Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Wielkie wystawy światowe XIX - 1 poł. XX wieku i ich rola w nowoczesnej kulturze artystycznej (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawa wiedzy z historii sztuki XIX-XX w.

Cele

Uzyskanie wiedzy z zakresu historii wielkich wystaw światowych i ich znaczenia dla kształtowania się nowoczesnej kultury w powiązaniu ze zjawiskami artystycznymi od poł. XIX do poł. XX w., którą student jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej.

Treści kształcenia

T.1 Prezentacja różnych apektów wynikających z organizacją wielkich wystaw światowych od poł. XIX w. do połowy XX wieku jako jednego z kluczowych elementów kształtowania nowoczesnej kultury; wpływ wystaw na architekturę i urbanistykę wielkich metropolii (Paryż, Wiedeń) oraz na różne obszary kultury: malarstwo, fotografię, film, kulturę popularną, historię sztuki jako dyscyplinę akademicką, muzealnictwo i wystawiennictwo, etnografię, rozwój nowoczesnego designu.
T.2 Problemy prezentowane w szerokim kontekście antropologiczno-kulturowym i w powiązaniu z aktualnie stosowanymi metodologiami w ramach nauki o obrazie. .

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student zdobywa szczegółową wiedzę z zakresu mechanizmów kształtowania się róznych obszarów nowoczesności, zwłaszcza w odniesieniu do kulury wizualnej i wiedzę tę jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej przy analizach różnych aspektów kultury artystycznej.
W_2 Student potrafi analizować wybrane zagadnienia i osadzać je w szerokim kontekście kulturowym XIX-XX w.
W_3 Student potrafi interpretować fakty i wydarzenia związane z wielkimi wystawami światowymi, w szerokim kontekście kulturowym

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach

Lektury podstawowe

Marta Leśniakowska, Jak widzieć architekturę kiedy się ją czyta (u Gombrowicza i innych modernistów ?. Konferencja Naukowa „Gombrowicz i inne sztuki”, „Teksty Drugie” (IBL PAN), 2005 nr 3 s. 38-57;
Marta Leśniakowska, Doświadczanie kulturowych wizualizacji. Antropologia (re-)konstrukcji, „Teksty Drugie” 2009 nr 1-2 s. 11-31;
Marta Leśniakowska, Oczy Le Corbusiera, [w:] Le Corbusier, W stronę architektury/Vers une architecture, Centrum Architektury: Warszawa 2012 s. 7-39.

Lektury uzupełniające

Marta Leśniakowska, Wartopia. Antropologia (re-)konstrukcji/Wartopia. Anthropologhy of (Re)Construction, [w:] Opowiedziane inaczej/ A Story Differently Told. Tomasz Ciecierski, Jaroslaw Kozłowski, Zofia Kulik, Zbigniew Libera i Dark Fos, Aleksandra Polisiewicz. Katalog wystawy, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2008 s. 164-193;
Marta Leśniakowska, A2/postarchitektura /A2/Postarchitecture, [w:] Hotel Polonia. Katalog Pawilon Polonia, Biennale Architektury 2008 ss. nlb. 11-56;
Marta Leśniakowska, Nagie ciało architektury. Pawilon „Praca Kobiet” jako dyskurs antropologiczny, „Biuletyn Historii Sztuki” 2009 nr 3-4, ss. 21, 12 il.;
G. Świtek, Aporie architektury, Warszawa 2012;
Marta Leśniakowska, Inny horyzont. Brukalska w Nowym Jorku (Anatomia mebla w biopolitycznym dyskursie modernizmu), [w:] Wystawa nowojorska 1939. Red. J. Sosnowska, IS PAN:Warszawa 2012, s. 166-178.