Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Rzeźba w XX wieku (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Uzyskanie wiedzy w zakresie najistotniejszych prądów i zjawisk w sztuce współczesnej, którą student powinien twórczo rozwijać w działalności praktycznej, na polu krytyki artystycznej, kuratorstwa czy badań naukowych

Treści kształcenia

T. 1 Prezentacja najważniejszych zjawisk w rzeźbie
T. 2 Rola instytucji muzealnych prezentujących sztukę współczesną w przedefiniowaniu rzeźby
T. 3 Teoretyczne podstawy zmian w polu rzeźby

Metody dydaktyczne

M. 1 Wykład
M. 2 Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W. 1 Na podstawie obecności, aktywnego udziału oraz testu zaliczeniowego

Lektury podstawowe

C. Bishop, Installation Art., Thames and Hudson, London 2005.
H. Foster, Powrót Realnego, Awangarda u schyłku XX wieku, Kraków 2012.
M.Hussakowska , Minimalizm w sztukach wizualnych. Demitologizacja pojęcia awangardy w amerykańskim środowisku artystycznym lat sześćdziesiątych. Kraków 2003.
A. Kotula, P .Krakowski, Rzeźba współczesna, Wydawnictwo Artystyczne I Filmowe, Warszawa 1980.
R. Krauss , Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, Gdańsk 2012
A. Moszynska, Sculpture Now, Thames and Hudson, London 2013.
H. Read, A Concise History o9f Modern Sculptore, Thames and Hudson, London 1970.
I. Sendler, The New York School: The Painters and Sculptures of the, New York 1978
S. Stich, , Made in USA. An Americanization in Modern Art, the ‘50s &’60s., Berkeley 1987.
The encyclopedia of sculpture, ed. Antonia Boström, New York 2004.

Lektury uzupełniające

F. Frascina, Modern art and Modernism, New York 1982.
M. Hussakowska, Wiktoriański erotyzm w tzw Nowej Rzeźbie Angielskiej lat osiemdziesiątych XX wieku, w; Sztuka a erotyka, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1994, s.415-432.
A. Jones, Machine in the Studio. Constructing the Postwar American Artist., Chicago 1996.
L. Lippard, Six Years, The dematerialization of art objects from 1966 to 1972, University of California Press, Berkeley- Los Angeles- London 1997.
L. Lippard,, The Lure of the Local, sense of place in a multicentered society, The New Press, New York 1997.
E. Lucie-Smith, Movements in Art Since 1945 ,. London 2001.
A. Rottenberg , Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005.