Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Filozoficzny – profesor nadzwyczajny

Email: jaroslaw.jagiello@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Filozofii Człowieka - Kierownik katedry

Dyżur:
Wtorek: 11.30 - 13.30, Dziekanat WF UPJPII, ul. Kanonicza 9, I piętro

Pełnione funkcje:

Wydział Filozoficzny - Dziekan

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

40 Lat Filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Gender - spojrzenie krytyczne [Gender - a critical look], Kielce: Wydawnictwo Jedność 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spory o naturę człowieka. Józefowi Tischnerowi w 15. rocznicę śmierci (Controversy over the Understanding of Human Nature, Kielce: Wydawnictwo JEDNOŚĆ 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świat i wiara w godzinie przełomu, Kraków: Znak 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niedokończony spór o antropologię filozoficzną (Heidegger-Plessner). Studium historyczno-analityczne, Warszawa: IFiS PAN 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O autorytecie. W poszukiwaniu punktu odniesienia, Kraków: Znak 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sumienie w świecie wolności, Kraków: Znak 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Człowiek wobec wartości, Kraków: Znak 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Bądź Wolność Twoja". Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym, Kraków: Znak 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między potępieniem a zabwieniem. Myślenie religijne ks. Józefa Tischnera, Kraków: Znak 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przez krzyż do chwały, Kielce: Jedność 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Vom ethischen Idealismus zum kritischen Sprachdenken. Ferdinand Ebners Erneuerung des Seinsverständnisses, München: Don Bosco Verlag 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Idea godności - z dziejów sporu o istnienie człowieka [w:] W trosce o godność człowieka. Studium filozoficzno-teologiczne: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2019, s. 29-50. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dobro, zło i wolność. Wybrane zagadnienia metafizyki ks. Józefa Tischnera [w:] Spór o metafizykę. W 10 rocznicę śmierci O. Mieczysława A. Krąpca: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2019, s. 45-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Myślenie w więzach wspólnoty [w:] Głos ukrytego Boga. Heidegger i Rahner o sumieniu: Wydawnictwo WAM 2019, s. 9-15. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrześcijaństwo i demokracja w dobie kryzysu prawdy i wolności [w:] Na ścieżkach pragnienia. Księga Jubileuszowa Profesora Karola Tarnowskiego: Wydawnictwo Znak 2018, s. 271-281. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Józefa Tischnera krytyczna recepcja filozofii "wczesnego" Heideggera [w:] 40 Lat Filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2018, s. 261-277. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współczesna filozofia nadziei - od Blocha do Tischnera [w:] Filozofia Boga. Część I. Poszukiwanie Boga: Wydawnictwo KUL 2017, s. 331-356. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Martin Heidegger: myśleć meta - fizycznie [w:] Metafizyka Część I. Koncepcje metafizyki: Wydawnictwo KUL 2017, s. 215-247. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
"Gender - a ciritical look" - introduction [w:] Gender - spojrzenie krytyczne [Gender - a critical look]: Wydawnictwo Jedność 2016, s. 9-16. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Klucz do rozumienia ludzkiej godności [w:] Pytając o prawdę rzeczywistości: Poligrafia Redemptorystów, Tuchów 2015, s. 97-117. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zmiana paradygmatu myślenia o naturze ludzkiej: Dilthey-Heidegger (A change in the paradigm of thinking on human nature: Dilthey-Heidegger [w:] Spory o nature człowieka. Jozefowi Tischnerowi w 15. rocznicę śmierci Controversy over the Understanding of Human Nature: Wydawnictwo JEDNOŚĆ 2015, s. 179-200. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ingarden-Tischner. Od ontologii do agatologii odpowiedzialności [w:] Dziedzictwo etyki współczesnej. Aksjologia i etyka Romana Ingardena i jego uczniów: Wydawnictwo WAM 2015, s. 241-267. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
O idei uniwersytetu katolickiego [w:] Kościól - komunia i dialog, Kielce: Jedność 2014, s. 197-211. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świat i wiara w godzinie przełomu. Wprowadzenie. [w:] Świat i wiara w godzinie przełomu, Kraków: Znak 2011, s. 9-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kryzys autorytetu - kryzys myślenia [w:] O autorytecie. W poszukiwaniu punktu odniesienia, Kraków: Znak 2008, s. 7-16. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bóg jako jedyne Ty mojego Ja. Problematyka Boga w kontekście dialogicznego doświadczenia bycia [w:] Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 77-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Logos i wiara: czyli o Bogu, który pojawia się w myśleniu z głębi mowy [w:] Jeśli Bóg jest..., Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007, s. 63-75. [więcej informacji]
