Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Sztuka lat 60. i 70. XX wieku (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Zapoznanie studentów z twórczością artystów aktywnych w latach sześdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku.

Treści kształcenia

T.1 Twórczość artystów w latach sześdziesiątych dwudziestego wieku, omówienie wybranych zjawisk z zakresu malarstwa, rzeźby, architektury oraz nowych mediów.
T.2 Twórczość artystów w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku, omówienie wybranych zjawisk z zakresu malarstwa, rzeźby, architektury oraz nowych mediów.

Efekty kształcenia

W_1 Student zdobywa wiedzę ogólną, zna periodyzację omawianych zjawisk, tematykę i ikonografię dzieł, umie je osadzić w szerszym kontekście kulturowym
W_2 Student nabywa umiejętności posługiwania się właściwą terminologią.
W_3 Student umie powiązać założenia teoretyczne z rozwojem zjawisk artystycznych.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 Zaliczenie na podstawie obecności oraz ewaluacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów, której dokonuje się podczas zajęć w toku dyskusji nad zagadnieniami omawianymi przez wykładowcę.

Lektury podstawowe

Czartoryska U., Od Pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1976.
Dziamski G. Awangarda po awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu, Poznań 1995.
Gössel P., Leuthäser G., Architektura XX wieku, t. 2, Köln 2010.
Krakowski P., O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1981.
Krakowski P., Kotula A., Rzeźba współczesna, Warszawa 1985.
Kuryluk E., Hipperrealizm – nowy realizm, Warszawa 1983.
Pawłowski T., Happening, Warszawa 1988.
Performance, Warszawa 1984
Rose B., Malarstwo amerykańskie XX wieku, Warszawa 1991.

Lektury uzupełniające

Giżycki M., Słownik kierunków, ruchów i pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002.
Joseph Beuys. Teksty, komentarze, wywiady, Warszawa 1990.