Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Kierunek

Historia (2015/16)

Kierunek prowadzony przez Instytut Historii
Ogólna charaktetystyka
Nie wprowadzono informacji
Dane teleadresowe
ul. Kanonicza 9, pok. 202
31-002, Kraków
Telefon:
12 370 86 16
Godziny przyjęć stron:
SEKRTARIAT - GODZINY URZĘDOWANIA

Sprawy ogólne i pracownicze - mgr Krystyna Radoń

poniedziałek: 9.30-12.30
wtorek: 9.30-12.30
czwartek: 9.30-12.30
piątek: 9.30-12.30

Sprawy studenckie - p. Magdalena Klasa

wtorek: 7.30-14.30
środa: 7.30-14.30
czwartek: 7.30-14.30
piątek: 7.30-11.30
Program studiów wraz z opisami zajęćPlany zajęć
Nie wprowadzono informacji
Efekty kształcenia
test
Informacje dla kandydatów

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) dokonać rejestracji, składając wniosek w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza komputerowego na stronie internetowej: https://irk.upjp2.edu.pl, wprowadzając wymagane dane i dokonując odpowiedniego wyboru, zgodnie z zasadami określonymi na tej stronie internetowej oraz przesłać drogą elektroniczną skan aktualnej fotografii kandydata, zgodnej z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (rozmiar zdjęcia może wynieść maksymalnie 50 KB, a wymiary dokładnie szer. x wys. 236 x 295 pikseli w formacie JPEG),
2) wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne na studia.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do podjęcia studiów w terminie określonym w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w §3 pkt 1, poprzez złożenie następujących dokumentów w sekretariacie właściwego dziekanatu lub instytutu Uniwersytetu:
1) karta ewidencyjna zawierającą imię, lub imiona, i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji (wydruk ankiety należy pobrać ze strony internetowej: www.irk.upjp2.edu.pl),
2) kopię świadectwa dojrzałości oraz przedłożyć do wglądu jego oryginał,
3) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej lub w uczelni prowadzonej przez kościoły i związki wyznaniowe otrzymującej dotacje i inne środki z budżetu państwa (wydruk oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej: www.irk.upjp2.edu.pl),
4) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia będących cudzoziemcami,
5) 2 aktualne fotografie kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
6) kopia dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
7) zgoda przełożonych – w przypadku osób zakonnych i duchownych,

Kryteria kwalifikacji

WARUNKI REKRUTACJI DLA MATURZYSTÓW, ABSOLWENTÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z LAT 2005-2014 ORAZ ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW Z LAT 2006-2015

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej w WIRTUALNYM DZIEKANACIE UPJPII
1. Przyjęcie punktów z egzaminu maturalnego z: języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony), języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony) i matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy lub deklarowanego przedmiotu wybranego (poziom rozszerzony), z którego kandydat uzyskał najlepszą ocenę. Przedmiotem deklarowanym może być: historia, historia sztuki, historia muzyki, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, geografia. Punkty z matury z poziomu rozszerzonego są pomnożone przez współczynnik 1,5.
2. Całość kwalifikacji dokonywana jest na podstawie sumy punktów za wymienione wyżej przedmioty.
3. Na studia I stopnia (licencjackie) przyjmuje się na podstawie dowolnego dyplomu studiów wyższych lub świadectwa maturalnego i przejścia procedury rekrutacyjnej.

WARUNKI REKRUTACJI DLA MATURZYSTÓW, ABSOLWENTÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ROKU AKAD. 2015 R.

UWAGA! Proces rekrutacyjny kandydata rozpoczyna się od rejestracji elektronicznej w WIRTUALNYM DZIEKANACIE UPJPII
1. Przyjęcie punktów z pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy, matematyka) oraz deklarowanego przedmiotu dodatkowego (historia, historia sztuki, historia muzyki, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka, język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, język regionalny).
2. Całość kwalifikacji dokonywana jest na podstawie sumy punktów za wymienione wyżej przedmioty.
3. Rejestrując się kandydat deklaruje chęć podjęcia studiów na danej specjalności. Wybór specjalności następuje po ukończeniu procedury przyjęcia.
4. Na studia I stopnia (licencjackie) przyjmuje się na podstawie dowolnego dyplomu studiów wyższych lub świadectwa maturalnego i przejścia procedury rekrutacyjnej.

