Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr Bartłomiej Pieron

Zatrudnienie:
Wydział Prawa Kanonicznego – asystent

Email: bartlomiej.pieron@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Wydział Prawa Kanonicznego
- Katedra Kanonicznego Prawa Karnego

Dyżur:
Dyżur dydaktyczny: czwartek godz. 13.00 - 14.00. Bernardyńska 3, pokój prof. parter

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2018/19):

- Prawo wyznaniowe (kierunek: teologia kapłańska; tryb: stacjonarne; rok: VI; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Podstawy prawa z elementami prawa rodzinnego (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Kanoniczne prawo małżeńskie (kierunek: Nauki o rodzinie; tryb: stacjonarne; rok: I; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Historia prawa kanonicznego (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: III; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo konkordatowe (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo wyznaniowe (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo kanonizacyjne (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: V; semestr: letni; rodzaj zajęć: wykład)

- Prawo wyznaniowe (kierunek: Prawo kanoniczne; tryb: stacjonarne; rok: IV; semestr: zimowy; rodzaj zajęć: wykład)

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Jan Paweł II. Prawa człowieka i prawa narodów. Antologia tekstów, Kraków: Uniwerystet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II, Miłosierdzie. Antologia tekstów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Prawo do rezygnacji z przynależności do Kościołów i innych związków wyznaniowych - czy jest w Polsce przestrzegane? [w:] O wolności religijnej w Polsce: WPK UPJPII 2017, s. 53-72. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Art. 7 – Normy generalne. Kan. 1691. [w:] Praktyczny komentarz do Listu Apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka: Biblos Tarnów 2015, s. 227-233. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Udział proboszcza w zarządzaniu majątkiem parafii [w:] Kościół - komunia i dialog. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. rocznicę urodzin, Kielce: Jedność 2014, s. 415-430. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podstawy prawne nauczania i finansowania religii jako przedmiotu w szkole publicznej [w:] Katecheza w swoich podstawowych wymiarach, Kielce: Jedność 2013, s. 341-356. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Równe czy identyczne traktowanie osób duchownych w prawie polskim? [w:] Annales Canonici 2017, s. 155-181. [więcej informacji]
Konkordat jako użyteczny instrument regulacji stosunków Państwo-Kościół [w:] Kieleckie Studia Teologiczne 2016, s. 305-318. [więcej informacji]
Tajemnica zawodowa (duszpasterska) duchownego [w:] Annales Canonici 2016, s. 131-153. [więcej informacji]
Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, t. 11 2012, s. 321-334. [więcej informacji]
Finansowanie celów kultu religijnego realizowanego przez kościoły i inne związki wyznaniowe [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego, T. 14 2011, s. 141-159. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Związek osiąganych przychodów z ubezpieczeniem zdrowotnym osób duchownych; [podczas konferencji:] Status osoby duchownej we współczesnym państwie [miejsce konferencji:] Badin - bańska Bystrzyca, 2017-09-13

- Organizacja zgromadzeń religijnych przez członków kościołów i innych związków wyznaniowych; [podczas konferencji:] XIV Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. "Prawo wyznnaiowe Formalne". [miejsce konferencji:] Zielona Góra - Kęszyca-Leśna, 2017-05-09

- Problem legalności opłaty za przedłużenie prawa do grobu; [podczas konferencji:] Pogrzeb w prawie kanonicznym i w prawie świeckim [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-03-30

- Równe czy identyczne traktowanie osób duchownych w prawie polskim; [podczas konferencji:] XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Równouprawnienie kosciołów i innych związków wyznaniowych" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykladowców Prawa Wyznaniowego [miejsce konferencji:] Pokrzywna, 2016-05-18

- Prawo do rezygnacji z przynależności do kościołów i innych związków wyznaniowych – czy w Polsce jest przestrzegane?; [podczas konferencji:] Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce [miejsce konferencji:] Kraków - UPJP II, 2016-03-03

- Konkordat jako użyteczny instrument regulacji stosunków Państwo - Kościół; [podczas konferencji:] Rzeczpospolita Polska i jej konkordaty [miejsce konferencji:] Kraków - UJ, 2015-12-04

- Status prawny sanktuarium; [podczas konferencji:] Bożogrobcy w służbie Sanktuarium Świętego Grobu Jerozolimskiego Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie [miejsce konferencji:] Miechów, 2015-05-27