Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – profesor nadzwyczajny

Email: boguslaw.krasnowolski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Dziejów Kultury - Kierownik katedry

Funkcje redakcyjne:
- Folia Historica Cracoviensia - Redaktor naczelny

Dyżur:
poniedziałki, godz. 14.00-14.45, ul. Sławkowska 32

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Historical Atlas of Polnish Towns - Atlas historyczny miast polskich, volume V Małopolska, fascicle 8 Stary Sącz: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowskie planty zarys dziejów: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historical Atlas of Polnish Towns - Atlas historyczny miast polskich, volume V Małopolska, fascicle 4 Bochnia, Toruń - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwetrsytet Pedagogiczny w Krakowie 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pałace, dwory i folwarki powiatu chrzanowskiego 2015.[więcej informacji]
Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa: Arkady 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Parafia i kościól pod wezwaniem Znalezienia Kryża Świętego w Łazanach, Kraków: Inter Line SC 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katedra, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa: Arkady 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat, Kraków: WAM 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Restauracje zespołu augustiańskiego na Kazimierzu. Z dziejów ochrony krakowskich zabytków, Kraków: "Biblioteka Krakowska" 542, yd. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między Wschodem a Zachodem. Studia nad historią i sztuką pogranicza polsko-łemkowskiego, Toruń: Dom Wydawniczy "Duet" 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu, t. III, Chrzanów: Muzeum w Chrzanowie 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Siercza, dach Wieliczki. Monografia wsi, Siercza: Wiesław Żyznowski 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku. Cz. I Miasta Ziemi Krakowskiej, chronologia procesów osadniczych i typologia układów urbanistycznych. Cz. II Katalog lokacyjnych układów urbanistycznych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Odnowa zabytków Krakowa. Geneza, cele, osiągnięcia, zamierzenia, Kraków: Renowacje i Zabytki 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prace konserwatorskie w Krakowie. Działalność Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w latach 1990-1998, Kraków: Galposter 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia klasztoru Benedyktynek w Staniątkach, Kraków: Klasztor Benedyktynek w Staniątkach 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ulice i place krakowskiego Kazimierza. Z dziejów Chrześcijan i Żydów w Polsce, Kraków: Universitas 1992.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stary Sącz. Zarys historii rozwoju przestrzennego, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1985.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Planty Krakowskie - zarys dziejów. Planty in Kraków. A Brief History [w:] Planty krakowskie - Planty in Kraków: Towarzystwo Autorow i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS 2018, s. 37-65. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Późnobarokowy kościół p.w. Św. Benedykta Opata w Imbramowicach a mecenat ks. Dominika Lochmana i imbramowickich Norbertanek [w:] Tendit in ardua virtus. Studia ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi w siedemdziesięciolecie urodzin: \zamek \królewski na Wawelu, UPJPII 2017, s. 207-2017. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przekształcenia urbanistyczne i architektoniczne Biecza do 1914 roku [w:] Cum fratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej Kaletynowej z okazji 65 lecia działalności naukowej: Uniwersytet Wrocławski 2017, s. 327-337. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wielokulturowość w historii sztuki Krakowa a pojęcie wspólnego dziedzictwa w ujęciu ś.p. Prof. Andrzeja Tomaszewskiego [w:] Inny w edukacji i kulturze regionu: Pracownia Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2016.[więcej informacji]
Najważniejsze kościoły Krakowa [w:] Kościoły Krakowa. Miejsca kultu i pielgrzymek, prace konserwatorskie 2016, s. 63-161. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Urbanistyka i sztuka Wolnego Miasta Krakowa [w:] Rzec zpospolita Krakowska (1815-1846): Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2016.[więcej informacji]
