Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Pracownik

o. dr Robert Plich OP

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – asystent

Email: robert.plich@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Życia

Curriculum Vitae:

2013 – Praca na stanowisku asystenta na Wydziale Teologicznym UPJPII w Katedrze Ewangelii Życia

2011 – Praca na stanowisku wicerektora Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów

2006 - 2014 – Praca na stanowisku promotora formacji stałej Polskiej Prowincji Dominikanów

2003 – Prowadzenie regularnych wykładów z teologii moralnej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

2001 - 2006 – Studia doktoranckie z teologii moralnej w John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family at Catholic University of America w Waszyngtonie. Uzyskanie stopnia doktora teologii (promotor: William E. May, tytuł rozprawy doktorskiej: A Presentation and a Critique of T. L. Beauchamp and J. F. Childress’s ˝Principles of Biomedical Ethics˝.)

1999 – Święcenia prezbiteratu

1999 - 2001 – Kontynuacja studiów teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i uzyskanie stopnia Licencjata Teologii (promotor: ks. prof. Krzysztof Szczygieł, tytuł pracy licencjackiej: Antropologiczno-etyczna charakterystyka istnienia i działania sekt oraz ich popularności)

1992 - 1999 – Studia magisterskie w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie i uzyskanie stopnia Magistra Teologii (dyplom wydany przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, promotor: o. Wojciech Giertych OP, tytuł pracy magisterskiej: Moralna wartość antykoncepcji jako wynik rozdzielenia podwójnej wewnętrznej celowości aktu małżeńskiego)

1985 - 1991 – Studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie i uzyskanie dyplomu Lekarza Medycyny

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2019/20):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

A presentation and a critique of T. L. Beauchamp and J.F. Childress's "Principles of Biomedical Ethics", Roma: Pontificia Università Lateranense 2008.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

„Proporcjonalizm” – hasło [w:] Encyklopedia katolicka, T. 16, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 492-493. [więcej informacji]
Saint Thomas Aquinas on the Beginning of Human Life [w:] Dominicans and the Challenge of Thomism, Warszawa: Instytut Tomistyczny 2012, s. 313-324. [więcej informacji]
Miłosierdzie według św. Tomasza z Akwinu [w:] Oblicza miłosierdzia : praca zbiorowa, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, s. 165-181. [więcej informacji]
Zarys zagadnienia kłamstwa jako czynu wewnętrznie złego [w:] Dominikanie o prawdzie, Poznań: W drodze 2010, s. 127-146. [więcej informacji]
Duszpasterz tłumaczy i radzi [w:] Aniołkowe Mamy. Historie kobiet, które poroniły. Porady ekspertów, Kraków: Wydawnictwo "M" 2009, s. 207-234. [więcej informacji]
Miłosierdzie jako cnota – koncepcja św. Tomasza z Akwinu [w:] Szkoła miłosierdzia świętej Faustyny i Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Misericordia 2008, s. 160-188. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Stanowisko Martina Rhonheimera dotyczące moralnej oceny postępowania w przypadku ciąż jajowodowych oraz w innych sytuacjach konfliktów życiowych [w:] Teologia i Moralność, T. 15 2014, s. 167-211. [więcej informacji]
O naturze autorytetu, strategii i meandrach jego definiowania [w:] Przegląd Tomistyczny, T. 20 2014, s. 183-206. [więcej informacji]
Moralny dylemat dotyczący terminacji ciąż jajowodowych za pomocą salpingostomii lub metotreksatu. Zestawienie ważniejszych racji i argumentów początkowego etapu współczesnej debaty teologicznej [w:] Teologia i Moralność, T. 2 (14) 2013, s. 51-76. [więcej informacji]
Jόdolgokrendetlenkívánása, avagynéhányszó a főbűnökről [w:] Tanítvány, Nr 1 2013, s. 49-52. [więcej informacji]
Rodzina według Kościoła. Z o. Robertem Plichem OP o nauczaniu Kościoła na temat rodziny rozmawia Dominika Kozłowska [w:] Znak, R. 65, nr 6 2013, s. 18-23. [więcej informacji]
Sumienie a autorytet Urzędu Nauczycielskiego Kościoła [w:] Przegląd Tomistyczny, T. XVIII 2012, s. 183-196. [więcej informacji]
Ofiara jako akt cnoty religijności według św. Tomasza z Akwinu [w:] Studia Teologiczne i Humanistyczne, 2/1 2012, s. 51-62. [więcej informacji]
Godność życia. Z dominikaninem o. Robertem Plichem, wykładowcą teologii moralnej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie, rozmawia Dorota Mazur [w:] Posłaniec Serca Jezusowego, R. 141, nr 3 2012, s. 35-38. [więcej informacji]
Proporcjonalizm: pokusa utylitaryzmu w teologii moralnej [w:] Forum Teologiczne, T. XII 2011, s. 73-86. [więcej informacji]
Położnicza operacja kraniotomii w orzeczeniach Magisterium Kościoła [w:] Studia Bobolanum, Nr 2 2010, s. 123-137. [więcej informacji]
Nadmierne pożądanie dobrych rzeczy [w:] W drodze, Nr 3 (439) 2010, s. 22-26. [więcej informacji]
Rehabilitacja precyzji [w:] Znak, R. 60, nr 6 2008, s. 149-153. [więcej informacji]
Świętość ludzkiej seksualności [w:] W drodze, Nr 9 (421) 2008, s. 18-35. [więcej informacji]
Koncepcja miłosierdzia według świętego Tomasza z Akwinu. Geneza, interpretacja i rozwinięcie [w:] Przegląd Tomistyczny, T. XIV 2008, s. 291-358. [więcej informacji]
Kwestia antykoncepcji w praktyce spowiedniczej [w:] Pastores, Nr 1 (38) 2008, s. 153-159. [więcej informacji]
Świętość ludzkiej seksualności [w:] Teofil, 2 (26) 2007, s. 85-101. [więcej informacji]
Proporcjonalizm [w:] W drodze, Nr 9 (409) 2007, s. 21-30. [więcej informacji]
Metoda in vitro - moralnie zła [w:] Wiadomości KAI, Nr 51 2007, s. 11-12. [więcej informacji]
Reprodukcyjna Przemoc [w:] Tygodnik Powszechny, Nr 46 2006.[więcej informacji]
Studia w życiu kapłana [w:] Teofil, 2 (18) 2002, s. 95-105. [więcej informacji]
Etyczny punkt widzenia [w:] W drodze, Nr 5 (333) 2001, s. 78-101. [więcej informacji]