O powstaniu książki słów kilka (Wprowadzenie) [w:] Sumienie w świecie wolności, Kraków: Znak 2007, s. 7-11. [więcej informacji]
Problem przezwyciężenia metafizyki [w:] Philosophiae & Musicae, Kraków: Ignatianum - WAM 2006, s. 345-364. [więcej informacji]
Martin Heidegger - dramaturgia pewnego spotkania [w:] Będziesz miłował, Białystok 2006, s. 460-472. [więcej informacji]
Tischner wobec wartości [w:] Człowiek wobec wartości, Kraków: Znak 2006, s. 9-25. [więcej informacji]
Bądź wolność twoja. Wprowadzenie [w:] „Bądź wolność twoja”. Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym, Kraków: Znak 2005, s. 9-18. [więcej informacji]
Między potępieniem a zbawieniem. Wprowadzenie [w:] Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. Józefa Tischnera, Kraków: Znak 2004, s. 7-16. [więcej informacji]
Martina Heideggera ontologia fundamentalna jako próba stworzenia filozofii pierwszej [w:] Metafizyka w filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2004, s. 295-321. [więcej informacji]
Das philosophisch-religiöse Denken von Josef Tischner. Ausführliche Besprechung der gehaltenen Referate [w:] Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. Józefa Tischnera, Kraków: Znak 2004, s. 231-268. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stosunek Kościoła do demokracji w czasach współczesnych [w:] Kultura chrześcijańska, Kielce: Jedność 2004, s. 255-271. [więcej informacji]
Dialogiczny charakter pracy - wymiar kryzysu [w:] Rozważania wokół pracy, Katowice: Stowarzyszenie na rzecz nauki polskiej 2001, s. 121-144. [więcej informacji]
Filozoficzne źródła idei solidarności [w:] Idea solidarności dzisiaj, Kraków 2000, s. 1-15. [więcej informacji]
Wolność (hasło encyklopedyczne) [w:] Encyklopedia Chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, Kielce: Jedność 2000, s. 771-773. [więcej informacji]
Między przeszłością a przyszłością człowieka [w:] Powołanie i służba. Księga jubileuszowa ku czci Biskupa Mieczysława Jaworskiego w 70 rocznicę urodzin, Kielce: Jedność 2000, s. 353-368. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Wprowadzenie do 40 lat filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie [w:] Vita academica 2019, s. 91-92. [więcej informacji]
“Interest in the service of that which is disinterested.” Józef Tischner’s anthropologico-ethical project of work [w:] Studies in East European Thought 2019, s. 361-374. [więcej informacji]
Twarze Uniwersytetu. Wywiad z ks. dr. hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII, dziekanem Wydziału Filozoficznego [w:] Vita Academica 2018, s. 30-32. [więcej informacji]
Co to znaczy studiować filozofię [w:] Z Grodu Kingi 2017, s. 11-12. [więcej informacji]
LOGOS UND GLAUBE IM SÄKULAREN ZEITALTER Zur religionsphilosophischen Aktualität des Ebner’schen Denkens [w:] Salzburger Jahrbuch für Philosophie LX-2015 2016, s. 165-183. [więcej informacji]
A dzwony biły dla niego...Wspomnienie o ks. Stanisławie Sztafrowskim [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, R. XCI, 3-4/2015 2016, s. 425-429. [więcej informacji]
"Być przed Bogiem". SörenowiAabye Kierkegaardowi na 200. urodziny [w:] Logos i ethos, 1/36 2014, s. 237-247. [więcej informacji]
Spojrzenie w przyszłość. Ks. Józefa Tischnera myslenie o pracy [w:] Verbum Vitae, 25 2014, s. 227-258. [więcej informacji]
Aktualność Sörena Kierkegaarda w filozofii, teologii, literaturze [w:] Gdański Rocznik Ewangelicki, VII/2013 2013, s. 339-344. [więcej informacji]
Ks. prof. Stanisław Czerwik - człowiek epoki Soboru [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, 6/89 2013, s. 386-399. [więcej informacji]
Logos und Glaube im „secular age“. Zur religionsphilosophischen Aktualität des Ebner´schen Denkens [w:] Forum Philosophicum. International Journal For Philosophy, Volumen 16/Number2/ 2011, s. 17-38. [więcej informacji]
Dialog der Kulturen [w:] Amtsblatt der Gemeinde Fluorn-Winzeln, 37 2010, s. 2-3. [więcej informacji]
Das religiöse Denken von Josef Tischner [w:] Artykuły Instytutu Mysli Józefa Tischnera, http://www.tischner.org.pl/d/artykulym.php?aid=6 2009, s. 1-18. [więcej informacji]
Problematyka nadziei we współczesnej filozofii człowieka [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 3 2004, s. 49-69. [więcej informacji]
Filozofia i Biblia, czyli o „Filozofii Filozofów“ słów kilka [w:] OBECNI, nr 3(8) 2003, s. 79-90. [więcej informacji]
Rozmiłować się w myśleniu... czyli o studiowaniu filozofii [w:] OBECNI, nr 3(5) 2002, s. 26-32. [więcej informacji]
Heidegger i czasy nowożytne [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, 1 2002, s. 187-201. [więcej informacji]
Heidegger i czasy nowożytne [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, nr 1, cz. 2 2002, s. 187-201. [więcej informacji]
Ksiądz Profesor Józef Tischner (1931-2000). Filozof i duszpasterz – daty, fakty [w:] Logos i Ethos, nr 1(10) 2001, s. 4-13. [więcej informacji]
Dialogiczna przestrzeń wolności [w:] Logos i ethos, 1(7) 1999, s. 79-89. [więcej informacji]
W stronę prawdy o człowieku. Zamyślenia nad encykliką Papieża Jana Pawła II „Fides et ratio” [w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny, nr 4 (LXXV) 1999, s. 396-412. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Dyskusja wokół argumentu "z ukrycia Boga" we współczesnej filozofii analitycznej; [nr projektu:] 501-10-020070