Sacrum w przestrzeni Krakowa [w:] Kościoły Krakowa. Miejsca kultu i pielgrzymek, prace konserwatorskie: Renowacje i Zabytki 2016, s. 58-62. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kaufhäser in den Städten nach deutschem Recht in Mitteleuropa unter besonderer Berücksichtung Schlesiens und Kleinpolens [w:] Mittelalterliche Kaufhäuser im europäischen Vergleich 2015, s. 79-102. [więcej informacji]
Rozwój przestrzenny od lokacji do czasów współczesnych (współautorstwo z Z. Beiersdorfem) [w:] Atlas historyczny miast poskich, t. V Małopolska, zesz. 3 Wieliczka: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, U 2015, s. 5-8. [więcej informacji]
Paace, dwory i folwarki w okolicach hrzanowa: czasy świetności i upadku [w:] Dwory i dworki w kulturze regionu 2015, s. 10-98. [więcej informacji]
Dawne plany i widoki Wieliczki [w:] Atlas historyczny miast poskich, t. V Małopolska, zesz. 3 Wieliczka: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, U 2015, s. 9-11. [więcej informacji]
Krajobraz ziem polskich doby dojrzałego i późnego średniowiecza [w:] Krajobrazy pamięci: Uniwersytet Pedagogiczny 2014.[więcej informacji]
Poszerzenie układu urbanistycznego centrum Sandomirza (po 1349 r.) [w:] Atlas historyczny miast polskich, t. V Małopolska, zesz. 2 Sandomierz 2014, s. 9-10. [więcej informacji]
Katedry Romualda Oramusa [w:] Romuald Oramus: Pryzmat 2014.[więcej informacji]
Układ urbanistyzny lokacyjnego Sandomierza (1286): analiza modularna [w:] Atlas historyczny miast polskich, t. V Małopolska, zesz. 2 Sandomierz 2014, s. 8-9. [więcej informacji]
Przekształcenia przestrzenne, zabytki i wartości kulturowe [w:] Podegrodzie i gmina Podegrodzie, zarys dziejów: Antykwa 2014.[więcej informacji]
Zespół kolegium jezuickiego w Krzemieńcu i jego autor Piotr Giżycki (na podstawie badań Marii Krasnowolskiej) [w:] Plenery krzemienieckie w latach trzydziestych XX wieku, Kraków: IRSA 2013, s. 151-167. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bożnice i cmentarze kazimierskiego Miasta Żydowskiego [w:] Cracovia Iudaeorum 3D, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2013, s. 99-136. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zabudowa mieszkalna kazimierskiego Miasta Żydowskiego do połowy XVII wieku [w:] Cracovia Iudaeorum 3D, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2013, s. 143-178. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Architektura i urbanistyka Starego Sącza [w:] Ikonografia Starego i Nowego Sącza, Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wartościowanie czy kategoryzacja? [w:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa - Lublin: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS 2012, s. 75-80. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwój przestrzenny i architektura [w:] Łącko i gmina łącka, Kraków: Oficyna Wydawniczo-Drukarska "Secesja" 2012, s. 579-688. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Średniowieczne wnętrze kościoła Bożego Ciała w świetle kroniki ks. Stefana Ranatowicza CRL [w:] Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie przedtrydenckim. Ludzie - wydarzenia - budowle - kultura, Łomianki: LTW 2012, s. 31-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krajobraz kulturowy - krajobraz zdewastowany. Destrukcja wartości kulturowych w Polsce od 1945 roku [w:] Kłopotliwe pamiątki. Trud dziedziczenia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2012, s. 31-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Architektura Nowego Sącza od lokacji miasta (1292) do końca XIX wieku [w:] Ikonografia Starego i Nowego Sącza, Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dwory pod Krakowem [w:] O dziedzictwie kulturowym wsi podkrakowskiej, Kraków - Raciborowice: Czuwajmy 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Moda włoska i norymberska wśród elity krakowskiej XV - XVI wieku [w:] Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z innymi miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku): zbiór studiów, Kraków: Antykwa 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pałac w Kościelcu [w:] Dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej, Chrzanów: Muzeum w Chrzanowie 2011, s. 53-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Doktryny i realizacje konserwatorskie - próba podsumowania [w:] Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat, Kraków: WAM 2011, s. 415-427. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powrót do źródeł - nieco refleksji [w:] Powrót do źródeł. Historia organizowanych przez Wydział Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1996-2011 wypraw artystycznych do najważniejszych ośrodków kultury, muzeów i galerii Europy, Kraków: Museolab 2011, s. 5-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z badań nad rynkami i placami w planach urbanistycznych i programach lokacyjnych miast małopolskich [w:] Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta w Europie Środkowej, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 2011, s. 163-178. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Realizacja międzywojennego planu Wielkiego Krakowa [w:] Wielki Kraków. Materiały sesji naukowej odbytej 24 kwietnia 2010 roku, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2011, s. 45-129. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
