Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Analiza dyskursu medialnego (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

 • Tytuł zajęć: Analiza dyskursu medialnego
 • Rok akademicki: 2017/18
 • Sylabus dostępny w ramach przedmiotu:
  • Osoba odpowiedzialna za treść sylabusa: ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna

  Sylabus

  Wymagania wstępne

  1. Znajomość głównych mediów w Polsce.
  2. Różnica między mediami publicznymi, a komercyjnymi.
  3. Podstawowa wiedza o dyskursie.

  Cele

  Uwrażliwienie na różnorodne możliwości opisywania świata;
  określenie zakresu zainteresowań dyskursu medialnego oraz specyfiki dyskursu medialnego względem dyskursu publicznego;
  wielokierunkowa analiza części składowych dyskursu medialnego w konkretnych przekazach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych oraz przygotowanie do umiejętnego ich definiowania;
  określanie ról komunikacyjnych uczestników dyskursu;
  uzyskanie orientacji w rekonstruowaniu kompetencji komunikacyjnych;
  przygotowanie do uczestnictwa we współczesnym dyskursie medialnym;
  wdrażanie do samodzielnej i krytycznej oceny współkreowanej przez media rzeczywistości;
  analiza porównawcza form.

  Treści kształcenia

  Definicje, zakres i cechy dyskursu we współczesnej humanistyce;
  dyskurs publiczny, medialny, religijny – różnice i zależności;
  zmienność ról nadawcy i odbiorcy w dyskursie medialnym (segmenty i sygnały graniczne);
  zróżnicowane i zmienne kompetencje komunikacyjne uczestników dyskursu;
  kulturowe uwarunkowania i ograniczenia dyskursu w ramach analizy jakościowej (m.in. formy, poziomy i charakter komunikowania, grzeczność językowa, nadużycia);
  treść dyskursu;
  temat dyskursu;
  uczestnicy dyskursu;
  adresaci dyskursu;
  kontekst dyskursu.

  Efekty kształcenia

  D2_W Poznanie zasad analizy dyskursu.
  D2_U Wyodrębnienie poszczególnych etapów analizy dyskursu medialnego.
  D2_K Umiejętność budowania własnego dyskursu.

  Metody dydaktyczne

  Wykład, konwersatorium, rozmowa na temat problematyki omawianej w dyskursie, próby analizy dyskursu.

  Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

  Studia stacjonarne:
  Analiza dyskursu prasowego lub radiowego lub telewizyjnego lub internetowego.
  Egzamin ustny z teorii.

  Studia niestacjonarne:
  Egzamin pisemny z teorii.

  Lektury podstawowe

  Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2004.
  Hallin D. C., Mancini P., Systemy medialne: trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków 2007.
  Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów, Kraków 2004.
  Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2007.
  Msza Święta w telewizji? red. W. Przyczyna, Kraków 2006.

  Lektury uzupełniające

  Drożdż M., Media. Teorie i fikcje, Kielce 2005.
  Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 1999.
  Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.
  Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
  Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.