Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Filozofia komunikacji (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Cele

Zapoznanie studentów z komunikacją interpersonalną opartą na filozofii.

Treści kształcenia

Zdobycie przez studentów umiejętności w zakresie efektywnego porozumiewania się interpersonalnego.
T_1 Czym jest komunikacja interpersonalna
T_2 Istota komunikacji, odpowiedzialność nadawcy i odbiorcy
T_3 Kanały komunikacji
T_4 Racja, argumentowanie, zrozumienie
T_5 Emocje w komunikacji
T_6 Systemy reprezentacji
T_7 Poziomy neurologiczne Diltsa
T_8 Wartości osobiste i przekonania
T_9 Pytania kartezjańskie
T_10 Rozwijanie samoświadomości

Efekty kształcenia

E_1 Student jest świadomy czym jest komunikacja, jej ograniczeń i możliwych blokad.
E_2 Student ma uświadomione swoje przekonania oraz wartości.
E_3 Student potrafi się efektywnie komunikować z szacunkiem do odrębności innych osób.

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład prezentujący teorię zagadnień.
M_2 Prezentacja multimedialna angażująca wszystkie systemy reprezentacji w andragogice.
M_3 Dyskusja w grupach i na forum.
M_4 Debata oksfordzka.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Egzamin pisemny
W_2 Esej z wybranej przez studenta tematyki wokół zagadnienia komunikacji
Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Lektury uzupełniające

A. Zimnol, Komunikacja interpersonalna, Brzezia Łąka 2013.
G. Shepherd, Advances in communications theory: A critical review, Journal of Communications 49 (3), 156-164.
M. Wilczyńska i in., Moc coachingu, Wyd. Helion 2013.