Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Archeologia Ziemi Świętej (wykład z teologii biblijnej) (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość historii biblijnej Starego Testamentu.

Cele

Celem wykładu jest zapoznanie się z parkami archeologicznymi znajdującymi się na terenie Ziemi Świętej (Izraela) dotyczącymi miast i innych miejsc związanych ze Starym Testamentem. Zadaniem wykładu jest odpowiedzieć na pytanie: jak odkrycia archeologiczne wpływają na głębsze rozumienie Pisma Świętego i weryfikują jego interpretację.

Treści kształcenia

Tw_1 Zaprezentowanie odkryć archeologicznych w takich miejscach jak: Jerycho, Megiddo, Dan, Seforis, Chasor, Bet Szean, Masada, Arad, Avdat, Beer Szeba, Qumran, Hebron, Jerozolima.
Tw_2 Ukazanie studentom, jak te odkrycia wpłynęły na wiedzę biblijną.

Efekty kształcenia

Ew_1 Student charakteryzuje poszczególne miesca archeologiczne omówione w wykładzie.
Eu_1 Student potrafi określić co te odkrycia wniosły do interpretacji tekstów Pisma Świętego.
Ek_1 Student jest wrażliwy na prawdę zdobywaną poprzez archeologię i wiedzę biblijną.
Ek_2 Student kreatywnie potrafi wystąpić w obronie treści zawartych w Biblii i potwierdzonych poprzez badania archeologiczne.

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład prowadzony jest metodą multimedialną w której przekazywane treści są ilustrowane poprzez fotografie, rekonstrukcje, mapy i plany miejsc archeologicznych.
M_2 Niektóre zajęcia są wzbogacane poprzez filmy przygotowane przez archeologów i biblistów opracowujących miejsca archeologiczne w Izraelu. Stawiają oni trudne pytania i szukają odpowiedzi.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Na końcu semestru przewidziany jest ustny egzamin.
Jest możliwy do napisania esej prezentujący zdobytą wiedzę o treściach jakie wnosi archeologia do wiedzy biblijnej.

Lektury podstawowe

Murphy-O'Connor J. Przewodnik po Ziemi świętej, Warszawa 1996.
Stern E. (red.), The New Ecyclopedia of Archeological Excavations in the Holy Land, Jerusalem 1993.
Negev A. Encyklopedia archeologiczna Ziemi świętej, Warszawa 2002.

Lektury uzupełniające

Artykuły związane z poszczególnymi miejscami publikowane w naukowych czasopismach archeologiczno-biblijnych.