Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Anglosaskie pozy – sztuka brytyjska w drugiej połowie XX wieku (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Uzyskanie wiedzy w zakresie najistotniejszych prądów i zjawisk w sztuce współczesnej, którą student powinien twórczo rozwijać w działalności praktycznej, na polu krytyki artystycznej, kuratorstwa czy badań naukowych.

Treści kształcenia

T 1. Zaprezentowanie jednego z najważniejszych europejskich środowisk artystycznych, poprzez analizowanie - w kolejnych powojennych dekadach - sztuk wizualnych, literatury i kultury popularnej w Wielkiej Brytanii. Na pierwszych wykładach zaakcentowana zostanie kwestia geografii artystycznej. w konstruowaniu modernistycznej narracji. Konfrontacja Londynu z dwoma ‘modelowymi ’ centrami- Nowym Jorkiem i Paryżem . Kolejno omówiona zostanie specyfika powojennego Londynu ze szczególnym uwzględnieniem środowiska Independent Group, a także wystaw This is Tomorrow i Parallel of Art and Life, które zainicjowały nowe rozumienie medium wystawy. Kształtowanie się teoretycznych podstaw brytyjskiego modernizmu, będzie przedmiotem kolejnego wykładu. Swingujący Londyn dekady lat 60.-nowe relacje pomiędzy sztuką/modą i dalsze konsekwencje tych związków, przedstawione zostaną na trzech wykładach. W dalszej kolejności omówiona zostanie sztuka konceptualna, w kontekście nawiązań do tego zjawiska generacji twórców najmłodszych, działających już po 2000 roku. Na zamykających kurs wykładach przybliżone zostaną dwa zjawiska: fenomen tak zwanej Nowej Rzeźby i Young British Artists oraz ich konsekwencje na globalnym rynku sztuki.
T 2. Modernizm w dyskursie anglosaskiej historii sztuki i nowe metodologie badań sztuki nowoczesnej.

Metody dydaktyczne

M 1. Wykład
M 2. Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W 1. Na podstawie obecności, aktywnego udziału oraz testu zaliczeniowego.

Lektury podstawowe

F. Follin, Embodied Visions. Bridget Riley, OP ART and the Sixties, Thames and Hudson, London 2004.
H. Foster, Powrót Realnego, Awangarda u schyłku XX wieku, Kraków 2012.
Ch. Harrison, , English Art. Today, 1960- 76, British Council, London 1976.
J. Lingwood, (red), Rachel Whiteread House, Phaidon Press, London 1993.
H. Read, A Concise History of Modern Painting, Thames and Hudson, London 1959.
D.Robbins (red) The Independent Group. MIT Press, Cambridge 1990.
D.Sandbruck, White Heat 1964-70, A History of Britain in the Swinging Sixties , Little Brown, London 2006
D. Sylvester, Rozmowy z Francisem baconem.Brutalność faktu, Zysk, Poznań 1997.
F. Spalding, British Art since 1900, Thames and Hudson, London 1989
Theory In Contemporary Art since 1985 . Z.Kocur ,S. Leung ed., Blackwell, London 2005.
P. Wollen, Raiding the Ice Box:Reflection on Twetieth Century Culture, Verso, London 1993.

Lektury uzupełniające

Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th – 21st centuries and Polish – British & Irish art relations, ed. M. Geron, J. Malinowski, J.W. Sienkiewicz, , Studia o Sztuce Nowoczesnej, Studies on Modern Art., T/V Toruń 2015.
Art. & Language, too dark to read, motifes retrospectifs 2002-1965, Musee D’Art Moderne, Lille 2002
P. Leszkowicz, Helen Chadwick,Ikonografia podmiotowości, Aureus, Kraków 2001
G.Muir, Lucky Kunst,rozkwit i upadek young british art., Kareakter, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Kraków,Warszawa 2013
G.Pollock, polityka teorii :pokolenia i geografie, (w:) Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Atrium Questiones”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 647-678.
D.Crimp, Za-wartość twarzy : Blow Job Andy’ego Warhola w:) Perspektywy współczesnej historii sztuki,antologia przekładów „Atrium Quaestiones”, Poznań 2009, s.765-791.