Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Archeologia krajów śródziemnomorskich (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólna znajomość historii starożytnej

Cele

Bliższe zapoznanie się z miejscami archeologicznymi na terenie krajów śródziemnomorskich takich jak: Egipt, Turcja, Grecja, Włochy, Malta.
W roku akademickim 2017/2018 Archeologia krajów śródziemnomorskich koncentruje się na archeologii Grecji.

Treści kształcenia

Na tle historycznym przedstawienie pozostałości archeologicznych na ważnych stanowiskach takich jak:
Kreta (kultura minojska) Mykeny (kultura mykeńska) Olimpia, Ateny, Delfy, Epidauros.
Podróże św. Pawła: Stanowiska archeologiczne: Filippi, Tesaloniki, Ateny, Korynt.
Ślady chrześcijaństwa w Grecji. Athos, Meteory.
Archeologia Cypru

Efekty kształcenia

Ew_1 Student potrafi scharakteryzować poszczególne miejsca archeologiczne i określić z jakich czasów znajdują się tam pozostałości.
Eu_1 Student posiada umiejętność i łączenia faktów historycznych i określić gdzie można znaleźć interesujące ślady tych wydarzeń w postaci pozostałości archeologicznych
Ek_1 W sposób kreatywny potrafi zainteresować innych zdobytą wiedzą.

Metody dydaktyczne

Wykład kursoryczny połączony z multimedialną prezentacją poszczególnych miejsc archeologicznych.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Podczas wykładów odbywają się kolokwia sprawdzające wiedzę studenta o danym miejscu archeologicznym.
W_2. Na zaliczenie końcowe student opracowuje prezentację multimedialną dotyczącą trzech wybranych miejsc archeologicznych i przedstawia.

Lektury podstawowe

K. Kumaniecki, Historia Kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1964. (fragmenty)
M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2010 (fragmenty dotyczące Grecji).
F. Durando, Grecja Antyczna. Sztuka grecka na przestrzeni wieków, Warszawa 2007.
J. Gać, Grecja. Śladami chrześcijaństwa, Kraków 2005.

Lektury uzupełniające

Przewodniki turystyczne z zakresu Grecji.
Np. B. Rudnicki. Prodóże marzeń. Grecja, Warszawa 2006.