Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Publikacje pracownicze

Criteri di ragionamento giuridico presso sistemi legali contemporanei
DANE PUBLIKACJI
Typ publikacjiArtykuł
Autoro. dr hab. Przemysław Michowicz
Język publikacjiinny
Data publikacji1-4-2014
Liczba arkuszy1
Strony93 - 108
AbstraktyPL
Celem niniejszego artykułu jest nakreślenie procesu kształtowania się ostatecznego wyroku sądowego na przykładzie współczesnych systemów prawnych jak civil law, common law wraz z uwzględnieniem prawa kanonicznego. Celem lepszego zrozumienia rozumowego procesu dochodzenia do wyroku sądowego, koniecznym była synteza cech charakterystycznych dla każdej z wyżej wymienionych ordynacji prawnych wraz z lekturą wybranych wyroków sądowych, zwłaszcza Najwyższych Trybunałów określonego Państwa. Pod uwagę Czytelnika został poddany również proces logicznego rozumowania i argumentacji orzeczenia sądowego z uwzględnieniem ram systemowych (sensu largo) każdej ordynacji. Idea rozważań, o których w artykule, stawia sobie za cel poszukiwania możliwego wspólnego mianownika dla wybranych ordynacji prawnych w kwestii ostatecznego wyroku sądowego, wskazując istotność argumentacji (jak również jej konieczność) i użyteczność technik logicznych w dochodzeniu do odkrycia prawdy materialnej procesu i określenia praw i obowiązków stron po procesie.
EN
This article refers to the process of emanation of final judgments in different legal systems like: civil law, common law and also canon law. In order to better understand the topic, the Author presents the historical development of the each legal order and highlights their proper characteristics. The emphasis is placed on the motivation process so as to satisfy the claims of the parties involved in the judicial dispute. Furthermore, the Author discusses the techniques of logic – represented in every system of positive rules - which favor the discovery of objective truth. The main purpose of the work is to find a single rule that could be the common denominator in the court process aimed at the correct sequence of operations towards the knowledge, the evaluation and the right decision of the controversy.
Słowa kluczowePL
prawo porównawcze, civil law, common law, prawo kanoniczne, rozumowanie prawne, orzeczenie sądowe.
EN
comparative law, civil law, common law, canon law, trail, court sentence, reasonig of the judgment.
DANE CZASOPISMA
Tytyłu czasopismaRoczniki Nauk Prawych
ISSN1507-7896
 
DANE KONFERENCJI
Państwo