Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr Sławomir Romański - Cebula

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – adiunkt

Email: slawomir.cebula@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Europy Środkowej i Wschodniej

Dyżur:
poniedziałek, 11:15-12:00

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Niepodległość. Idee, fakty, perspektywy W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mała ojczyzna - wielka (nie)pamięć. Historia mówiona jako źródło do badania dziejów społecznych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce. Ustawodawstwo a realia społeczno kulturowe, Kraków: NOMOS 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miejsca kultu religijnego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo WSOTiH 2005.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Świadek i badacz – nieufność i wątpliwości. Jak stworzyć idealny związek? Dyskusja panelowa [w:] Mała ojczyzna - wielka (nie)pamięć. Historia mówiona jako źródło do badania dziejów społecznych 2016.[więcej informacji]
Prawo polskie wobec problemu sekt [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesnego świata. Zagrożenia rodziny: OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE 2015, s. 40-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku na tle regulacji stosunków państwo-mniejszości wyznaniowe [w:] Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM 2010, s. 121-127. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miejsce religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. [w:] Pantheon: Náboženství a politika I, Pardubice: Univerzita Pardubice 2007, s. 96-106. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fides et ratio. Model relacji pomiędzy wiarą a rozumem w nauce Kościoła katolickiego [w:] Pantheon: Náboženství a věda, Pardubice: Univerzita Pardubice 2006, s. 55-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Funkcja kontrolna w procesie rejestracji Kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce [w:] Studia Redemptorystowskie 2018, s. 423-432. [więcej informacji]
Adaptacja społeczna członków wspólnoty sikhijskiej w Raszynie [w:] Studia Sociologica 2017, s. 198-207. [więcej informacji]
Tatarzy z Bohonik i Kruszynian. Tożsamość, asymilacja, współczesne wyzwania [w:] Orientalia Christiana Cracoviensia 2016, s. 115-126. [więcej informacji]
Ochrona wolności sumienia i wyznania w polskim Kodeksie karnym [w:] Forum Teologiczne, XV, 2014 2014, s. 97-107. [więcej informacji]
Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet katolicki. Teksty - bibliografia - dokumenty [w:] Ateneum Kapłańskie, 625 2013, s. 603-604. [więcej informacji]
Obraza uczuć religijnych, czyli kontrowersje wokół artykułu 196 kodeksu karnego [w:] Studia Religiologica, 45 (4) 2012, s. 293-300. [więcej informacji]
Ustawodawstwo wyznaniowe w Polsce w opiniach przedstawicieli mniejszości religijnych [w:] Państwo i Społeczeństwo, 1 2010, s. 33-41. [więcej informacji]

Wygłoszone referaty:

- Świadek i badacz – nieufność i wątpliwości. Jak stworzyć idealny związek? Dyskusja panelowa; [podczas konferencji:] Mała ojczyzna - wielka (nie)pamięć. Historia opowiadana jako źródło do badania dziejów społecznych [miejsce konferencji:] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2016-05-17

- Tatarzy z Podlasia. Sprawozdanie z badań terenowych; [podczas konferencji:] Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych [miejsce konferencji:] Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2016-03-10