Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Historia Kościoła II (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

 • Tytuł zajęć: Historia Kościoła II
 • Rok akademicki: 2017/18
 • Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:
  • Osoba odpowiedzialna za treść sylabusa: dr Józef Cezary Kałużny

  Sylabus

  Wymagania wstępne

  Zaliczenie Historii Kościoła I

  Cele

  Przekazanie ogólnej wiedzy dotyczącej dziejów chrześcijaństwa od Reformacji do czasów współczesnych.

  Treści kształcenia

  Kluczem do syntetycznego omówienia dziejów Kościoła XVI-XXI wieku są interaktywne spotkania wykładowo-warsztatowe pod nazwą: "Dzieje Kościoła zapisane w miejscach i ludziach"

  7 bloków tematycznych, związanych z dziejami chrześcijaństwa (ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa w Polsce), które w świetle konkretnych zabytków architektury i sztuki chrześcijańskiej Krakowa, wzmocnionej obecnością wybitnych postaci, częstokroć świętych przedstawiają dzieje ostatnich pięciu wieków Kościoła

  Efekty kształcenia

  W efekcie uczestniczenia w cyklu wykładowo-warsztatowym student w sposób podstawowy orientuje się w zjawiskach związanych z przemianami jakie zachodziły w Kościele XVI-XX wieku.
  Student w sposób bardziej szczegółowy zorientowany jest w przełożeniu historii Kościoła powszechnego, na warunki Kościoła polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych wydarzeń i osób z nimi związanych Kościoła krakowskiego.

  Metody dydaktyczne

  Wykłady prowadzone najczęściej w przestrzeniach sakralnych związanych z przełomowymi wydarzeniami z dziejów Kościoła krakowskiego XVI-XX wieku(Wawel, Kościół Paulinów na Skałce, Dzielnica Kazimierz: kościół Bożego Ciała i Katarzyny etc.).

  Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

  test egzaminacyjny

  Lektury podstawowe

  D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Katowice 1996

  Lektury uzupełniające

  Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego, t. 3-4, Warszawa 1989;
  J. Małecki, Historia Krakowa dla każdego, Kraków 2007; „Dzieje Krakowa”, pod red. J. Bieniarzówny, J. Małeckiego, J. Mitkowskiego, t. 1-7, Kraków 1979-1997.