124. Muster urbanistischer Anlagen von Lokationstädte in Kleinpolen. Forschungsstand, Methoden und Versuch einer Synthese [w:] Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen, Köln – Weimar – Wien: Böhlau Verlag 2011, s. 275-321. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Doktryny konserwatorskie a doświadczenia Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa [w:] Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat, Kraków: WAM 2011, s. 13-45. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Between Florence and Nuremberg. Kraków Art at the Turn of the Middle Ages and Modernity [w:] Zatracená blízkost. Praha – Norimberk v promĕnách staletí, „Documenta Pragensia” 29, Praha: Scriptorium 2010, s. 537-562. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sztuka Krakowa 1. połowy XVII wieku: między stołecznością a prowincjonalizmem [w:] Kraków stołeczny. Materiały sesji naukowej odbytej 18 kwietnia 2009 roku, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2010, s. 31-70. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ze studiów nad wodą w Krakowie [w:] Nawarstwienia historyczne miast. Forum Naukowe, Akademia Górniczo-Hutnicza, 7 listopada 2008, Kraków: Wydawnictwa AGH 2009, s. 259-276. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Stanisław Wyspiański a zabytki Krakowa [w:] Stanisław Wyspiański w labiryncie świata, myśli i sztuki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 405-410. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Refleksje nad fenomenem kultury i sztuki Krakowa [w:] Trzydzieści lat nauczania sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2009, s. 12-17. [więcej informacji]
Z dziejów kształtowania zespołu Trynitarzy i szpitala Bonifratrów na krakowskim Kazimierzu [w:] Bracia, czyńcie dobro. 400 lat Zakonu Bonifratrów w Polsce 1609-2009, Kraków: Konwent Bonifratrów w Krakowie 2009, s. 153-178. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dwie siedziby Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie [w:] Trzydzieści lat nauczania sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie 2009, s. 18-28. [więcej informacji]
Przekształcenia krajobrazu miast małopolskich od średniowiecza do współczesności [w:] Nawarstwienia histioryczne miast. Forum Naukowe, Akademia Górniczo-Hutnicza, 7 listopada 2008, Kraków: Wydawnictwa AGH 2009, s. 91-116. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Klasztor Bernardynów w Alwerni: historia, architektura, treści ideowe [w:] Chrzanów. Studia z dziejów miasta i regionu, Chrzanów: Muzeum w Chrzanowie 2009, s. 353-382. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwój przestrzenny, budownictwo i sztuka [w:] Radłów, monografia gminy, Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, "Bibliothaeca" 2009, s. 155-236. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Średniowieczne i renesansowe pałace krakowskie [w:] Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást mĕstského organizmu od středovéku na práh moderní doby, „Documenta Pragensia” 28, Praha: Scriptorium 2009, s. 337-354. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Układ urbanistyczny lokacyjnego Krakowa [w:] Kraków - dziedzictwo lokacji. Materiały sesji naukowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa odbytej 21 kwietnia 2007 roku, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2008, s. 7-27. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lokacje na prawie niemieckim a układy urbanistyczne Krakowa w wiekach XIII i XIV [w:] Urbs celeberrima. Księga pamiątkowa na 650-lecie lokacji Krakowa, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie 2008, s. 23-82. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Drewniany kościół w Racławicach Olkuskich i przemiany jego wyposażenia [w:] "Żeby wiedzieć". Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie, Kraków: LETTERA-GRAPHIC 2008, s. 199-209. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nawarstwienia historyczne: dokument i zabytek [w:] Nawarstwienia historyczne miast. II Forum Naukowe, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, listopad 2007, Kraków: Wydawnictwa AGH 2008.[więcej informacji]
