Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Publikacje pracownicze

Refleksja pastoralnoteologiczna nad dokumentem Stolicy Apostolskiej Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych
DANE PUBLIKACJI
Typ publikacjiArtykuł
Autorzyks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Liczba pozostałych autorów6
Język publikacjipolski
Data publikacji12-2017
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstuhttp://www.czasopisma.upjp2.edu.pl/poloniasacra
Identyfikator DOI10.15633/ps.2287
Liczba arkuszy1.0
Numer tomu49
Numer zeszytu4
Strony17 - 35
AbstraktyPL
Autor analizuje i komentuje mało znany dokument wydany przez Stolicę Apostolska o powyższym tytule. Skupia się na teologicznych wątkach zawartych w dokumencie, pomijając inne kwestie w nim zawarte. Zwraca uwagę na konieczność odróżnienia migrantów przymusowo wysiedlonych i uchodźców od innych kategorii, np. migrantów ekonomicznych. Wskazuje na teksty biblijne i te elementy społecznej nauki Kościoła, na które powołują się redaktorzy dokumentu, wzywając do przyjmowania i otoczenia troską uchodźców oraz przymusowo przesiedlonych. Wśród nich na pierwsze miejsce wysuwa się nauczanie o godności każdej ludzkiej osoby, o jedności całej ludzkiej rodziny, o naśladowaniu miłości Boga do każdego człowieka, o chrześcijańskiej gościnności. Najistotniejszym ewangelicznym motywem przyjmowania obcych jest rozpoznanie w nich osoby samego Chrystusa. Motywy te znajdują zatem najgłębsze uzasadnienie w wierze i są jej praktyczną weryfikacja. W komentarzach do fragmentów dokumentu autor odnosi się do charakterystycznych współczesnych sytuacji związanych z przyjmowaniem migrantów, odczytując je w teologicznym świetle, a w konkluzji formułuje kilka pastoralnych wskazań dla Kościoła.
EN
Pastoral-theological reflection on the document of the Holy See “Welcoming Christ in Refugees and Forcibly Displaced Persons” The author analyses and provides commentary on relatively unknown document issued by the Holy See “Welcoming Christ in Refugees and Forcibly Displaced Persons”. He focuses solely on theological aspects leaving out the others and indicates the necessity of distinguishing forcibly displaced persons and refugees from migrants of other categories, for instance economic migrants. The author shows Biblical texts and these elements of Catholic social teaching, which have been recalled by the editors of the document and which call to welcome and take care of refugees and forcibly displaced persons. Among them, teaching on human dignity of each human person, unity of entire human family, imitating God’s love for each human person, and finally, Christian hospitality is the most important. Further, the most significant evangelical reason for welcoming strangers is recognizing Christ alone in them. Thus, bringing to life this, what is implied by all these reasons deeply rooted in the faith is its practical verification. In commentaries on passages of the document the author refers to characteristic contemporary situations of welcoming migrants interpreting them in the light of the theology. In conclusion, he formulates some pastoral recommendations for the Catholic Church.
Słowa kluczowePL
migranci, uchodźcy, przymusowo przesiedleni, teologiczne motywy przyjęcia migrantów
EN
migrants, refugees, forcibly displaced persons, theological reasons for welcoming migrants
DANE CZASOPISMA
Tytyłu czasopismaPolonia Sacra
ISSN1428-5673
EISSN2391-6575
Identyfikator DOI10.15633/ps.2287
Strona wwwhttp://czasopisma.upjp2.edu.pl/poloniasacra/
WydawcaWydawnictwo Naukowe UPJPII
 
DANE KONFERENCJI
Państwo