Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Konserwacja tkanin zabytkowych - prewencja, praktyka i dokumentacja badawcza (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat zagadnień z zakresu, historii sztuki, ochrony zabytków przygotowująca do studiów humanistycznych.

Cele

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z prewencją konserwatorską oraz sposobami zapobieganiem procesom degradacji tkanin zabytkowych

Treści kształcenia

T.1 Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu ochrony tkanin zabytkowych w oparciu o działania prewencyjne w obrębie szeroko rozumianej profilaktyki.
T.2 Przedmiotem wykładu jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu opracowywania strategii ochrony zabytków sztuki w oparciu o zagadnienia prewencyjne. Studenci przyswoją wiedzę z zakresu norm i zasad profilaktyki konserwatorskiej stosowanej do nieinwazyjnej ochrony tekstyliów celem zapewnienia im względnie dobrych warunków przechowywania i eksponowania. Analiza zabytków tekstylnych pod kątem zastosowania działań profilaktycznych i konserwatorskich- praca z obiektem.
T.3 Czynniki niszczące i objawy zniszczeń zabytków tkanin zabytkowych.
T.4 Sposoby zapobiegania przyczynom degradacji zabytków tekstylnych.
T.5 Zabiegi profilaktyczne –nieinwazyjne.
T.6 Zabiegi inwazyjne.
T.7 Selektywny dobór metod prewencyjnych.

Efekty kształcenia

W_01 Student ma świadomość nieodzownej potrzeby ochrony zabytku jako dokumentu przeszłości w znaczeniu historycznym, kulturowym i społecznym.
W_02 Student ma świadomość możliwości wykorzystania swojej wiedzy z zakresu prewencji i przechowywania obiektów sztuki w celu ustalenia strategii ochrony zabytków.
W_03 Student potrafi dokonać selektywnego doboru narzędzi i metod badawczych niezbędnych do opracowania strategii ochrony obiektów zabytkowych.
W_04 Student posiada umiejętność przygotowywania wypowiedzi w oparciu o materiał naukowy stosując metody prewencyjne

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład.
M.2 Prezentacja multimedialna.
M.3 Dyskusja prowadzona przez wykładowcę.
M. 4 Praca w grupach.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 Ocenianie ciągłe z uwzględnieniem aktywności studenta podczas zajęć (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności);
W.2 Wypowiedź ustna.

Lektury podstawowe

Greaves P. H., Saville B. P, Microscopy of Textile Fibres, Oxford 1995;
Grieken R., Janssens K., Cultural Heritage Conservation and Environmental Impact Assessment by Non – Destructive Testing and Micro-Analysis, London 2005;
Landi S., The textile conservators manual, Oxford 2002;
Leene E., Textile Conservation, London 1970;
Lennard. F., Ewer P., Textile Conservation: Advances in Practice, Oxford 2010;
Lennard. F., Hayward M., Tapestry Conservation, Principles and Practice, Oxford 2006;
Mandrioli P., Caneva G., Sabbioni C., Cultural Heritage and Aerobiology: Methods and Measurement Techniques for Biodeterioration Monitoring, Dordrecht 2003;
Strzelczyk A., Karbowska-Berent J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie, Toruń 2004;
Timar– Balazsy A., Eastop D., Chemical Principles in Textile Conservation, Oxford 2004.
Szostak-Kot J., Zagrożenia mikrobiologiczne wyrobów włókienniczych, Kraków 2007.

Lektury uzupełniające

Borchersen K., Padfield T. (red.), Abstracts of Posters at the Copenhagen Conference19-23 November 2007, Museum Microclimates, Denmark 2007;
Brooks M., Textiles Revealed, Object Lessons in Historic Textile and Costume Research, London 2000;
Camuffo D., Microclimate for Cultural Heritage. Developments in Atmospheric Science, vol. 23, Amsterdam 1998;
Cardon D., Natural Dyes, Berlin-Paris 2003;
Emery R, The Primary Structures of Fabrics, Washington 1996;
Higgins J. P. P., Cloth of Gold. History of Metallised Textiles, London 1993;
Hofenk de Graaff J. H., The Colourful Past, Riggisberg 2004;
Michałowska M., Leksykon włókiennictwa, Warszawa 2006;
Potocka A. D., Dublowanie jedwabnych obiektów zabytkowych na podłoża syntetyczne z użyciem klejów akrylowych, Warszawa 2002;
Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. I-III, Warszawa 1989;
Vokabular der Textiltechniken, Centre International d’Etudes des Textiles Anciens (C.I.E.T.A.), Lyon 1971.