-40-lecie Wydziału Filozoficznego UPJPII. Konferencja i publikacja; [nr projektu:] 501-10-020063

-Fundamentalne kategorie antropologiczne w Michaela Landamanna koncepcji człowieka; [nr projektu:] 501-10-020056

-Człowiek jako podmiot dramatu – dialogiczny nurt filozofii człowieka.; [nr projektu:] 501-10-020020

-Współczesny spór o rozumienie ludzkiej natury; [nr projektu:]

-Przygotowanie monografii „Sens słowa"; [nr projektu:] 501-10-020002

-Przygotowanie monografii „Sens słowa"; [nr projektu:] 12080002

-Człowiek jako podmiot dramatu - perspektywa aksjologiczna i ontologiczna; [nr projektu:] 12080001

-Problematyka właściwego ugruntowania antropologii filozoficznej; [nr projektu:] 220801

Wygłoszone referaty:

- Projekt człowieka przyszłości. Transhumanizm - szanse i zagrożenia; [podczas konferencji:] Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne [miejsce konferencji:] Lublin, 2019-12-05

- Biblijny LOGOS - czyli o tym, jak Bóg się pojawia w myśleniu dialogicznym Ferdynanda Ebnera; [podczas konferencji:] Słowo – stulecie „Słowa i realności duchowych" Ferdinanda Ebnera The Word – 100 years of „The Word and Spiritual Realities” by Ferdinand Ebner [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-11-19

- "Osoba i czyn": z ducha solidarności; [podczas konferencji:] 50 lat od ukazania się pierwszego polskiego wydania „Osoby i czynu”. 50 years after the first Polish edition of "Person and Act" [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-10-23

