Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Historia technik artystycznych (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Podczas zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi technikami artystycznymi i ich dziejami, w zakresie architektury, rzeźby i malarstwa.

Treści kształcenia

T.1 - Materiały i techniki murów kamiennych i ceglanych, konstrukcje drewniane, murowane, stalowe, żelbetowe (watki murów, sklepienia, kopuły, wiązania dachowe, typy dachów, pokrycia dachowe).
T.2 - Techniki malarskie (pastel, akwarela, tempera, olej, enkaustyka, mozaika, witraż; malarstwo monumentalne, tablicowe, sztalugowe, miniaturowe), graficzne (drzeworyt, miedzioryt, akwatinta, mezzotinta, staloryt).
T.3 - Techniki rzeźbiarskie (materiał, narzędzia, rzeźba w drewnie, kamieniu, odlewnictwo w metalu).

Efekty kształcenia

WIEDZA
HS1aK_W02, HS1aK_W03 Student poznaje terminologię związaną z omawianą problematyką.
HS1aK_W04 Student ma świadomość zachodzących przemian związanych z rozwojem historycznym i przemianami stylowymi.
HS1aK_W01,HS1aK_W05 Student potrafi analizować dzieło sztuki pod względem rozpoznania użytych technik.
HS1aK_U03 Student potrafi interpretować techniki pod kątem datowania dzieła sztuki i rozumie problematykę w kontekście historyczno-kulturowym.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna
M.3 Zajęcia w terenie i w muzeach

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną. Obecność na zajęciach i test sprawdzający wiedzę o podstawowych technikach artystycznych.

Lektury podstawowe

Borusiewicz W., Budownictwo murowane w Polsce, Warszawa – Kraków 1985 (lub kolejne wydania);
Słownik terminologiczny sztuk pięknych (pod red. S. Kozakiewicza) Warszawa 1974 (lub kolejne wydania);
Kalinowski K., Warsztat barokowego rzeźbiarza, „Artium Quaestiones” 7, 1995, s. 103-140;
Krejca A., Techniki sztuk graficznych, Warszawa 1984;
Teissig K., Techniki rysunku. Warsztat artysty, Warszawa 1982;
Werner J., Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa-Kraków 1981 (lub kolejne wydania);
Witruwiusz, O Architekturze ksiąg dziesięć, (tłum. K. Kumaniecki, Wstęp: A. Sadurska) Warszawa 2004.

Lektury uzupełniające

Doerner M., Materiały malarskie i ich zastosowanie, Warszawa 1975;
Frazik J.T., Ze studiów nad warsztatem architekta i budowniczych w średniowieczu, Kraków 1990;
Krótka nauka budownictwa dworów pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego (oprac. A. Miłobędzki), Warszawa 1957;
Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa mineralne, Warszawa 1983;
Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984;
Tylewicz A., Sztuka pozłotnictwa, Poznań 2007.