Układ urbanistyczny Krakowa Wielkiej Lokacji na tle średniowiecznej urbanistyki środkowoeuropejskiej [w:] Mecenat artystyczny a oblicze miasta. Materiały 56 Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 8-10 XI 2007, Kraków: Czuwajmy 2008, s. 11-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lokacje na prawie niemieckim [w:] Atlas historyczny miast polskich, t. V Małopolska, zesz. 1 Kraków, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 9-11. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pierwszy "atlas" historyczny Krakowa [w:] Atlas historyczny miast polskich, t. V Małopolska, zesz. 1 Kraków, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 38-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Krakowski ośrodek religijny od X do XX wieku [w:] Atlas historyczny miast polskich, t. V Małopolska, zesz. 1 Kraków, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 86-92. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Średniowieczne lokacyjne układy urbanistyczne w Małopolsce - Medieval Settlement Urban Desings in Małopolska [w:] Europejskie miasta prawa magdeburskiego. Tradycja, dziedzictwo, identyfikacja, sesja komparatystyczna, Kraków 13-15 października 2006 - European Cities of Magdeburg Law. Tradition, Heritage, Identity, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2007, s. 118-128. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Królewska rezydencja w Łobzowie [w:] Pałace i wille podmiejskie Krakowa. Materiały sesji naukowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 79-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lokacje i rozwój Krakowa, Kazimierza i Okołu. Problematyka rozwiązań urbanistycznych [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, "Biblioteka Krakowska" 150, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 355-426. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historyczne przemiany krajobrazu Krakowa [w:] Krajobraz Krakowa wobec zagrożeń. Materiały Sesji Naukowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 7-46. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazimierz [w:] Atlas historyczny miast polskich, t. V Małopolska, zesz. 1 Kraków, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 31-35. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasady lokacyjnego rozmierzenia wsi podhalańskich między Nowym Targiem a Krościenkiem [w:] Późne średniowiecze w Karpatach polskich, Krosno: Muzeum Podkarpacia w Krośnie 2007, s. 123-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podgórze [w:] Atlas historyczny miast polskich, t. V Małopolska, zesz. 1 Kraków, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2007, s. 35-36. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wzorce układów urbanistycznych w Małopolsce: stan i metody badań, postulaty badawcze, próba syntezy [w:] Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały z konferencji międzynarodowej w Lądku Zdroju 28-29 października 2002 roku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2006, s. 65-137. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przestrzeń miejska [w:] Kraków - dziedzictwo wieków, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2006, s. 18-45. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Brzegi i Grabie: małe Ojczyzny [w:] Brzegi i Grabie pod Niepołomicami. Historia, zwyczaje, pisarstwo, dzieje jednej rodziny, Siercza: Wiesław Żyznowski 2006, s. 17-155. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wnętrze starego kościoła: sacrum, dokument, zabytek [w:] Sacrum i sztuka żywa - życie i sztuka, Częstochowa: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie 2004, s. 17-30. [więcej informacji]
Dwie siedziby "Naszej Przeszłości" [w:] Sto tomów "Naszej Przeszłości", Kraków: Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość" 2003, s. 337-420. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studie über österreichische Architektur, Städtebau und Raumplanung in Galizien in den Jahren 1772-1815 [w:] Aus der Geschichte Österreichs in Mitteleuropa, Heft 4 Kunstgeschichte, Wien: Institut Janineum 2003, s. 130-161. [więcej informacji]
