Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Publikacje pracownicze

Kanoniczne postępowanie administracyjne: zarys problematyki na przykładzie wartości dowodowej środków komunikacji elektronicznej
DANE PUBLIKACJI
Typ publikacjiArtykuł
Autoro. dr hab. Przemysław Michowicz
Język publikacjipolski
Data publikacji2-10-2016
Liczba arkuszy1
Strony115 - 129
AbstraktyPL
Głównym zamierzeniem niniejszego elaboratu było wskazanie i wykazanie zarazem nie tylko prawnej wartości atypicznych narzędzi dowodowych - dostarczają-cych moralnej pewności kompetentnej władzy w formalizacji i konkludowaniu pro-porcjonalnych do sprawy postępowań administracyjnych - lecz również faktu istoty dowodu samego w sobie względem problematyki aktualizacji drogi administracyjnej w procesie wykonywania kościelnej władzy rządzenia. Dodatkowo, Autor proponuje pojęciowe rozróżnienie między terminami postępowanie, procedura i proces sądowy, uzasadniając – na przykładzie aktywności dowodowej – zasadność przyjętego stano-wiska. Podjęta analiza kodeksowych norm, jak również krytyka doktryny – zgodnie z właściwą dla kanonistyki hermeneutyką (kann. 17 i 19 KPK/83) – pozwoliła stwier-dzić, że właściwa wartość dowodowa z materiału komunikacji elektronicznej zależeć będzie od ścisłego przestrzegania i aplikacji zasady praworządności przez uprawnia-nych do decyzji przełożonych.
EN
Given the main goal of the present paper, which was to determine the precise legal value of proofs relating electronic communication, the article studies the prob-lematic concerning the formation and the formalization of the legal canonical pro-ceeding. Considering that the entire ecclesiastical legal system characterizes by its administrative dimension, it was absolutely significant to study those procedures, which peculiar specifications in forming process were not given by the supreme legis-lator (atypicality of proceedings). The singular emphasis was given to the fact that nowadays, in the process of administrative decision making, the competent authority uses as a proof – indispensable in order to emanate the final decree – emails, text messages, posts published on Facebook or others social media web pages. The conclusion permitted to affirm that the correct assessment of their legal value would depend on authority’s discretionality subordination to the principle of legality.
Słowa kluczowePL
władza administracyjną, akt administracyjny, postępowanie, procedura, dowód elektroniczny, wartość dowodowa.
EN
ecclesiastic administration, administration act, proceeding, procedure, electronic proof and its value.
DANE CZASOPISMA
Tytyłu czasopismaAnnales Canonici
ISSN1895-0620
Identyfikator DOIDOI: http://dx.doi.org/10.15633/acan.1823
 
DANE KONFERENCJI
Państwo