Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Publikacje pracownicze

Categoria giuridica omnicomprensiva del «bene» nell’ordinamento canonico
DANE PUBLIKACJI
Typ publikacjiArtykuł
Autoro. dr hab. Przemysław Michowicz
Język publikacjiinny
Data publikacji1-7-2017
Liczba arkuszy1
Numer tomuXXVII
Numer zeszytu1
Strony99 - 110
AbstraktyPL
Celem niniejszego elaboratu jest wyróżnienie w kanonicznym porządku prawnym całościowej kategorii prawnej obejmującej poszczególne prawnorelewantne jednostki (lub ich zbiory), którym ustawodawca przyznaje szczególną wartość o charakterze społecznym i wspólnotowym i, w konsek- wencji, gwarantuje legalną ochronę. Autor poszukuje teoretycznych rozwiązań w celu potencjalne- go przypisania instytucjom prawnym określenia bonum (dobro). Artykuł zatem ma charakter feno- menologicznej refleksji dotyczącej przedmiotu prawa kanonicznego, który – ze względu na swoją specyfikę względem pozostałych systemów prawnych – przewiduje mnogość wspomnianych jed- nostek zasługujących – zważywszy na szczególną ich wartość in se – na odpowiednie wyróżnienie teoretyczne oraz praktyczne znaczenie.
EN
The main aim of this paper is to propose an all-embracing legal category of good in the canon judicial system. Given the specificity of the present topic, such kind of scientific thought has a cha- racter of a phenomenological reflection including the right definition and a proper understanding of iura et officia in the canon legal system which permits to come to the correct and required conclu- sion. The author claims that there are in canon law in force such legal institutions, which can be considered necessarily worth to be protected because of their social and communitarian value and importance.
Słowa kluczowePL
przedmiot prawa; fenomenologia prawa; prawa i obowiązki; ochrona dóbr prawnych; proces sądowy/administracyjny
EN
object of law; phenomenology of law; rights and duties; legal protection of legal goods; canon trial
DANE CZASOPISMA
Tytyłu czasopismaRoczniki Nauk Prawych
ISSN1507-7896
 
DANE KONFERENCJI
Państwo