Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Kierunek

Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa (2018/19)

Kierunek prowadzony przez Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Ogólna charaktetystyka
Studia trwają cztery semestry (460 godz.), przeznaczone są dla nauczycieli, historyków oraz osób posiadających wykształcenie humanistyczne. O przyjęcie mogą starać się także absolwenci studiów licencjackich. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w archiwach kościelnych, państwowych i zakładowych. Zdobyta w trakcje studiów wiedza umożliwia podjęcie pracy także w kancelariach oraz wszystkich typach bibliotek. Największy nacisk położono na archiwistykę kościelna, ze względu na wzrastające w tej mierze potrzeby kadrowe. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu archiwistyki oraz metodyki pracy w archiwach różnorakich typów. Spory nacisk położono na zajęcia z zakresu prawa dotyczącego archiwów oraz z zakresu ustroju i administracji państwowej, Kościelnej i zakonnej na ziemiach polskich. Zajęcia ściśle specjalistyczne poszerzone zostały o przedmioty uzupełniające miedzy innymi paleografię, neografię, edytorstwo, muzealnictwo, podstawy konserwacji i zabezpieczania zbiorów. Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z bibliotekoznawstwem, miedzy innymi zarys historii książki, dzieje bibliotek i ich zasób, czytelnictwo oraz metody pracy z czytelnikiem.
Dane teleadresowe
ul. Kanonicza 9, pok. 202
31-002, Kraków
Telefon:
12 370 86 15, 12 421 65 19
Program studiów wraz z opisami zajęćPlany zajęć
Nie wprowadzono informacji
Efekty kształcenia
test
Informacje dla kandydatów
Nie wprowadzono informacji
Wymagania dotyczące pracy dyplomowej
Nie wprowadzono informacji
Pracownicy dydaktyczni kierunku/specjalności (alfabetycznie)
Lista wszystkich prowadzących:
Osoba Dyżur dydaktyczny
ks. dr hab. Jan Bednarczyk
mgr Piotr Bunar
dr Grzegorz Chajko (WHiDK)dziekanat WHiDK, ul. Kanonicza 9
mgr Adrian CieślikCzwartki, 11.30 - 13.00 Sala 202 (Gabinet), ul. Franciszkańska 1
dr Anna Czocher
mgr inż. Dorota Górska (BG)
dr Monika Jaglarz
mgr lic. Jadwiga Kupczewska
mgr Bożena Lesiak-Przybył
dr Joanna Małocha (WHiDK)Dyżur w semestrze letnim 2018/19 - wtorek, godz. 13.15-14.45, s. 014b lub gabinet s. 202 Dyżur w sesji letniej 1918/19: środa 19.06, godz. 16.30-17.30, s. 014b lub gabinet przy s. 202
ks. prof. dr hab. Józef Marecki (WHiDK)DYŻUR W CZASIE SESJI czwartek 5 lipca godz 8.30 sala 202
mgr Magdalena Marosz
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
mgr Marcin RdzakObecnie poza Krakowem. Proszę o kontakt drogą elektroniczną.
mgr Danuta Rebech (BG)
dr hab. Lucyna Rotter (WHiDK)DYŻUR W CZASIE SESJI 25 czerwca 2019 godz. 11.00 ul. Franciszkańska, sala 202a
dr Przemysław Stanko (WHiDK)Dyżur w sesji zimowej 2018/2019: środa 11.30-13.00, pokój profesorski(ul. Franciszkańska 1, II piętro) Dyzur w sesji zimowej 2018/2019: piątek 1 lutego 2019 r., godz. 15.00-16.30 (s. 202, ul. Franciszkańska 1)
ks. dr Wacław Umiński CM (WHiDK)Dyżur pracowniczy w czasie sesji letniej Poniedziałek 24 czerwca 2019 godz.11.00 - 12.30 Biblioteka Zgromadzenia Księży Misjonarzy ul. Stradomska 4
dr Michał Wenklar