Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Amoris Laetitia: debata (wykład z teologii dogmatycznej) (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Cele

Znajomość problematyki teologicznej związanej z adhortacją Amoris laetitia.

Treści kształcenia

T_1: treść przemówienia kardynała Waltera Kaspera przygotowującego synody biskupów o rodzinie w latach 2014-2015
T_2: przebieg nadzwyczajnego Synodu Biskupów o Rodzinie z października 2014 roku
T_3: analiza wystąpień z rzymskiej konferencji przygotowującej zwyczajny Synod Biskupów o Rodzinie
T_4: przebieg zwyczajnego Synodu Biskupów o Rodzinie z października 2015 roku
T_5: teologia adhortacji Amoris laetitia

Efekty kształcenia

Ew_1: student/studentka rozpoznaje podstawowe problemy teologiczne wiążące się z poprawną interpretacją adhortacji "Amoris laetitia"
Eu_1:student/studentka poprawnie interpretuje spór wokół dyskutowanej adhortacji oraz poprawnie ocenia wartość używanych argumentów
Ek_1: w wyniku przeprowadzonych zajęć student/studentka nabiera postawę kreatywności wobec teologii, ze świadomością, że wierności wobec Tradycji musi towarzyszyć ciągły rozwój.

Metody dydaktyczne

M_1: wykład
M_2: wspólne czytanie wybranych tekstów
M_3: dyskusja

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1: egzamin ustny bądź przedstawienie teologicznego eseju na temat zaakceptowany przez wykładowcę

Lektury podstawowe

Papież Franciszek, adhortacja Amoris laetitia.

Lektury uzupełniające

Corbett J.,Recent Proposals for the Pastoral Care of the Divorced and Remarried: A Theological Assessment, “Nova at vetera”, English Edition, vo. 12 (2014), 3, 601-630.
“Fides- foedus”. La fede e il sacramento del matrimonio, a cura di A. Diriart e Stefano Salucci, Siena 2014.
Kasper W.,Il Vangelo della famiglia, Queriniana, Brescia 2014.
Pozostać w prawdzie Chrystusa małżeństwo i komunia w Kościele katolickim, red. R. Dodaro, tłum. K. Markiewicz, A. Sikora, M. Wiertlewska, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2015.