Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Akompaniament liturgiczny - praktyki zawodowe (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość harmonii i kontrapunktu.

Cele

Umiejętność akompaniowania do śpiewów liturgicznych w ramach liturgii rzymsko-katolickiej

Treści kształcenia

T_1 Harmonizacja-akompaniament śpiewów liturgicznych podczas Mszy św.
T_2 Praktyczne zastosowanie przygrywek chorałowych.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Wiedzę na temat prowadzenia akompaniamentu do śpiewów kapłana oraz wiernych.
Ew_2 Wiedzę na temat różnych możliwości zastosowań różnych harmonii.

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Harmonizuje melodie pieśni i chorału gregoriańskiego.
Eu_2 Uwzględnia specyfikę akompaniamentu wiernym.

KOMPETENCJE
Ek_1 Kreatywność w harmonizacji melodii liturgicznych.
Ek_2 Dbałość o artyzm akompaniamentu liturgicznego.

Metody dydaktyczne

M_1 Harmonizacja pieśni.
M_2 Harmonizacja śpiewów liturgicznych.
M_3 Ćwiczenie harmonicznych napięć wynikających z tekstu.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Umiejętność realizacji zleconego zadania w ramach tematów z poszczególnych zajęć.
W_2 Frekwencja oraz zaangażowanie.

Lektury podstawowe

1."Śpiewnik Wawelski" -wszystkie tomy.Kraków
2.Ks.Jan Siedlecki -"Śpiewnik Kościelny" Kraków 2012/2015

Lektury uzupełniające

1."Śpiewnik Śląski" wszystkie tomy, Katowice
2."Liber usualis" wyd. 1956