Nowa architektura w centrum miasta zabytkowego [w:] Współczesna architektura w zabytkowym mieście, Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z badań nad urbanistyka i architekturą Nowego Sącza w okresie autonomii galicyjskiej [w:] Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, Jasło: Regionalkny Ośrodek Studiów i Dokumentacji Środowiska Kulturowego w Rzeszowie 2001, s. 153-166. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Fragment fortyfikacji Bielska w świetle dotychczasowych badań nad systemem obronnym miasta w średniowieczu [w:] Krajobrazy, Kraków: Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie 2000, s. 95-108. [więcej informacji]
Z badań nad urbanistyką Krakowa i miast Ziemi Krakowskiej [w:] Średniowieczny Śląsk i Czechy: centrum średniowiecznego miasta; Wrocław a Europa Środkowa. Materiały z konferencji Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 20-22 października 1999 r., Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, AKME - Zdzisław Wiśniewski 2000, s. 75-95. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kazimierz [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 400-403. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Architektura [od XVI w. do 1945 r.] [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 20-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Podgórze [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000, s. 771-773. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Poglądy profesora Józefa E. Dutkiewicza na konserwację dzieł sztuki mi ochronę zabytków. Próba odtworzenia [w:] Drogi współczesnej konserwacji. Aranżacja, ekspozycja, rekonstrukcja. Profesorowi Józefowi E. Dutkiewiczowi w 30. rocznicę śmierci, "Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie" IX, cz. 1, Kraków: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 1999, s. 44-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Historia [w:] Renowacja Bazyliki Mariackiej 1989-1999, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 1999, s. 9-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwój przestrzenny, zabytki i wartości kulturowe [w:] Chrzanów. Studia z dziejów miasta, Chrzanów: Oficyna Cracovia 1999, s. 231-376. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zapomniane sakntuarium maryjne i lateraneńskie z 1. połowy XVII wieku w Suchej: wielka treść w skromnej formie [w:] Festina lente. Prace ofiarowane Andrzejowi Fischingerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Krakowski, Zamek Królewski na Wawelu 1998, s. 127-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zabytki i wartości kulturowe [w:] Sucha Beskidzka, Kraków: Secesja 1998, s. 445-529. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Architektoniczny pejzaż Krakowa około roku 1400 [w:] Sztuka około 1400. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań, listopad 1995, Warszawa: Ars Regia. Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie 1996, s. 105-124. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Urbanistyka i architektura oraz plastyka [między wojnami światowymi]; Urbanistyka, architektura i plastyka [w ostatnim pięćdziesięcioleciu] [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz: Secesja 1996, s. 247-247. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kontekst historyczny i dziedzictwo kulturowe [w:] Kazimierz - plan działań. Projekt opracowany przez miasta Kraków, Edynburg i Berlin w ramach programu Unii Europejskiej ECOS, Kraków: VIATOR 1994, s. 17-17. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwój urbanistyczny Żywca do połowy XVII w. [w:] O sztuce Górnego Śląska i przyległych ziem małopolskich, Katowice: Wydawnictwo Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki 1993, s. 137-159. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Budownictwo, architektura i sztuka [w okresie przedautonomicznym]; Przekształcenia urbanistyczne, architektura i sztuka [w dobie autonomii galicyjskiej] [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz: Secesja 1993, s. 141-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwój przestrzenny; sztuka gotycka; sztuka renesansu i manieryzmu; urbanistyka i sztuka baroku [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz: Secesja 1992, s. 97-97. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Studium historyczno-urbanistyczne krakowskiego Kazimierza [w:] Problemy dziejów i konserwacji miast zabytkowych. Materiały II Sympozjum Miast Kazimierzowskich w Radomiu i Kazimierzu Dolnym, 23-24 września 1988 roku, Radom - Kazimierz Dolny: Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza Dolnego, Radomskie Towarzystwo Regionalne 1990, s. 65-71. [więcej informacji]
