Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Analiza dyskursu medialnego (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

1. Znajomość głównych mediów w Polsce.
2. Różnica między mediami publicznymi, a komercyjnymi.
3. Podstawowa wiedza o dyskursie.

Cele

Uwrażliwienie na różnorodne możliwości opisywania świata;
określenie zakresu zainteresowań dyskursu medialnego oraz specyfiki dyskursu medialnego względem dyskursu publicznego;
wielokierunkowa analiza części składowych dyskursu medialnego w konkretnych przekazach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych oraz przygotowanie do umiejętnego ich definiowania;
określanie ról komunikacyjnych uczestników dyskursu;
uzyskanie orientacji w rekonstruowaniu kompetencji komunikacyjnych;
przygotowanie do uczestnictwa we współczesnym dyskursie medialnym;
wdrażanie do samodzielnej i krytycznej oceny współkreowanej przez media rzeczywistości;
analiza porównawcza form.

Treści kształcenia

Definicje, zakres i cechy dyskursu we współczesnej humanistyce;
dyskurs publiczny, medialny, religijny – różnice i zależności;
zmienność ról nadawcy i odbiorcy w dyskursie medialnym (segmenty i sygnały graniczne);
zróżnicowane i zmienne kompetencje komunikacyjne uczestników dyskursu;
kulturowe uwarunkowania i ograniczenia dyskursu w ramach analizy jakościowej (m.in. formy, poziomy i charakter komunikowania, grzeczność językowa, nadużycia);
treść dyskursu;
temat dyskursu;
uczestnicy dyskursu;
adresaci dyskursu;
kontekst dyskursu.

Efekty kształcenia

D2_W Poznanie zasad analizy dyskursu.
D2_U Wyodrębnienie poszczególnych etapów analizy dyskursu medialnego.
D2_K Umiejętność budowania własnego dyskursu.

Metody dydaktyczne

Wykład, konwersatorium, rozmowa na temat problematyki omawianej w dyskursie, próby analizy dyskursu.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Studia stacjonarne:
Analiza dyskursu prasowego lub radiowego lub telewizyjnego lub internetowego.
Egzamin ustny z teorii.

Studia niestacjonarne:
Egzamin pisemny z teorii.

Lektury podstawowe

Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2004.
Hallin D. C., Mancini P., Systemy medialne: trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków 2007.
Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów, Kraków 2004.
Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2007.
Msza Święta w telewizji? red. W. Przyczyna, Kraków 2006.

Lektury uzupełniające

Drożdż M., Media. Teorie i fikcje, Kielce 2005.
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 1999.
Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.
Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.