Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Warszawa: od Canaletta do Libeskinda. (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólna znajomość historii i kultury Polski XVIII, XIX i XX wieku.

Cele

Przedstawienie cywilizacyjnych i artystycznych dziejów Warszawy począwszy od epoki saskiej. Ukazanie etapów kształtowania się nowoczesnego miasta w kontekście historycznym

Treści kształcenia

T 1. Zaprezentowanie podstawowej problematyki związanej z rozwojem miast w XIX wieku.
T 2. Trwałość układów urbanistycznych z XVIII wieku. Przemiany w architekturze i urbanistyce Warszawy XIX wieku. Rola Warszawy w Królestwie Polskim: stolica czy miasto gubernialne? Zamek Królewski – rezydencja namiestnika. Kształtowanie metropolii? Wiek XX: architektura oficjalna i prywatna. Warszawa niezbudowana – Warszawa nieodbudowana. Miasto jako pomnik – miasto jako dokument. Wiek XXI: problemy współczesnego miasta.
T 3. Ikonografia Warszawy w sztuce i fotografii.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student poznaje terminologię związaną z przedstawiona problematyką.
W_2 Student ma świadomość zachodzących przemian stylowych, koncepcji artystycznych i zna charakterystyczne ich przykłady.
W_3 Student potrafi wskazać cechy i ocenić znaczenie artystyczne omawianych zjawisk.
W_4 Student rozumie problematykę w kontekście związków historyczno-kulturowych epoki.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna
M.3 Analiza fragmentów dzieł literackich, których akcja toczy się w Warszawie różnych epok.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie obecności; krótki test końcowy.

Lektury podstawowe

Sztuka Warszawy, red. Karpowicz M., Warszawa 1986.
Drexlerowa A. M. (red.), Kultura miejska w Królestwie Polskim 1815-1875, Warszawa 2001.
Omilanowska M., Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej, Warszawa 2004.

Lektury uzupełniające

Osterhammel J., Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, Poznań 2013.
Rykwert J., Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Kraków 2013.
Stefański K., Architektura XIX wieku na ziemiach polskich, Warszawa 2005.