Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Akompaniament liturgiczny (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość harmonii i kontrapunktu umiejętność gry na instrumencie klawiszowym.

Cele

Umiejętność akompaniowania do śpiewów liturgicznych w ramach liturgii rzymsko-katolickiej.

Treści kształcenia

T_1 Zasady doboru pieśni.
T_2 Rok liturgiczny, budowa i omówienie ważniejszych uroczystości od strony przygotowania muzyki.
T_3 Odpowiedzi na śpiewy celebransa po polsku.
T_4 Tony psalmowe gregoriańskie (śpiew po polsku)
T_5 Akompaniament do pieśni w oparciu o zapisaną harmonizację ( min. 5 pieśni w semestrze)
T_6 Kanon pieśni (śpiew) nr 1 - 32

Efekty kształcenia

Wiedza
Ew_1 Zna podstawy wiadomości z harmonii oraz skale kościelne. Zna
chorał gregoriański używany w liturgii oraz pieśni liturgiczne.

Ew_2 Posiada wiedzę na temat stylistyki pieśni kościelnych i
odpowiedniego akompaniamentu do nich.

Umiejętności
Eu_1 Posiada odpowiednią osobowość artystyczną i umiejętność
akompaniowania śpiewom wiernym oraz kapłanowi podczas
celebracji Mszy św.

Eu_2 Poszerza znajomość różnego rodzaju akompaniamentu i harmonii w
ramach danego stylu pieśni.

Eu_3 Jest gotowy do podjęcia współpracy z chórem lub innym zespołem
muzycznym jako akompaniator

Kompetencje
Ek_1 Rozumie potrzebę wykorzystania i doskonalenia swoich umiejętności w pracy z wiernymi i zespołami muzycznymi.

Ek_2 Realizuje własne koncepcje postaci harmonicznej w pieśniach liturgicznych oraz w chorale gregoriańskim.

Ek_3 Poprzez swoją postawę artystyczną potrafi współdziałać z kapłanami i
wiernymi w celebracji Mszy św

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład problemowy
M_2 Analiza przykładów (nagrania)
M_3 Prezentacja nagrań CD
M_4 Praktyka przy organach

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Realizacja zleconego zadania - sprawdzian umiejętności akompaniowania
a vista.

W_2 Realizacja różnego rodzaju akompaniamentu w zależności od stylu pieśni
oraz realizacja akompaniamentu do śpiewów liturgicznych

Lektury podstawowe

Literatura podstawowa
1."Śpiewnik Wawelski" -wszystkie tomy.Kraków
2.Ks.Jan Siedlecki -"Śpiewnik Kościelny" Kraków 2015

Lektury uzupełniające

Literatura uzupełniająca:
1."Śpiewnik Śląski" wszystkie tomy, Katowice
2."Liber usualis" wyd. 1956