Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Fotografia XX wieku (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wiedza z historii sztuki XIX-XX w.

Cele

Uzyskanie wiedzy z zakresu historii fotografii w powiązaniu ze sztuką i szerzej kulturą wizualną, którą student jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej.

Treści kształcenia

T.1 Prezentacja wybranych problemów z zakresu historii fotografii XX w., jej powiązań ze sztuką oraz zagadnienie pozycji obrazu fotograficznego we współczesnej kulturze wizualnej, prezentowana w szerokim kontekście kulturowym, antropologii obrazu, studiów wizualnych;
T.2 Szczegółowo omówione będą zagadnienia dotyczące obrazu fotograficznego i jego zmieniającej się pozycji: od dokumentu do fotografii-sztuki, która zajęła centralną pozycję w kulturze artystycznej.
Wykład prezentuje różne apekty fotografii nowoczesnej w powiązaniu z aktualnie stosowanymi metodologiami nauki o obrazie.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student zdobywa szczegółową wiedzę z zakresu współczesnego dyskursu artystycznego i miejsca fotografii w praktykach artystycznych. Student zdobywa wiedzę na temat mechanizmów kształtowania się kultury wizualnej. Student zdobywa wiedzę z zakresu nowoczesnych teorii obrazu przedstawianych w szerokim kontekście kulturowym.
W_2 Student posiada wiedzę z zakresu teorii i historii fotografii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej przy analizach różnych aspektów kultury artystycznej.
Student potrafi analizować i interpretaować zjawiska kultury wizualnej.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach.

Lektury podstawowe

N. Rosenblum, Historia fotografii światowej, Bielsko-Biała 2005.
R. Barthes, Światło obrazu, Warszawa 1996.
Historia fotografii od 1839 do dziś, Kolonia 2010.
S. Sontag, O fotografii, Kraków 2009.
Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury, red. Scott Walden, Kraków 2013.
Jackie Higgins, Przewodnik po fotografii współczesnej, Warszawa 2016.

Lektury uzupełniające

Andre Rouille, Fotografia. Między dokumentacją a sztuką współczesną, Kraków 2007.
Jonathan Crary, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, Warszawa 2012
Bernd Stiegler, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, Kraków 2009.
Francois Soulages, Estetyka fotografii, Strata i zysk, Kraków 2007.
Ian Jeffrey, Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii, Krakow 2009.
Olechnicki K., Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003.