Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. dr Michał Legan OSPPE

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: michal.legan@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: www.legan.paulini.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Mediów - Kierownik katedry

Dyżur:
piątek, godz. 14.30 ul. Franciszkańska 1, s. 120

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Animacja kultury medialnej (kierunek: Podyplomowe Studia Edukacja Medialna / Media Relations; tryb: podyplomowe; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: warsztaty)

- An Introduction to Film Criticism (kierunek: Oferta zajęć w językach obcych (Courses in Foreing Languages); tryb: stacjonarne; rok: all years / wszystkie lata; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Krytyka filmowa; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny I (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Proseminarium magisterskie; [w ramach:] Proseminarium magisterskie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Przedmiot specjalnościowy I: Media i kultura (kierunek: edukacja medialna/media relations; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Komunikowanie wizualne; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny II (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium magisterskie; [w ramach:] Seminarium magisterskie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- Seminarium magisterskie; [w ramach:] Seminarium magisterskie (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: niestacjonarne; rok: II; semestr: letni; rodzaj zajęć: ćwiczenia)

- An Introduction to Film Criticism ; [w ramach:] Przedmiot fakultatywny I (kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tryb: stacjonarne; rok: II; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Dekalog polski, Kraków: Studio Słowa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Balthasar/Tarkowski. Teodramat w filmie, Częstochowa: Paulinianum 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Maryja w aktualnej perspektywie filmoznawczej. Studium z teologii filmu [w:] Miłosierdzie Kościół Maryja: Wejdźmy na szczyt 2016, s. 97-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Czerwony – ostatni film o Bogu (Starego Testamentu). Rzecz o patrzeniu zbawiającym [w:] Światłem i cieniem wydobywał prawdę o człowieku. W 20 rocznice śmierci Krzysztofa Kieslowskiego: WSD Franciszkanów 2016, s. 69-78. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Benedykta XVI orędzie o pięknie, które jest dobrem i o ludzkości na rozdrożu [w:] Bramy prawdy i wiary. Benedykt XVI omediach: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 67-87. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cierpienie i nadzieja w Obcym ciele: dychotomiczny świat Krzysztofa Zanussiego. Studium filmoznawczo-teologiczne [w:] Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Tom jubileuszowy w 75. rocznicę urodzin i 45. rocznicę debiutu: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015, s. 357-374. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sens dosłowny, moralny i mistyczny w Dekalogu II [w:] Kieślowski czyta Dekalog: Uniwersytet Opolski - Wydział teologiczny 2014, s. 17-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Oblicze Jezusa jako największy skarb Kościoła [w:] O bogactwach Kościoła: Wydawnictwo Salwator 2014, s. 177-196. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obraz jako źródło ubogacenia ducha oraz szerzenia i umacniania królestwa Bożego. Analiza na podstawie soborowego Dekretu o środkach społecznego przekazywania myśli Inter Mirifica [w:] Inter mirifica. Dziedzictwo i perspektwy: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 179-195. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Will Smith's messianic trilogy: The Pursuit of Happyness, I Am Legend, Seven Pounds [w:] Cinematic transformations of the Gospel: Uniwersytet Opolski - Wydział teologiczny 2013, s. 161-171. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Teologia dramatu w filmach Andrieja Tarkowskiego [w:] Świeca - 2013: Uniwersytet Państwowy we Włodzimierzu 2013, s. 384-397. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misterium tremendum i misterium fascinosum w filmie Andriej Rublow [w:] Świeca - 2010: Uniwersytet Państwowy we Włodzimierzu 2010, s. 175-187. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misterium tremendum, misterium fascinosum. Bohaterowie w poszukiwaniu sacrum w filmach Andriej Rublow, Dziennik wiejskiego proboszcza i Uczta Babette [w:] Studia filmoznawcze: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2004, s. 115-142. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Film jako ikona [w:] Sympozjum – półrocznk teologiczny 2016, s. 111-122. [więcej informacji]
Obraz jako traktat teologiczny [w:] Theofos. Czasopismo teologiczno-filozoficzne 2016, s. 226-238. [więcej informacji]
Od Hamleta do Satyra. Namietność na ekranie [w:] W drodze 1(461)2012 2012, s. 67-66. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Personalizm Karola Wojtyły w mediach; [nr projektu:] 501-10-040084

-Ojcostwo jako temat teologiczny w mediach; [nr projektu:] 501-10-040068

-Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego; [nr projektu:] 501-10-040045

Wygłoszone referaty:

- Film jako misterium teodramatyczne; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Teologia i film. Perspektywy badawcze” [miejsce konferencji:] UKSW Warszawa, 2017-01-31

- Chrzest Marcina Wrony jako Balthasarowski teodramat; [podczas konferencji:] II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców „Dyskursy widzialności” [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-12-08

- Miłosierdzie w mediach; [podczas konferencji:] Konferencja popularnonaukowa Szpital polowy – pierwsza pomoc dla wierzących [miejsce konferencji:] Stadniki, 2016-05-07

- Czerwony – ostatni film o Bogu; [podczas konferencji:] Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa w dwudziestą rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego: Światłem i cieniem wydobywał prawdę o człowieku [miejsce konferencji:] Wrocław, 2016-03-09