Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Kompetencje coachingowe I (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Cele

Zapoznanie studentów z wymaganiami dotyczącymi prowadzenia sesji coachingowej wg. 11 kompetencji coacha International Coach Federation.

Treści kształcenia

Zdobycie przez studentów umiejętności w zakresie profesjonalnego prowadzenia sesji coachingowej, zgodnie z 11 kompetencjami coacha ICF.
T_1 Czym jest coaching, istota coachingu
T_2 Odróżnienie coachingu od innych form pomocy ludziom
T_3 Poziomy słuchania
T_4 Pytania otwarte i zamknięte
T_5 Wprowadzenie do etyki coacha
T_6 Prowadzenie sesji wg TGROW
T_7 Obecność coachingowa
T_8 Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta podczas sesji
T_9 Cele sesji i cele coachingu – poziomy
T_10 Uzgodnienie kontraktu

Efekty kształcenia

E_1 Student jest świadomy 11 kompetencji coacha wg International Coach Federation, zna i potrafi używać dogłębnie 6 z nich.
E_2 Student potrafi przeprowadzić sesję wg schematu TGROW.
E_3 Student wie czym jest i czym nie jest coaching.

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład prezentujący teorię zagadnień.
M_2 Dyskusja.
M_3 Prezentacja multimedialna angażująca wszystkie systemy reprezentacji w andragogice.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Egzamin pisemny
W_2 Przeprowadzenie sesji wg modelu TGROW

Lektury podstawowe

A. Scoular, Coaching biznesowy, GWP 2013.
T. Stoltzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu, Aetos Media 2012.
M. Wilczyńska i in., Moc coachingu, Wyd. Helion 2013.