Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Akompaniament Liturgiczny (2016/17)


drukuj sylabus

Sylabus

 • Tytuł zajęć: Akompaniament Liturgiczny
 • Rok akademicki: 2016/17
 • Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:
  • Osoba odpowiedzialna za treść sylabusa: dr Krzysztof Michałek (AM)

  Sylabus

  Wymagania wstępne

  Znajomość harmonii i kontrapunktu umiejętność gry na instrumencie klawiszowym.

  Cele

  Umiejętność akompaniowania do śpiewów liturgicznych w ramach liturgii rzymsko-katolickiej.

  Treści kształcenia

  T_1 Wykonanie psalmy responsoryjnego (śpiew)
  T_2 I i II ton akompaniament do odpowiedzi mszalnych
  T_3 Akompaniament do pieśni w oparciu zapisaną harmonizację (min. 5 pieśni w semestrze)
  T_4 Kanon pieśni (śpiew) nr 33 - 79

  Efekty kształcenia

  Wiedza
  Ew_1 Zna podstawy wiadomości z harmonii oraz skale kościelne. Zna chorał gregoriański używany w liturgii oraz pieśni liturgiczne.
  Ew_2 Posiada wiedzę na temat stylistyki pieśni kościelnych i odpowiedniego akompaniamentu do nich.

  Umiejętności
  Eu_1 Posiada odpowiednią osobowość artystyczną i umiejętność akompaniowania śpiewom wiernym oraz kapłanowi podczas
  celebracji Mszy św.
  Eu_2 Poszerza znajomość różnego rodzaju akompaniamentu i harmonii w ramach danego stylu pieśni.
  Eu_3 Jest gotowy do podjęcia współpracy z chórem lub innym zespołem muzycznym jako akompaniator

  Kompetencje społeczne
  Ek_1 Rozumie potrzebę wykorzystania i doskonalenia swoich umiejętności w pracy z wiernymi i zespołami muzycznymi.
  Ek_2 Realizuje własne koncepcje postaci harmonicznej w pieśniach liturgicznych oraz w chorale gregoriańskim.
  Ek_3 Poprzez swoją postawę artystyczną potrafi współdziałać z kapłanami i wiernymi w celebracji Mszy św

  Metody dydaktyczne

  M_1 Wykład problemowy
  M_2 Analiza przykładów (nagrania)
  M_3 Prezentacja nagrań CD
  M_4 Praktyka przy organach

  Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

  W_1 Realizacja zleconego zadania - sprawdzian umiejętności akompaniowania a vista.
  W_2 Realizacja różnego rodzaju akompaniamentu w zależności od stylu pieśni oraz realizacja akompaniamentu do śpiewów liturgicznych

  Lektury podstawowe

  1."Śpiewnik Wawelski" -wszystkie tomy. Kraków
  2.Ks.Jan Siedlecki -"Śpiewnik Kościelny" Kraków 2015

  Lektury uzupełniające

  1."Śpiewnik Śląski" wszystkie tomy, Katowice
  2."Liber usualis" wyd. 1956
  3. Śpiewnik Liturgiczny, Lublin 1998