Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Publikacje pracownicze

Die Bewegung Licht - Leben
DANE PUBLIKACJI
Typ publikacjiArtykuł
Autorzyks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Liczba pozostałych autorów18
Język publikacjiinny
Data publikacji8-2017
Liczba arkuszy0.76
Numer tomu2017
Numer zeszytu10
Strony157 - 167
AbstraktyPL
Artykuł daje przegląd założeń programowych polskiego ruchu odnowy Światło-Życie. Autor przyjmuje historyczny klucz. Pokazuje, jak podczas kilku dziesiątek lat intensywnych przemyśleń, obserwacji i doświadczeń wyłaniała się koncepcja programowa ruchu. Ruch był otwarty na znaki czasu: kościelne dokumenty, nowe sytuacje społeczne i religijne oraz prądy myślowe. Poszukiwał nowych rozwiązań bardziej adekwatnych do zmieniających się sytuacji, lepiej służących formacji swych członków i ewangelizacyjnym zadaniom. U samych początków znalazły się teologiczne przemyślenia założyciela ruchu ks. Franciszka Blachnickiego, jednego z najwybitniejszych teologów w powojennej Polsce. Na koncepcje programowe Ruchu złożyły się w pierwszej fazie harcerska metoda wychowawcza, ruch abstynencki, formacja poprzez liturgię (służba liturgiczna chłopców i dziewcząt). Istotny wpływ wywarł Sobór Watykański II, oraz dokumenty posoborowe, szczególnie realizacja idei Kościoła jako wspólnoty, aktywizacja apostolska katolików świeckich, służba odnowie liturgii, zwrot do Słowa Bożego, oparcie wychowania o Maryjny wzór. Pojawił się także ekumeniczny wątek. Znaczny wpływ na idee programowe miały kontakty z innymi ruchami odnowy Kościoła, między innymi z Odnową Charyzmatyczną, Foklorinami, Communione e liberazione, Cursillo, Legionem Maryi, międzywyznaniowym ruchem ewangelizacyjnym Agape, a szczególnie Ruchem Rodzin (Equipes Notre Dame), który zainspirował powstanie rodzinnej gałęzi Światło-Życie (Domowy Kościół). Na końcu artykułu autor zarysowuje schemat wieloletniej formacji Ruchu Światło-Życie.
PL
xxx
EN
The article provides an overview of programme assumptions of the Polish renewal Light-Life Movement. The author makes historical key assumptions hence, shows in chronological order how over a period of several decades its programme concept emerged basing on intense reflection, observation and experience. The movement was open to the signs of the times: ecclesiastical documents, intellectual currents, both new social and religious phenomena. It searched for new solutions more adequate to changing situations and better serving formation of its members and also evangelising tasks. At the very beginning the theological reflections of the priest Franciszek Blachnicki, the founder of the movement and one of the most prominent theologians in the post-war Poland, were the base of the Light-Life Movement. In the initial stage the programme concepts included: scout method of education, assumptions of the teetotalism movement, liturgical formation (liturgical service of boys and girls). Further, these what influenced the movement were the Second Vatican Council and the post-conciliar documents, especially realization of the idea of the Church as a community, apostleship of the laity, service to renewal of the liturgy, turn towards the Word of God, upbringing modelled on Saint Mary. An ecumenical aspect appeared as well. Moreover, contact with other Church movements such as: Catholic Charismatic Renewal, the Focolare Movement, Communion and Liberation (Comunione e Liberazione), Cursillos in Christianity (Cursillos de Cristiandad), the Legion of Mary, interfaith evangelising movement Agape and Teams of Our Lady (Equipes Notre Dame, which inspired formation of the Polish Domestic Church being the family branch of the Light-Life Movement) had a significant impact on the programme ideas. The author finishes the article with presenting scheme of longstanding formation of the movement.
Słowa kluczowePL
Ruch Światło-Życie program młodzież F.Blachnicki
Ruch Światło-Życie program młodzież F.Blachnicki
DANE CZASOPISMA
Tytyłu czasopismaPastoraltheologische Hefte
ISSN9788-3948
WydawcaPost Netzwerk der Mittel- und osteuropaischen Pastoraltheologienen und Pastoraltheologen
 
DANE KONFERENCJI
Państwo