Terminy

a) I nabór:
- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2015 r. do 10 lipca 2015 r.,
- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 13 lipca 2015 r.,
- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 14 lipca 2015 r. do 17 lipca
2015 r.,
- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 20 lipca 2015 r.;

b) II nabór:
- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 21 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.,
- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 2 września 2015 r.,
- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 3 września 2015 r. do 8 września 2015 r.,
- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 9 września 2015 r.;
c) III nabór:
- rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 10 września 2015 r. do 24 września 2015 r.,
- ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 25 września 2015 r.,
- składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 28 września 2015 r. do 29 września 2015 r.,
- ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 30 września 2015 r.;

Limit miejsc

50 osób
Wymagania dotyczące pracy dyplomowej
Nie wprowadzono informacji
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII (WHiDK)Wtorek: 10.00-11.30, ul. Bobrzyńskiego 10, Archiwum UPJPII
dr Grzegorz Chajko (WHiDK)dziekanat WHiDK, ul. Kanonicza 9
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (WNS)Dyżur piątek godz. 9.30-9.45, il. Bernardyńska, s. 103
dr Łukasz Czekaj (MSWF)
mgr Bogusława Frontczak (MSJO)

Semestr zimowy 2018/2019:

czwartek

8.15-9.00

o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP (WHiDK)
Zdzisław Gogola OFMConv
dr hab. Jacek Górski (WHiDK)
dr hab. Tomasz Graff (WHiDK)Poniedziałki, godz. 13:45-14:30 w Dziekanacie, ul. Kanonicza 9
mgr Aleksandra Jastrzębska-Wiktor
dr hab. Józef Cezary Kałużny (WHiDK)Wtorek godz. 11.30-13.00; ul. Franciszkańska 1/212 pokój profesorski Historii
dr hab. Wojciech Kęder, prof. UPJPII (WHiDK)czwartki 14.15-15.00 pokój profesorski, II p. budynek od frontu, przy omawianiu spraw do których potrzebna jest np. dokumentacja studenta, wskazane wcześniejsze umówienie spotkania
mgr Małgorzata Kołaczyk
mgr Lidia Kosiniak (MSJO)Dyżur w semestrze letnim 2014/15 -piątek godz 9.45 - 10.45
dr Paweł Krokosz (WHiDK)Dyżur dydaktyczny w I semestrze roku akademickiego 2019/2020: poniedziałek 09.15-10.00, ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski 212 (II piętro)
mgr Marta Krzanowska (MSJO)
mgr Rafał Kucharzyk
dr Magdalena Łubiarz (MSJO)

Dyżur w trakcie II semestru r. ak. 2014/15:

środa: 13.00-13.45

dr Monika Małecka (MSJO)
ks. prof. dr hab. Józef Marecki (WHiDK)DYŻUR W CZASIE SESJI czwartek 5 lipca godz 8.30 sala 202
dr Monika Maszewska-Łupiniak
mgr inż. Łukasz Michniak (DzBHP)
dr Robert Piechowicz (WF)Wtorek, godzina 13.00 - 13.45, Sala 112
kilku prowadzących
dr Sławomir Romański - Cebula (WHiDK)poniedziałek, 11:15-12:00, p. 212.
dr hab. Lucyna Rotter (WHiDK)DYŻUR piątek godz. 12.00 - 13.00 ul. Franciszkańska, sala 202a
Grzegorz Ryś
dr hab. Marcin Rzepka (WHiDK)poniedziałki 11.30-12.30, sala 212 (pokój profesorski)
Jakub Sadowski
o. dr Maciej Sadowski CSsR (WHiDK)Dyżur - piątek ul. Franciszkańska 1, sala 201, 9.30-10.15 Moje dyżury w poprawkowej sesji egz.: 6.09 (pt) 10.00-12.45 - ul. Bernardyńska 3, pokój prof. 16.09 (pon) 11.30-12.15 - ul. Bernardyńska 3, pokój prof.
Maciej SalamonCzwartek: 13.00-14.00, pracownia Europy Wschodniej
dr Matylda Siwek
ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (WHiDK)środa: 16.00-16.45, ul. Franciszkańska 1, pokój profesorski
ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak (WHiDK)16 września i 23 września b.r. od godz. 11.00 do 12.45 w pracowni, przy ul. Franciszkańskiej
dr Zdzisław Szczepanik
prof. dr hab. Wasilij SzczukinPiątek, od godz. 13.00 do godz. 14.00. ul. Franciszkańska 4, pok. 240c (Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej)
ks. dr Rafał Szczurowski (WHiDK)Piątek: 11.15-12.00, ul. Franciszkańska 1, p. 212
mgr Magdalena Tatara (MSJO)
ks. dr Mariusz Trąba (WHiDK)Rok akademicki: 2019/2020 semestr: zimowy dyżur: poniedziałek, godz. 13.00-13.30, sala 222c (budynek dydaktyczny na ul. Franciszkańskiej)
ks. dr Krzysztof Tyburowski (WHiDK)Semestr zimowy 2015/16: piątki: 16.30-17.15. pokój profesorski WHiDK (ul. Franciszkańska 1)
ks. prof. dr hab. Jacek Urban (WHiDK)Czwartek, godz. 11:30-13:00, Wawel 2 (Muzeum Katedralne, II piętro)
ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (WHiDK)czwartek: 12.15-13.15, pokój profesorski, ul. Franciszkańska 1
dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII (WHiDK)
mgr Michał Znamirowski (MSWF)