Rozwój przestrzenny Wieliczki [w:] Wieliczka. Problemy ratowania zabytkowej kopalni soli i starego górniczego miasta, "Problemy Ekologiczne Krakowa", Kraków: Polski Klub Ekologiczny - koło przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1983, s. 7-14. [więcej informacji]
Sztuka Starego Sącza [w:] Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1979, s. 304-340. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zabytki w dorzeczu Białej Dunajcowej [w:] Wartości środowiska geograficznego dorzecza Białej Dunajcowej i zagadninia jego ochrony, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1976.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2017 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa [w:] Rocznik Krakowski 2018, s. 179-199. [więcej informacji]
Zapomniany, wybitny zabytek architektury krakowskiego Kzimierza [w:] Rocznik Biblioteki Kraków 2017, s. 15-51. [więcej informacji]
Trzy Sącze - przekształcenia przestrzenne i sztuka [w:] Małopolska. Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny 2017, s. 11-40. [więcej informacji]
Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2016 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa [w:] Rocznik Krakowski 2017, s. 247-264. [więcej informacji]
Przekształcenia przestrzenne i architektoniczne w Okręgu Wolnego Miasta Krakowa [w:] Małopolska. Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny 2017, s. 53-85. [więcej informacji]
Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2015 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Realoryacji Zabytków Krakowa [w:] Rocznik Krakowski 2016, s. 141-155. [więcej informacji]
Układy przestrzenne miast prywatnych w Małopolsce. ybrane przykłady [w:] Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 2016.[więcej informacji]
The Sacred in the Spatial Arrangements of Chartered Cities in Małopolska in 13th - 15th Centuries [w:] Folia Historica Cracoviensia 2015, s. 7-44. [więcej informacji]
Urbanistyka, architektura i sztuka Dukli, miasta prywatnego w górach [w:] Wierchy 2015.[więcej informacji]
The Sacred in the Spatial Arrangements of Chartered Cites in Małopolska in 13th - 15th Centuries [w:] Folia Historica Cracoviensia 2015, s. 7-44. [więcej informacji]
Velasquez - wystawa w wiedeńskim Kunsthistorisches Museum [w:] Nowa Dekata Literacka. Dwumiesięcznik kulturalny 2015, s. 167-177. [więcej informacji]
Heterogeniczność przestrzeni miast salinarnyh Bochni i Wieliczki w dobie przedprzemysłowej [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2015, s. 241-258. [więcej informacji]
Prace konsewatorskie w Krakowie w roku 2014 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa [w:] Rocznik Krakowski 2015, s. 63-96. [więcej informacji]
Ottomania - znakomita wystawa w krakowskim Muzeum Narodowym [w:] Dekada. Dwumiesięcznk kulturalny 2015, s. 180-189. [więcej informacji]
Rezydencja w Suchej. Dwór - zamek - pałac [w:] Małopolska. Regiony - regionalizmy - małe ojczyzny 2015, s. 63-96. [więcej informacji]
Urbanistyka, architektura i sztuka Dukli, miasta prywatnego w górach [w:] Werchy 2015, s. 87-114. [więcej informacji]
The Sacred in the Spatial Arrangements of Chartered Cities in Małopolska in 13th – 15th Centuries [w:] Folia Historica Cracoviensia 2015, s. 7-44. [więcej informacji]
Velasquez - wystawa w wiedeńskim Kunsthistorisches Museum [w:] Dekada. Dwumiesięcznik kulturalny 2015, s. 167-177. [więcej informacji]
Budowa i przebudowa ratusza w miastach Królestwa Polskiego [w:] Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych 2014, s. 77-108. [więcej informacji]
Zespół rezydencjonalny w Porębie Żegoty. Dwór-Pałac- Ruina [w:] Małopolska. Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny 2014, s. 99-117. [więcej informacji]
Kamienica Jonasza syna Abrahama - dzieło współpracowników Berrecciego [w:] Rocznik Krakowski, 79 2013, s. 59-66. [więcej informacji]
Rodzina Breughló we Wrocławiu [w:] Nowa Dekada Krakowska. Dwumiesięcznik kulturalny 2013, s. 190-196. [więcej informacji]
Miechów, Kalwaria Zebrzydowska, Alwernia, Sucha, Czerna: translacje miejsc świętych i pielgrzymkowych do Małopolski w wiekach XVI i 1 połowie XVII [w:] Małopolska 2013, s. 49-58. [więcej informacji]
Pałac pod Krzysztofory - stan badań, charakterystyka źródeł, postulaty badawcze [w:] Krzysztofory, XXX 2012, s. 25-36. [więcej informacji]
Krakowska prezentacja sztuki europejskiej. Skarby Korony Hiszpańskiej, lipiec - październik 2011, Muzeum Narodowe w Krakowie [w:] Dekada Literacka, XXI, nr 4 (247) 2011, s. 110-119. [więcej informacji]
Szkoła Przemysłowa w Krakowie. Początki instytucji i historia budowy gmachów [w:] Krzysztofory, XXIX 2011, s. 251-270. [więcej informacji]