- Józefa Tischnera pytanie o „przeświadczenie podstawowe” Leszka Kołakowskiego; [podczas konferencji:] Polskie spotkania myśli chrześcijańskiej i lewicowej: Józef Tischner i Leszek Kołakowski [miejsce konferencji:] Bydgoszcz-Chojnice, 2019-10-09

- Transhumanizm jako wyzwanie dla współczesnej filozofii człowieka; [podczas konferencji:] XI Polski Zjazd Filozoficzny [miejsce konferencji:] Lublin, 2019-09-12

- Joseph Tischners Streit um die Existenz des Menschen; [podczas konferencji:] Studientag der Päpstlichen Johannes Paul II Universität in Krakau und der Kath.-Theol. Fakultät der Ruhr-Universitätm Bochum - Schwerpunkt: Moderne Anthroplogie [miejsce konferencji:] Bochum, Rep. Federalna Niemiec, 2019-05-23

- Jak należy rozumieć metafizykę rozwijaną przez ks. Józefa Tischnera?; [podczas konferencji:] Spór o metafizykę. W 10 rocznicę śmierci Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca [miejsce konferencji:] Lublin, 2018-12-11

- Ks. Józef Tischner: metafizyka człowieka; [podczas konferencji:] 100-lecie niepodległości - wiek filozofii chrześcijańskiej w Polsce [miejsce konferencji:] Ktaków, 2018-10-23

- Józef Tischner: klucz do kwestii społecznej; [podczas konferencji:] Drogi i bezdroża zaangażowania publicznego. Ks. Józef Tischner - etyk w świecie polityki [miejsce konferencji:] Chojnice, 2018-10-18

- Wiara i rozum w życiu i myśli Martina Heideggera; [podczas konferencji:] Heidegger w Polsce [miejsce konferencji:] Jabłonna, 2018-09-28

- Herbert Marcuse - Projekt nowej antropologii; [podczas konferencji:] Rok 1968 - 50 lat od rewolucji antropologicznej [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-06-04

- Szlachetność jako bogobojność - aspekty filozoficzno-teologiczne; [podczas konferencji:] Sebastian Pertycy z Pilzna - 400 lat od polskiego wydania [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-09

- Filozofia wobec ułomności człowieka; [podczas konferencji:] Ulepszanie człowieka - perspektywa filozoficzna [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-04-25

- W drodze do życia filozofa; [podczas konferencji:] Wszyscy jesteśmy filozofami [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-12-13

- Christianity and Democracy. The Relation between Truth and Freedom; [podczas konferencji:] Beyond Secular Faith. Politics as Theology [miejsce konferencji:] Grenada (Hiszpania), 2017-06-27

- "Poszukiwanie prawdy było moja jedyną modlitwą" - droga Edyty Stein do Aufschwitz-Birkenau; [podczas konferencji:] Godność osoby ludzkiej - dar i zobowiazanie [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-06-19

- Józefa Tischnera myslenie o wierze; [podczas konferencji:] 11 Starosądeckie Dni Tischnerowskie [miejsce konferencji:] Stary Sącz, 2017-03-08

- Józef Tischner jako filozof nadziei; [podczas konferencji:] Filozofia dialogu - od Ebnera do Tischnera [miejsce konferencji:] Chojnice, 2016-11-10

- Grecka i judeo-chrześcijańska tradycja myślenia o ludzkim ciele; [podczas konferencji:] Wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-04-04

- Świat wartości w filozofii człowieka Józefa Tischnera; [podczas konferencji:] Co powiedziałby nam dzisiaj ks. prof. Józef Tischner? Wspomnienie w 85 rocznicę urodzin [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-03-23

- Józefa Tischnera analiza współczesnej pracy; [podczas konferencji:] Poniedziałki z Tischnerem, Instytut Myśli Józefa Toschnera [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-11-16

- Zmiana paradygmatu w antropologii filozoficznej (Dilthey-Heidegger); [podczas konferencji:] Spór o człowieka - co sie stało z natura ludzką? [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-04-23

