiczno-filmoznawcze na podstawie filmu Milyang (reż. Lee Chang-dong, 2007); [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Korea w Polsce. Polska w Korei” [miejsce konferencji:] Czestochowa, 2019-01-22

- Prawda w serialu? Studium przykładu pozytywnego – Broken (2017); [podczas konferencji:] XII Konferencja naukowa Etyki Mediów Prawdziwe media – prawda i uczciwość w mediach [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-01-22

- Blogi i vlogi ewangelizacyjne – zakurzona ambona w dobie kamery internetowej; [podczas konferencji:] Stare media w dobie nowych mediów. O strategiach dostosowawczych mediów tradycyjnych do nowej rzeczywistości medialnej [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2019-01-22

- Film jako misterium teodramatyczne; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Teologia i film. Perspektywy badawcze” [miejsce konferencji:] UKSW Warszawa, 2017-01-31

- Chrzest Marcina Wrony jako Balthasarowski teodramat; [podczas konferencji:] II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców „Dyskursy widzialności” [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-12-08

- Miłosierdzie w mediach; [podczas konferencji:] Konferencja popularnonaukowa Szpital polowy – pierwsza pomoc dla wierzących [miejsce konferencji:] Stadniki, 2016-05-07

- Czerwony – ostatni film o Bogu; [podczas konferencji:] Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa w dwudziestą rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego: Światłem i cieniem wydobywał prawdę o człowieku [miejsce konferencji:] Wrocław, 2016-03-09

- Modlę się do siebie. Misterium iniquitatis w serialu House of cards; [podczas konferencji:] IV International Study of Religions Symposium „Religion: fields of research, method and perspectives” [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-06-03

- „Czyny światłości, czyny ciemności w Obcym ciele K. Zanussiego; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa Stare media w dobie nowych mediów. O strategiach dostosowawczych mediów tradycyjnych do nowej rzeczywistości medialnej [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2014-06-03

- Dialog i dialogiczność jako warunek sine qua non ewangelizacji przez media; [podczas konferencji:] VIII Konferencja naukowa Etyki Mediów Dialog w mediach – media w dialogu [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-16