Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Pracownik

o. dr Mateusz Przanowski OP

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – asystent

Email: mateusz.przanowski@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Dogmatycznej

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2017/18):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny na stronie Wirtualnego Dziekanatu.

Publikacje - monografie:

Św. Tomasz z Akwinu o Bogu. Studia teologiczne, Warszawa: Insytut Tomistyczny 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Św. Tomasz z Akwinu, O poznaniu Boga, Kraków: Wydawnictwo "M" 2005.[więcej informacji]
Rekolekcje ze św. Tomaszem z Akwinu, Kraków: Wydawnictwo 2003.[więcej informacji]

Publikacje - artykuły książkowe:

Świadomość własnej tożsamości Jezusa w książce „Pomazaniec” Mariana Grabowskiego [w:] Pomazaniec. Kontynuacja i dyskusja, Poznań ; Kraków: Wydawnictwo „W Drodze” ; DSFT 2014, s. 435-465. [więcej informacji]
Trynitologia Stanisława Judyckiego [w:] Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego „Bóg i inne osoby”, Poznań ; Kraków: Wydawnictwo „W Drodze” ; DSFT 2013, s. 435-450. [więcej informacji]
Eucharystia – „zadatek przyszłej chwały (pignus futurae gloriae) [w:] A świątyni w nim nie dojrzałem... Liturgia i eschatologia, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów 2012, s. 83-91. [więcej informacji]
Wprowadzenie do q. 7, a. 5 [w:] Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 4, O prostocie Bożej istoty, O tym, co odwiecznie relacyjnie orzeka się o Bogu, Warszawa ; Kęty 2010, s. 144-150. [więcej informacji]
Wprowadzenie do q. 7, a. 9 [w:] Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 4, O prostocie Bożej istoty, O tym, co odwiecznie relacyjnie orzeka się o Bogu, Warszawa ; Kęty 2010, s. 256-260. [więcej informacji]
O prostocie Bożej istoty. Wprowadzenie [w:] Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 4, O prostocie Bożej istoty, O tym, co odwiecznie relacyjnie orzeka się o Bogu, Warszawa ; Kęty 2010, s. 5-51. [więcej informacji]
Dodatek I, Metaforyczne rozumienie nazw uczuć w Bogu według św. Tomasz z Akwinu [w:] Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 4, O prostocie Bożej istoty, O tym, co odwiecznie relacyjnie orzeka się o Bogu, Warszawa ; Kęty 2010, s. 312-323. [więcej informacji]
Wprowadzenie do q. 7, a. 2 [w:] Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 4, O prostocie Bożej istoty, O tym, co odwiecznie relacyjnie orzeka się o Bogu, Warszawa ; Kęty 2010, s. 84-88. [więcej informacji]
Dodatek II, Prostota a wolność Boga. Elementy współczesnej debaty [w:] Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 4, O prostocie Bożej istoty, O tym, co odwiecznie relacyjnie orzeka się o Bogu, Warszawa ; Kęty 2010, s. 323-336. [więcej informacji]
Wykłady otwarte z teologii naturalnej im. J. M. Bocheńskiego OP. Idea [w:] Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Poznań: Wydawnictwo „W Drodze” 2010, s. 7-9. [więcej informacji]
Wprowadzenie do q. 5, a. 9 [w:] Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 3, O podtrzymywaniu w istnieniu rzeczy przez Boga, O cudach, Warszawa ; Kęty 2010, s. 248-252. [więcej informacji]