- Problematyka odpowiedzialności w filozofii R. Ingardena i J. Tischnera; [podczas konferencji:] IMJT, Poniedziałki z Tischnerem [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-11-17

- Aksjologia Józefa Tischnera; [podczas konferencji:] Wykłady w UTW UPJPII [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-10-20

- "Athen und Jerusalem" als Quellen Europas; [podczas konferencji:] Europa zwischen Mythos und Logos [miejsce konferencji:] Berlin, 2014-05-24

- Ingarden-Tischner. Od ontologii do agatologii odpowiedzialności.; [podczas konferencji:] Dziedzictwo etyki współczesnej. Aksjologia i etyka Roaman Ingardena i jego uczniów [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-20

- Filozofia a neurofizjologia; [podczas konferencji:] Seminarium Wykładowców WT KUL [miejsce konferencji:] Kielce, 2014-03-06

- Ciało człowieka. Tradycja grecka i judeo-chrześcijańska. Cz. II; [podczas konferencji:] Wykłady w UTW UPJP II [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-01-28

- Ciało człowieka. Tradycja grecka i judeo-chrześcijańska, Cz. I; [podczas konferencji:] Wykłady w UTW UPJPII [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-01-21

- Józefa Tischnera filozofia nadziei; [podczas konferencji:] Wykład podczas uroczystej sesji Fundacji "Wiatr w żagle" [miejsce konferencji:] Kielce, 2012-01-06

- Spór o rozumienie człowieka, cz. II.; [podczas konferencji:] Wykłady na UTW w UPJPII [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-12-19

- Spór o rozumienie człowieka, cz. I.; [podczas konferencji:] Wykłady na UTW w UPJPII [miejsce konferencji:] Kraków, 2011-12-12

- Edyta Stein: "Poszukiwanie prawdy było moją jedyną modlitwą"; [podczas konferencji:] Oblicza świętości [miejsce konferencji:] Kielce, 2011-04-10

- Dialog der Kulturen; [podczas konferencji:] Światowy Zjazd Żydów Chmielnickich [miejsce konferencji:] Chmielnik, 2010-06-20

- Świat i wiara w godzinie przełomu. Wprowadzenie; [podczas konferencji:] Świat i wiara w godzinie przełomu [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-04-22

- Józef Tischner - aksjologiczny obraz człowieka; [podczas konferencji:] Spotkania z Tischnerem [miejsce konferencji:] Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, 2010-03-22

- Logos und Glaube im secular age; [podczas konferencji:] Wykłady goscinne w Internationale-Ferdinand-Ebner-Gesellschaft, Brenner Archiv, Universität Innsbruck [miejsce konferencji:] Innsbruck, 2009-06-25

- Etyka a historia. Wyklady Mistrza.; [podczas konferencji:] Radiowe Spotkania z Tischnerem [miejsce konferencji:] Polskie Radio Kielce, 2009-05-22

- Nowy paradygmat w filozofii europejskiej?; [podczas konferencji:] Wykłady dla wspólnot zakonnych [miejsce konferencji:] Kielce, 2007-05-12

- Ferdynand Ebner - dialogiczne doświadczenie Boga; [podczas konferencji:] (Konferencja) Niemiecka filozofia religii [miejsce konferencji:] Kraków, 2007-03-22

- Aksjologiczne aspekty filozofii człowieka Józefa Tischnera; [podczas konferencji:] Wykłady dla inteligencji. Sesja UTW w Kielcach [miejsce konferencji:] Kielce, 2006-10-27

- Metafizyka Martina Heideggera; [podczas konferencji:] Metafizyka w filozofii [miejsce konferencji:] Lublin, 2003-11-16

- Dialogiczna perspektywa rozumienia pracy. Wymiar kryzysu; [podczas konferencji:] Praca w centrum epistemicznego pola nauk humanistycznych [miejsce konferencji:] Ustroń Śląski, 2000-09-12

- Personalistyczne rozumienie człowieka jako klucz do interpretacji Encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio"; [podczas konferencji:] Recepcja Encykliki "Fides et ratio" u progu nowego tysiąclecia [miejsce konferencji:] Kielce, 1999-03-17