Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr Sławomir Soczyński SDS

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: slawomir.soczynski@upjp2.edu.pl

Strona internetowa: slawomir.soczynski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
- Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik Podyplomowe Studia Zarządzanie w Mediach i Kulturze (rok akademicki: 2018/19 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)

Dyżur:
piątek, godz. 9.30-10.30 ul. Grodzka 40

Pełnione funkcje:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - Zastępca kierownika kierunku

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - artykuły książkowe:

Zarządzanie w mediach – współczesne wyzwania i kierunki rozwoju [w:] Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner 2018, s. 359-370. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cenzura ekonomiczna jako wieloznaczna rzeczywistość demokracji [w:] Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczność zarządzających determinantą jakości przekazu medialnego [w:] Oblicza współczesnej komunikacji. Konteksty, problemy, wyzwania: Wydawnictwo ToC 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo do prywatności i jej komercjalizacja [w:] Prywatność w mediach – Towar czy wartość: Biblos 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Medialna tabuizacja a wolność słowa - aspekt etyczny [w:] Dialog w mediach. Od fikcji do show 2015.[więcej informacji]
Znajomość tabu ważnym elementem dialogu interkulturowego z poszanowaniem godności człowieka i zasady sprawiedliwości [w:] Media w dialogu – Mury czy mosty: Biblos 2015, s. 185-196. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Instytucja społecznego tabu w zmediatyzowanej kulturze [w:] Medialne reprezentacje kultury. Społeczeńctwo - Polityka - Promocja. Tom 2 2015.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Podmiotowe predyspozycje fundamentem zaufania intra-organizacyjnego w przedsiębiorstwie medialnym [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2017, s. 73-82. [więcej informacji]
Tabu politycznej poprawności - tarcza czy kaganiec? [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 80-91. [więcej informacji]
Werte als Bezugsgröße der Ethik und Wettbewerbsfähigkeit von Medienunternehmen [w:] Studia Salvatoriana Polonica 2016, s. 223-235. [więcej informacji]
Menschenwürde als sittlicher Faktor im Personalmanagement jeder Organisation [w:] Teologia Praktyczna 2015, s. 21-29. [więcej informacji]
Duszpasterstwo powołań we współczesnym społeczeństwie telematycznym [w:] Studia Salvatoriana Polonika 2013, s. 61-72. [więcej informacji]
Uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych w systemie medialnym społeczeństwa demokratycznego [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2013, s. 93-100. [więcej informacji]
Komunikacyjna odpowiedzialność przedsiębiorstw medialnych [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2012, s. 75-90. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Cenzura ekonomiczna jako wieloznaczna rzeczywistość demokracji; [podczas konferencji:] Cenzuro wróć? [miejsce konferencji:] Warszawa, 2017-12-12

- Autonomia mediów i ich instrumentalny charakter; [podczas konferencji:] Man for the Media or the Media for Man? [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-12-07

- Zaufanie jako strategiczny zasób w przemyśle medialnym; [podczas konferencji:] Zaufanie w mediach - zaufanie do mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-25

- Zarządzanie w mediach – współczesne wyzwania i kierunki rozwoju; [podczas konferencji:] Dokonania dekady i perspektywy rozwojowe studiów nad mediami i komunikowaniem w Polsce [miejsce konferencji:] Wrocław, 2017-04-26

- Etyka zarządzania determinantą jakości przekazu medialnego; [podczas konferencji:] Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii [miejsce konferencji:] Poznań, 2016-09-16

- "Nie ma ekologii bez właściwej antropologii." Encyklika Laudato Si; [podczas konferencji:] Z poszanowaniem ojczystej przyrody, III Forum Ekologiczne [miejsce konferencji:] Kołobrzeg, 2016-09-14

- Wpływ zarządzania na proces tworzenia etycznego przekazu medialnego; [podczas konferencji:] Etyka mediów – Etyczność w mediach [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-18

- Prywatność i jej medialna komercjalizacja; [podczas konferencji:] Prywatność w mediach. Prywatność i społecznościowość mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-13