Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Malarz jako syn marnotrawny (Caravaggio, Rembrandt, życie i twórczość) (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z historii sztuki i znajomość Nowego Testamentu w zakresie tematyki wykładu.

Cele

Zdobycie wiedzy o ważniejszych zjawiskach w sztuce nowożytnej XVII w. Znajomość ważnych dzieł sztuki i form stylistycznych artystów europejskich. Opanowanie materiału do którego powraca XIX-wieczna i współczesna sztuka.

Treści kształcenia

T.1 Poszerzenie wiedzy z ikonografii i zagadnień biblijnych interpretacji Syna marnotrawnego.
T. 2 Głębsza znajomość biografii sławnych artystów.
T.3 Rysunki , ryciny i malarstwo XVI i XVII w. Italii i Zjednoczonych Prowincjach , jako tło do dzieł obu artystów. Dzieła sztuki związane z tematyką syna marnotrawnego, ich odbiór społeczny wówczas o obecnie. Odmienne formy recepcji w środowiskach katolickich i protestanckich tematyki biblijnej.
T.4 M. Merisi da Caravaggio, a sztuka wczesnobarokowa w Rzymie. Malarstwo Rembrandta van Rijn w Niderlandach Południowych i Północnych. Analiza porównawcza, jako element systemu analiz dzieł sztuki.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Znajomość podstawowego kanonu sztuki europejskiej z XVI i XVII w.
W_2 Odczytywanie elementów moralizatorskich w konkretnych dzieł sztuki o tematyce biblijnej.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład ilustrowany zdjęciami obiektów
M.2 Projekcja fragmentów filmów. Prezentacje multimedialne. Fragmenty filmów przed 2016 r. (monografie artystów lub wystaw).

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 Test pisemny na przedostatnich zajęciach z problematyki wykładu.

Lektury podstawowe

Spis literatury w j. kongresowych przedstawiony będzie na zajęciach, z katalogami wystaw . M.in.: Caravaggio i Rembrandt, Rijksmuseum . Podstawowa pozycja w j. polskim : J. Białostocki Grzesznik jako bohater w sztuce Rembrandta, w : tegoż Symbole i obrazy w świecie sztuki , t. I, Warszawa 1982, s.327-343.

Lektury uzupełniające

podana będzie studentom w zależności od znajomości przez nich języków obcych