Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Elementy psychoterapii (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

1. zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami i zjawiskami zachodzącymi w psychoterapii;
2. poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z dobrą komunikacją interpersonalną;
3. trening umiejętności interpersonalnych.

Treści kształcenia

Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami i zjawiskami w psychoterapii.
Wyjaśnienie istoty kontaktu terapeutycznego i dobrej komunikacji interpersonalnej. Rozwijanie umiejętności aktywnej pracy w grupie.

T_1. Podstawowe założenia i zjawiska w psychoterapii. Podstawowe nurty i szkoły w psychoterapii (psychodynamiczna, behawioralno-poznawcza, systemowa, humanistyczna). Psychoterapia a pomoc psychologiczna.
T_2. Kontakt terapeutyczny. Zasady dobrej komunikacji interpersonalnej. Czynniki leczące w psychoterapii. Formy psychoterapii (indywidualna, pary, rodzinna, grupowa).
T_3. Praktyczne zastosowanie wybranej techniki diagnostycznej. Podstawowe metody stosowane w psychoterapii.
T_4. Zasady etyczne w psychoterapii. Warunki pracy jako terapeuty. Mity psychoterapii.
T_5. Trening umiejętności interpersonalnych oraz podstawy kontaktu terapeutycznego – zajęcia warsztatowe.

Efekty kształcenia

E_1. Student objaśnia założenia i zjawiska charakterystyczne dla psychoterapii idywidualnej i grupowej.
E_2. Tłumaczy procesy odpowiedzialne za trudne sytuacje terapeutyczne.
E_3. Objaśnia zasady dobrej komunikacji interpersonalnej.
E_4. Stosuje wybraną technikę psychoterapeutyczną.
E_5. Ćwiczy umiejętności pracy w grupie.
E_6. Jest otwarty na współpracę z profesjonalnymi terapeutami.

Metody dydaktyczne

M_1. Wykład
M_2. Konwersatorium
M_3. Zajęcia warsztatowe

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Aktywny udział w zajęciach konwersatoryjno-warsztatowych.
W_2. Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy. Nieobecność obliguje studenta do wykazania się znajomością problematyki ćwiczeń podczas indywidualnego spotkania z prowadzącym na wyznaczonym dyżurze.

Lektury podstawowe

1. Grzesiuk L. red. (1994). Psychoterapia: Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, Warszawa: PWN.
2. Bernard H.S. MacKenzi K.R. red. (2001). Podstawy terapii grupowej. Gdańsk: GWP.
3. Czabała J.C. (2013), Czynniki leczące w spychoterapii, Warszawa, PWN

Lektury uzupełniające

1. Grzesiuk L. red. (2011). Psychoterapia: Problemy pacjentów. Warszawa: Eneteia.
2. Stallard P. (2006). Czujesz tak jak myślisz. Praktyczne zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poznań: Zysk i S-ka.
3. Święcicka J. (2010). Ja i grupa. Warszawa: Difin.