Veritas de processione Spiritus Sancti. Duch Święty jako dobroć stwarzająca w świetle „Summa Contra Gentiles” św. Tomasza z Akwinu [w:] Dominikanie o prawdzie : studia interdyscyplinarne, Poznań 2010, s. 77-107. [więcej informacji]
Św. Tomasz z Akwinu o prostocie Boga [w:] Teologia św. Tomasza z Akwinu dzisiaj, Poznań 2010, s. 53-69. [więcej informacji]
Wprowadzenie do q. 3, a. 6 [w:] Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 2, z. 1, O stworzeniu, O stworzeniu nieuformowanej materii, Warszawa ; Kęty 2009, s. 148-156. [więcej informacji]
Wprowadzenie do q. 2, a. 6 [w:] Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 1, O mocy Boga, O mocy rodzenia, Warszawa ; Kęty 2008, s. 322-326. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Nazwy Najświętszego Sakramentu u św. Tomasza z Akwinu [w:] Teofil, Nr 1 2014, s. 214-226. [więcej informacji]
Czy nauka o potrójnej wiedzy w ludzkim umyśle Chrystusa jest absurdalna? Kilka krytycznych uwag o krytykach św. Tomasza z Akwinu [w:] Studia Bobolanum, R. 13, nr 3 2013, s. 57-77. [więcej informacji]
Szkoła wiary czyli teologia dla dorosłych [w:] W Drodze, Nr 10 2013, s. 53-61. [więcej informacji]
Zagadka skuteczności Apostołów w teologii św. Tomasza z Akwinu i bł. Johna Henry'ego Newmana [w:] Studia Theologica Varsaviensia, R. 50, nr 1 2012, s. 171-191. [więcej informacji]
Krytyka koncepcji cierpienia Boga z perspektywy współczesnej myśli tomistycznej [w:] Studia Bobolanum, R. 12, nr 3 2012, s. 43-59. [więcej informacji]
Antropologia trynitarna [w:] Pressje, Teka 39 2012, s. 18-26. [więcej informacji]
Niezmienność Boga a ofiara Chrystusa [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 45 z. 2 2012, s. 63-85. [więcej informacji]
Ruch ku nieokreślonemu? [w:] Pressje, Teka 39 2012, s. 234-239. [więcej informacji]
Rahnerowska krytyka trynitologii św. Tomasza z Akwinu [w:] Studia Bobolanum, R. 11, nr 3 2011, s. 53-75. [więcej informacji]
„Sapientis est ordinare”. Pojęcie porządku a zamysł i struktura „Summa Contra Gentiles” [w:] Studia Antyczne i Mediewistyczne, [Nr] 7 [nr] 42 2009, s. 181-198. [więcej informacji]
Miejsce metafory w języku religijnym według św. Tomasza z Akwinu [w:] Przegląd Tomistyczny, T. 15 2009, s. 359-381. [więcej informacji]
Bóg potrzebujący (Deus indigens) – ślepa uliczka teologii [w:] Przegląd Tomistyczny, T. 15 2009, s. 291-300. [więcej informacji]
Bunt autorytetu [w:] Tygodnik Powszechny, Nr 7 2008.[więcej informacji]
Hipokryzja [w:] W Drodze, Nr 3/415 2008, s. 43-52. [więcej informacji]
Uwagi o bezinteresownej miłości w filozofii św. Tomasza z Akwinu [w:] Studia Antyczne i Mediewistyczne, [Nr] 6 [nr] 41 2008, s. 83-99. [więcej informacji]
Zanim zaczniemy krytykować Kościół [w:] W Drodze, Nr 10/410 2007, s. 79-88. [więcej informacji]
O trudnościach łacińskiej teologii trynitarnej – odpowiedź [w:] Teofil, Nr 2 2004, s. 55-63. [więcej informacji]
Święta Matka Kościół [w:] W Drodze, Nr 1/353 2003, s. 80-91. [więcej informacji]
„Kto zwycięży? Ten, kto potrawi przyjąć Dar”. Antropologia encykliki Jana Pawła II„Dominum et Vivificantem” [w:] Studia Theologica Varsaviensia, R. 39 2001, s. 87-119. [więcej informacji]
O czym teolog powinien pamiętać [w:] Teofil, Nr 2 2001, s. 5-23. [więcej informacji]