Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Publikacje pracownicze

Młodzież w oczach papieży na podstawie przemówień podczas światowych Dni Młodzieży
DANE PUBLIKACJI
Typ publikacjiRozdział
Autorzyks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Liczba pozostałych autorów6
Język publikacjipolski
Data publikacji4-2017
Liczba arkuszy1.0
Strony15 - 30
AbstraktyPL
Autor analizuje i komentuje treść przemówień papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka wygłoszonych podczas trzynastu Światowych Dni Młodzieży. Ze względu na dużą liczbę papieskich wystąpień, skupia się na przemówieniach podczas szczytowych spotkań tychże Dni. Autor chce odpowiedzieć na pytanie, jaki obraz współczesnej młodzieży przedstawiają w swych wystąpieniach papieże. W przemówieniach nie ma wprost opisu sytuacji młodzieży. Natomiast na podstawie poruszanej tematyki można pośrednio zorientować się, jakie zjawiska wśród młodzieży budzą nadzieję a jakie niepokój. Ton papieskich wypowiedzi jest w większości wypadków pozytywny. Papieże widzą w młodzieży wiele pozytywnych cech co budzi wielką nadzieję. Rzadko poruszają to co jest negatywne. Pozytywne wezwania są odpowiedzią na ujemne wpływy dotykające współczesne młode pokolenie. Papieże podkreślają konieczność nawiązywania przez młodych bliskich relacji z Chrystusem, budzenia wiary, która ma charakter osobistego spotkania z Bogiem. Chcą uświadomić młodym w świetle Ewangelii pełna prawdę o człowieku, zwracają uwagę na sprawę prawidłowego rozumienia wolności, tłumaczą znaczenie Kościoła i relację chrześcijanina do Kościoła. Wreszcie akcentują dynamizm i entuzjazm młodzieży, zachęcają młodzież do podejmowania odpowiedzialności za misję ewangelizacyjną i apostolstwo.
EN
The author analyses and comments on speeches given by the popes: John Paul II, Benedict XVI and Francis during thirteen celebrations of World Youth Days. Because of a great number of these he focuses mainly on the ones given during central events. The author aims to answer the question about the condition of the youth of today presented by the popes. Although there is no direct description of the situation of modern youth it can be concluded indirectly on the basis of discussed issues what phenomena among young people raise hope and which cause concern. In most cases tone of papal speeches is positive. Popes see good features in the youth what gives hope and they very rarely speak about negative aspects of lives of the young. A positive call is a response to a negative influence to which the current young generation is exposed. The popes put emphasis on the necessity of establishing close relationship with Christ by the youth and arousing within them faith having a nature of personal encounter with God. They want to realise young people the whole truth about human in the light of the Gospel, draw attention to proper understanding of freedom, explain the importance of the Church and relation a Christian to the Church. Finally, they stress dynamism and enthusiasm of the youth, encourage them to take responsibility for the evangelising mission and apostleship.
Słowa kluczowePL
Jan Paweł II, Benedykt XVI, papież Franciszek, Światowe Dni Młodzieży, obraz współczesnej młodzieży
EN
John Paul II, Benedict XVI, Pope Francis, World Youth Day, condition of the youth of today
DANE KSIĄŻKI
Tytyłu książkiMłodzież nadzieją Kościoła. Czy Kościół nadzieją młodzieży. Die Jugend als Hoffnung der Kirche – Ist die Kirche ein Hoffnungsträger für die Jugend?
Data publikacji2017
Numer ISBN978-83-7643-128-4
WydawcaUnum
 
DANE KONFERENCJI
Państwo