Lokacyjny układ urbanistyczny Krościenka - próba rekonstrukcji [w:] Wierchy, LXXVII 2011, s. 135-146. [więcej informacji]
Rynek Główny w Krakowie: kompozycja i funkcja na tle regularnych układów urbanistycznych średniowiecznej Europy [w:] Krzysztofory, XXVIII, cz. I 2010, s. 53-74. [więcej informacji]
[recenzja:] Atlas historyczny miast polskich, t. IV Sląsk, zesz. 5 Świdnica, red. Rafał Eysymontt, Mateusz Goliński, Wrocław 2008 [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, LVII, nr 1 2009, s. 136-138. [więcej informacji]
Kazimierz krakowski w dobie upadku: od najazdu szwedzkiego (1655-1657) do dzieła Komisji Dobrego Porządku (1786-1791) i III rozbioru Polski (1795) [w:] Krzysztofory, XXVII 2009, s. 139-158. [więcej informacji]
Tadeusz Bonifacy Chrzanowski (1926-2006) [w:] Folia Historiae Artium, seria nowa, XII 2009, s. 153-159. [więcej informacji]
Krystyna Bartel-Bochnak (1944-2008) [w:] Rocznik Krakowski, LXXV 2009, s. 211-214. [więcej informacji]
Klemens Bąkowski a ochrona krakowskich zabytków na przełomie wieków XIX i XX [w:] Rocznik Krakowski, LXXIV 2008, s. 26-49. [więcej informacji]
Uposażenie ziemskie lokacyjnego Krakowa a uposażenie wójtowskie [w:] Krzysztofory, XXVI 2008, s. 41-56. [więcej informacji]
Urbanizacja Małopolski w dobie Bolesława Wstydliwego: kompozycje i programy układów lokacyjnych, c. II [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XXXVIII-XXXIX 2008.[więcej informacji]
Urbanistyczno-architektoniczne przekształcenia miast małopolskich od doby lokacyjnej po współczesność jako wyraz przeobrażeń funkcjonalnych [w:] Kultura i Polityka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, 4 2008, s. 9-33. [więcej informacji]
Wspomnienie o profesorze Tadeuszu Chrzanowskim (1926-2006) [w:] Alma Mater, 89 2007, s. 42-44. [więcej informacji]
Konserwatorskie problemy otoczenia Wawelu [w:] Krzysztofory, XXV 2007, s. 113-124. [więcej informacji]
Rozwój osadnictwa i jego wpływ na krajobraz na przykładzie Ziemi Krakowskiej [w:] Roczniki Geomatyki, V, zesz. 8 2007, s. 89-114. [więcej informacji]
Urbanizacja Małopolski w dobie Bolesława Wstydliwego: kompozycje i programy układów lokacyjnych, c. I [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XXXVI-XXXVII 2006.[więcej informacji]
Krakowskie warsztaty budowlane i kamieniarskie na przełomie średniowiecza i nowożytności [w:] Rocznik Krakowski, LXXII 2006, s. 87-112. [więcej informacji]
Tożsamość i historia w sztuce małopolskich środowisk zakonnych XVII i XVIII wieku [w:] Annales Accademiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione, I 2005.[więcej informacji]
Dlaczego nie wolno podpiwniczać krakowskiego Rynku [w:] Biuletyn Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, 54 2005, s. 105-108. [więcej informacji]
Kraków, Zawichost, Skała, Nowe Miasto Korczyn, Sącz: plany urbanistyczne jako źródło dla badań nad epoką Bolesława Wstydliwego, błog. Salomei i św. Kingi [w:] Nasza Przeszłość, CI 2004, s. 147-196. [więcej informacji]
Kazimierskie Miasto Żydowskie i jego zabudowa w połowie XVII wieku w świetle niektórych przekazów źródłowych [w:] Krzysztofory, XXII 2004, s. 7-33. [więcej informacji]
Układ urbanistyczny Biecza w XIII i XIV wieku: kompozycja i analogie [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, IL, zesz. 4 2004, s. 361-369. [więcej informacji]
Tadeusz Bonifacy Chrzanowski: nauka, sztuka, literatura, radość życia [w:] Konspekt, 16/17 2004, s. 31-34. [więcej informacji]
Trzy układy przestrzenne Nowego Targu [w:] Wierchy, LXX 2004, s. 127-138. [więcej informacji]
Początki parafii Chrystusa Króla i św. Józefa w Dąbrowie Górniczej [w:] Nasza Przeszłość, XCIX 2003, s. 319-354. [więcej informacji]
Młynówka Królewska - geneza i przekształcenia [w:] Rocznik Krakowski, LXIX 2003, s. 25-33. [więcej informacji]
Znaczenie Krakowa dla kultury Polski i Europy Środkowej [w:] Aura, 5/03 2003, s. 8-11. [więcej informacji]
Dzieje budowy, architektura i symbolika kościołów Św. Aleksandra i Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej [w:] Nasza Przeszłość, XCVIII 2002, s. 415-464. [więcej informacji]
Poglądy konserwatorskie Mariana Korneckiego [w:] Biuletyn Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, 48 2002, s. 50-63. [więcej informacji]
Marian Kornecki (1924-2001) [w:] Rocznik Krakowski, LXVIII 2002, s. 221-227. [więcej informacji]
Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Gołonogu. Ze studiów nad tradycjami kultury religijnej Zagłębia Dąbrowskiego [w:] Nasza Przeszłość, XCVII 2002, s. 125-150. [więcej informacji]
Bożnica Wysoka na krakowskim Kazimierzu [w:] Krzysztofory, XXI 2002, s. 35-46. [więcej informacji]
