Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Architektura sakralna Wiednia w XX w. na tle architektury europejskiej (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Opanowanie w podstawowym zakresie zagadnień sztuki Szwajcarii na tle sztuki krajów obszaru j. niemieckiego (Niemcy, Austria)

Treści kształcenia

T. 1 Przedstawione zostaną najważniejsze ugrupowania artystyczne
T. 2Omówione zostaną założenia planistyczne i urbanistyczne

Efekty kształcenia

E.1 Student poznaje terminologię związaną z przedstawiona problematyką
E.2 Student ma świadomość zachodzących przemian stylowych, koncepcji artystycznych i zna charakterystyczne ich przykłady
E.3 Student potrafi wskazać cechy i ocenić znaczenie artystyczne omawianych zjawisk
E.4 Student rozumie problematykę w kontekście związków historyczno-kulturowych epoki

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 Ocenianie ciągłe z uwzględnieniem aktywności studenta podczas zajęć;
W.2 Referat
Obecność na wykładach obowiazkowa

Lektury podstawowe

Bandion Wolfgang J. Steinerne Zeugen des Glaubens, Wien 1989;
Geschichte der Bildenden Kunst in Oesterreich – 20. Jahrhundert, wyd. Wieland Schmied, t. 6, Wien 2002;
Jugendstil in Wien, Fotografie: Janos Kalmar, Text: Andreas Lehne, Wien 1998,
Kunst und Kultur in Oesterreich. Das 20. Jahrhundert, herausgegebvon Barbara Denscher, Wien 2000,
Nemetschke Nina, Kugler Georg J., Lexikon der Wiener Kunst und Kultur, Wien 1990,
Ohler Norbert, Die Kathedrale, Duesseldorf und Zuerich 2002,
Wereszycki Henryk, Historia Austrii, Wrocław [i inne] 1986;
Wiener Kunst und Kultur, Wien 1990;

Lektury uzupełniające

Architektur des 20. Jahrhunderts, Muenchen (i inne) sine anno.
Brentini Fabrizio, Bauen fuer die Kirche: Katholischer Kirchenbau des 20. Jahrhunderts in der Schweiz, Luzern 1994;
Europaeische Kunstgeschichte in Daten, Dresden 1984,
Germann Georg, Neugotik, Stuttgart 1974,
Kahle B., Deutsche Kirchenbaukunst des 20. Jahrhunderts, Darmstadt 1990;
Niehr Klaus, Gotik Bilder – Gotik Theorien, Berlin 1999,
Pevsner (i inni), Lexikon der Weltarchitektur, Muenchen 1992,
Prestel Lexikon, Kunst und Kuenstler im 20. Jahrhundert, Muenchen, London, New York 1999;
Uwe M. Schneede, Die Geschichte der Kunst im 20. Jahrhundert, Muenchen 2001;
Stock Wolfgang Jean, Europaeischer Kirchenbau 1900 – 1950, Muenchen 2006;
Stock Wolfgang Jean, Europaeischer Kirchenbau 1950 – 2000, Muenchen 2002.
Volker Gebhardt, Kunstgeschichte – Deutsche Kunst, Koeln 2002;