Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Wykaz ogólnouczelnianych sylabusów studiów wyższych

Wykaz zawiera sylabusy udostępnione przez jednostki prowadzące studia dla kierunków, specjalności, specjalizacji, modułów opublikowanych w Katalogu przedmiotów studiów wyższych na rok akademicki 2016/17

Zmień rok akademicki:
Wpisz fragment tytułu sylabusa:

Podaj ID sylabusa:

Strona 1/1
id tytuł sylabusa
24078 Anglosaskie pozy – sztuka brytyjska w drugiej połowie XX wieku
24098 Architektura barokowa we Włoszech
22574 Biblijna historia zbawienia
24084 Centra i peryferie: wędrówki motywów, przejmowanie i modyfikowanie „wielkiej sztuki” przez ośrodki prowincjonalne
21248 Contemporary Issues in Ethics
24298 Culture of the USA
21201 Efektywny altruizm
21210 Filozofia komunikacji
22324 Fotografia XX wieku
22628 Hermeneutyka biblijna Jana Pawła II (wykład z teologii biblijnej)
22616 Historia kultury
22596 Historia sztuki
24086 Historia tkanin zabytkowych- tkaniny średniowieczne i nowożytne
21209 Kompetencje coachingowe I
24099 Konserwacja dzieł sztuki - Drewno jako podstawowy materiał służący artystom przez stulecia w aspekcie prac konserwatorskich
24085 Konserwacja tkanin zabytkowych - prewencja, praktyka i dokumentacja badawcza
22339 Malarstwo w siedemnastowiecznym Krakowie
22321 Malarz jako syn marnotrawny (Caravaggio, Rembrandt, życie i twórczość)
24093 Mecenat artystyczny ostatnich Jagiellonów
24087 Nowoczesne techniki badawcze w analizie obiektów zabytkowych cz. I
21216 Our Duties to Animal and the Poor
23636 Polish Language Course
24080 Rzeźba w XX wieku
24097 Rzymska rzeźba barokowa
22560 Socjologia
22323 Sztuka Krakowa: od połowy XIX wieku do II Rzeczypospolitej
22331 Sztuka Krakowa: od rozbiorów do upadku Wolnego Miasta
22329 Sztuka lat 60. i 70. XX wieku
22342 Sztuka Szwajcarii XX i XXi w. na tle sztuki obszaru j. niemieckiego
22564 Teologia a sztuka
22320 Warszawa: od Canaletta do Libeskinda.
24118 Wielkie wystawy lat 90.XX wieku i tak zwany zwrot kuratorski
22325 Wielkie wystawy światowe XIX - 1 poł. XX wieku i ich rola w nowoczesnej kulturze artystycznej
22333 Wielkie wystawy światowe XIX - 1 poł. XX wieku i ich rola w nowoczesnej kulturze artystycznej
22335 Zakony w średniowiecznej Polsce.
22341 Żydowskie środowisko artystyczne w międzywojennym Krakowie