Konserwatorska wizja Krakowa a działalność Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w latach 1990-2001 [w:] Biuletyn Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, 46 2001, s. 7-20. [więcej informacji]
"Przeciw zamierzeniu rozebrania". Przyczynek do dziejów drewnianego kościoła z Komorowic [w:] Teki Krakowskie, IX 1999, s. 71-76. [więcej informacji]
Kazimierz [w:] Aura, 11/98 1998, s. 9-11. [więcej informacji]
Późnogotycka monstrancja staniątecka w świetle dokumentów klasztornych [w:] Teki Krakowskie, VIII 1998, s. 19-24. [więcej informacji]
Rozwój urbanistyczny Białej do początku XIX wieku [w:] Bielsko-Bialskie Studia Muzealne, III 1997, s. 163-184. [więcej informacji]
Problemy konserwatorskie dawnego Miasta Żydowskiego na krakowskim Kazimierzu w pracach Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa [w:] Biuletyn Społecznegop Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, 38 1996, s. 62-64. [więcej informacji]
Konserwacja krakowskich zabytków w latach 1990-1994 w działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa [w:] Rocznik Kakowski, LXI 1995, s. 133-140. [więcej informacji]
Lokacyjne układy osadnicze w okolicach Bielska - próba rekonstrukcji [w:] Bielsko-Bialskie Studia Muzealne, II 1995, s. 34-53. [więcej informacji]
Gotyckie stalle bernardyńskie z Tarnowa [w:] Rocznik Tarnowski, 1 (1991-1992) 1992, s. 25-30. [więcej informacji]
Nazwy ulic krakowskiego Kazimierza [w:] Spotkania z Zabytkami, 4 (56) 1991, s. 41-42. [więcej informacji]
Ol Cracow and how to save it [w:] Kraków. Magazyn kulturalny, Special Edition 1990, s. 46-47. [więcej informacji]
Rozwój urbanistyczny i architektoniczny Miasta Żydowskiego na krakowskim Kazimierzu [w:] Krzysztofory, XV 1989, s. 84-98. [więcej informacji]
Z badań nad urbanistyką i architekturą krakowskiego Kazimierza w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych [w:] Rocznik Krakowski, LV 1989, s. 103-112. [więcej informacji]
Ochrona historycznych wartości nazw krakowskich [w:] Spotkania z Zabytkami, 6 (46) 1989, s. 27-28. [więcej informacji]
Problematyka konserwatorska krakowskiego Kazimierza [w:] Rocznik Krakowski, LIV 1988, s. 233-237. [więcej informacji]
Układ przestrzenny krakowskiego Kazimierza w XIV wieku [w:] Rocznik Krakowski, LIV 1988, s. 17-57. [więcej informacji]
Austriackie umocnienia Wieliczki z lat 1777-1779 [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XIX 1985, s. 231-239. [więcej informacji]
Bronowice Małe jako przykłd badawczej i konserwatorskiej problematyki wsi podkrakowskiej, cz. I [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XVIII 1984.[więcej informacji]
Działalnośc krakowskich stowarzyszeń naukowych i twórczych w dziedzinie ochrony konserwatorskiej Krakowa [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XVII 1983, s. 263-270. [więcej informacji]
Bronowice Małe jako przykłd badawczej i konserwatorskiej problematyki wsi podkrakowskiej, cz. I [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XVII 1983.[więcej informacji]
Rozwój przestrzenny i architektura Rabki [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XVI 1982, s. 125-136. [więcej informacji]
Architektura kościoła i klasztoru Klarysek w Starym Sączu [w:] Currenda [Diecezji Tarnowskiej], 1981, nr 5-8 1981, s. 133-138. [więcej informacji]
Układy urbanistyczne krakowskiego Okołu - próba rekonstrukcji [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddz. PAN w Krakowie, XV 1981, s. 69-83. [więcej informacji]
Późnobarokowa polichromia kościoła franciszkańskiego w Nowym Korczynie [w:] Biuletyn Historii Sztuki, XL, nr 3 1978, s. 301-308. [więcej informacji]
Nadinna w girlandzie - obraz Jana Breughla Starszego w klasztorze SS. Norbertanek w Imbramowicach [w:] Biuletyn Historii Sztuki, XXXVIII, nr 1 1976, s. 11-22. [więcej informacji]
Ekspozycja muzealna jako interpretacja historycznych i artystycznych wartości ratusza w Tarnowie [w:] Arkusze Muzealne, 1 1975.[więcej informacji]
Dwa insygnia pontyfikalne w skarbcu Bożogrobców w Miechowie [w:] Biuletyn Historii Sztuki, XXXIV, nr 3-4 1972.[więcej informacji]
Powstanie i rozwój przestrzenny uzdrowiska w Szczawnicy [w:] Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, 1971-1972 1972.[więcej informacji]
Architektura loggii małopolskich w latach 1500-1650 [w:] Biuletyn Historii Sztuki, XXXI, nr 4 1969, s. 434-437. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Człowiek wobec wyzwań życia codziennego. Praca, rodzina, religia w świetle źródeł archiwalnych, średniowiecznych i nowożytnych; [nr projektu:] 501-10-030080