Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Akompaniament liturgiczny - praktyki zawodowe (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość harmonii i kontrapunktu.

Cele

Umiejętność akompaniowania do śpiewów liturgicznych w ramach liturgii rzymsko-katolickiej.

Treści kształcenia

T_1 Akompaniament liturgiczny rozszerzony o część stałą Mszy św. Gloria, oraz Asperges i liturgię chrzcielną.
T_2 Zapoznanie się z problematyką rejestracji akompaniamentów organowych.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Wiedzę na temat prowadzenia akompaniamentu do śpiewów kapłana oraz wiernych.
Ew_2 Wiedzę na temat rejestracji - użycia głosów organowych.


UMIEJĘTNOŚĆ
Eu_1 Umiejętnie operuje głosami organowymi uwzględniając ich koloryt potrzebny do wyrażenia treści pieśni.
Eu_2 Uwzględnia specyfikę kolorystycznej dramaturgii głosów organowych.


KOMPETENCJE
Ek_1 Kreatywność w doborze kolorystycznym głosów organowych.
Ek_2 Dbałość o dramaturgię śpiewów liturgicznych-pieśni.

Metody dydaktyczne

M_1 Harmonizacja pieśni i chorału gregoriańskiego.
M_2 Ćwiczenie kolorystyki organowej w poszczególnych melodiach pieśni.
M_3 Ćwiczenie harmonicznych napięć wynikających z tekstu.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Umiejętność realizacji zleconego zadania w ramach tematów z poszczególnych zajęć.
W_2 Frekwencja oraz zaangażowanie

Podpis prowadzącego i koordynatora na karcie

Lektury podstawowe

1."Śpiewnik Wawelski" -wszystkie tomy.Kraków
2.Ks.Jan Siedlecki -"Śpiewnik Kościelny" Kraków 2012.

Lektury uzupełniające

1."Śpiewnik Śląski" wszystkie tomy, Katowice
2."Liber usualis" wyd. 1956